< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2491 • 1910    DE DERDE MESSENGER


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen. Om de Melkweg te redden moet eerst Hangay terug in een normale galaxie worden veranderd: