< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2492 • 1911    KOLTOROC


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen. Om de Melkweg te redden, moet eerst Hangay in een normale galaxie terug veranderd worden: aangekomen in de kernzone van Hangay leidt Perry Rhodan zijn troepen tegen de 'Naald van de chaos', die voor de retroversie van centrale betekenis is. Maar zijn belangrijkste tegenstander is de chaopressor van de hele veldtocht: KOLTOROC ...


Atlan kent nu de herkomst en de betekenis van KOLTOROC voor de terminale colonne TRAITOR. Maar betekent dit ook, zoals Xrayn argwanend vermoedt, een sleutel in de strijd tegen de negatieve superintelligentie?

In de volgende aflevering verplaatsen we ons opnieuw naar het centrum van Hangay: Leo Lukas houdt zich bezig met de voortgang in de strijd om GLOIN TRAITOR - de enige belangrijke actuele vraag, wat de retroversie betreft.


Oorspronkelijke titel: KOLTOROC

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: geboren in de lichtstad – een potentiaalveld perverteert.


Locatie en tijdsruimte: Serdragon, lichtstad Paragor, Hangay – 5 tot 10 november 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – De Arkonide hoort KOLTOROC's geschiedenis. Inkadye – De Sorgoorse is tegen haar wil een van de drie moeders van een superintelligentie. KOLTOROC – Een potentiaalveld ontaard en neemt de heerschappij over de troepen van de chaos. Trim Marath – De kosmospeurder ontwikkelt een plan om het leven te redden van een kosmocratendienares.Op 25 oktober 1347 NGT informeert Hery-Ann Taeg, de chef-medica van de SOL, aan Atlan dat de uit Koltogor geredde Sorgoorse Inkadye op sterven ligt. Ze is kort na haar vlucht in een coma geraakt, iets schijnt bij haar de vitaal-energie te onttrekken. Als Atlan ze bezoekt en haar hand pakt ontwaakt ze. Nu haar leven ten einde loopt komen al haar herinneringen terug. Zo kan ze aan Atlan de levensgeschiedenis vertellen van KOLTOROC, die eng met haar eigen geschiedenis is vervlochten.

Inkadye was 70 miljoen jaar geleden in opdracht van de kosmocraten onderweg om vrede te stichten in de door verschrikkelijke oorlogen verscheurde galaxie Serdragon. Het was haar gelukt om beide oorlog voerende partijen - de van de V'Aupertir afstammende Auper'como en de insektoide Kollogom - aan één tafel te brengen in de lichtstad Paragor, die in de bouwstijl van beide volken was gebouwd. Het belangrijkste instrument voor de handhaving van de vrede moest een bemiddelende instantie worden van een hogere orde: een met bioforen tot leven gewekt psionisch potentiaalveld dat zou worden bezield met bewustzijnskopieën van ontelbare Auper'como en Kollogom. Het proces verliep succesvol. Een entiteit ontstond die onder andere de gekopieerde bewustzijns ('imagini') in zich verenigde van de grootste wetenschappers van beide volken. Inkadye gaf de entiteit een naam die in haar taal zoveel betekende als 'drager van de hoop'. Deze naam luidde Koltoroc.

De entiteit werd echter door een aanval van de chaotarchen geperverteerd. De chaosmachten hadden geen interesse voor Serdragon's vredesproces en zonden het element der duisternis. Toen het element Koltoroc aanviel werd het weliswaar door de bioforen op de vlucht geslagen, maar daarbij splitste zich echter een quant der duisternis af dat zich verenigde met Koltoroc. De vreselijkste kwellingen, die uitgingen van het quant der duisternis, duwde Koltoroc's ontwikkeling in een ongewenste richting. Verscheurd door de dualiteit van de in hem versmolten bewustzijnsinhouden van beide volken veranderde de vredestichter in het voorstadium van een negatieve superintelligentie, die al het leven in Paragor en omgeving doodde om meer bewustzijns in zich op te nemen. Koltoroc ontzag alleen zijn 'moeder' Inkadye, beheerste echter haar wil en dwong haar om Serdragon te verlaten met de lichtstad. Koltoroc plaatste Inkadye in de volgende millennia steeds weer in een diepslaap en wekte haar pas wanneer hij opzoek was naar vermaak. Inkadye zocht tevergeefs naar een uitweg en begreep niet echt wat Koltoroc eigenlijk van haar wilde - het kwam op haar over alsof de lichaamsloze entiteit uitzag naar haar gezelschap en genegenheid voor haar voelde, want Koltoroc beschermde haar en hield haar in leven. Ze bleef Koltoroc's gevangene want de entiteit was nog niet sterk genoeg en deze kon het niet riskeren door Inkadye te worden verraadden aan de kosmocraten.

Op een dag werd het Inkadye duidelijk dat de entiteit de laatste stap tot een superintelligentie had voltooid. KOLTOROC doodde ontelbaar wezens om zich te sterken met hun bewustzijnsinhouden en schiep bizarre lichamelijke projecties voor zichzelf. Na 20.000 jaar stuurde KOLTOROC de lichtstad terug naar Serdragon om deze galaxie tot de spil te maken van zijn machtigheidsballing. De superintelligentie onderwierp de galaxie en de naburige sterreneilanden, maar toonde echter geen enkele interesse om zich verder te ontwikkelen tot een materiedal. Na miljoenen jaren werd Inkadye weer een keer gewekt. Ze moest als onderhandelaarster optreden voor KOLTOROC want een afgezant van de chaotarchen verscheen in Serdragon. Het wezen was een Saddreykare, mogelijkerwijze Saddreyu's kloon, die ooit door de chaotarchen was ontvoerd. De bode had een interessant aanbod voor KOLTOROC. De chaotarchen wilden zijn bescherming garanderen maar daarvoor moest de superintelligentie als chaopressor het opperbevel voeren over de pas ontstane terminale colonne TRAITOR. Voor deze opdracht moest KOLTOROC's vorming plaatsvinden in de negasfeer van TRIICLE-9. KOLTOROC stemde in en verliet Serdragon (waarbij hij zijn 'wortels' meenam in gedaantes voor Paragor en Koltogor en statenschepen met gedegenereerde nakomelingen van de Kollogom) en liet Inkadye voor lange tijd alleen. Als hij terugkeerde vertelde KOLTOROC dat bij de negane-berg in het centrum van de negasfeer - de negatieve tegenhanger van de berg der schepping -  aan hem het antwoord was geopenbaard op de derde ultieme vraag.

KOLTOROC wijdde zich toen helemaal aan de opbouw van de terminale colonne en ontwierp de verscheidene oervormen van TRAITOR's scheepstypes evenals voorstadia van de duale wezens, waarbij dezen min of meer een evenbeeld vormden van zijn eigen gespleten persoonlijkheid. De prototypes van de duale wezens schiep hij uit nakomelingen van de Kollogom uit Athurgo's ruimtestad, die onder invloed van het vibra-psi waren gemuteerd, de string-legaten. Deze wezens traden steeds als paar op, waarbij een 'helft' altijd alles wist wat de andere 'helft' waarnam - afstanden en barrières van welke aard speelden daarbij geen rol. Met het scheppen van echte dualen, die werden vervaardigd uit de lichaamshelften van willekeurig wezens, voltrok KOLTOROC de volgende stap. Op een dag manifesteerde de chaotarch Xrayn zich in de negasfeer. Hij was er niet blij mee dat Inkadye een soort huisdier was voor KOLTOROC. De chaotarch verlangde dat KOLTOROC voorgoed brak met zijn verleden. Daartoe was de superintelligentie echter nog niet bereid, maar in de volgende eeuwen bezocht hij Inkadye niet meer en plaatste haar niet opnieuw in een diepslaap. Zo werd het voor de Sorgoorse mogelijk om vanuit Paragor de colonne-radiogesprekken af te luisteren en vernam ze dat KOLTOROC voor zichzelf een duale metropool schiep. Een mogelijkheid om te vluchten bood zich aan toen Inkadye het geleiachtige wezen Eslan Goku-Kong ontmoette, die een fictiefoverbrenger had gebouwd. Vastberaden activeerde ze meteen het toestel, om zich slechts terug te vinden in Koltogor, onder KOLTOROC's gelach. Deze stad werd haar kerker voor de komende miljoenen jaren.

Tijdens haar verhaal verliest Inkadye meermaals het bewustzijn. Op 31 oktober herkent Trim Marath dat bij de Sorgoorse een psionisch fenomeen verantwoordelijk is voor het verlies van haar vitaal-energie. Samen met Startac Schroeder probeert hij dit tegen te gaan. Beide schijnen succes te hebben want al op 5 november verkondigt Hery-Ann Taeg dat Inkadye zal overleven. Door haar verhaal is het Atlan nu duidelijk dat KOLTOROC niet zomaar een van TRAITOR's meerdere aanvoerders is, maar de chaopressor zelf - zogoed als het hart van de terminale colonne. Vijf dagen later stellen de Solaners vast dat het vibra-psi is opgelost. Men neemt aan dat Perry Rhodan en de Nucleus actief moeten zijn in Hangay. Atlan wil proberen aansluiting te vinden met deze medestrijders.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende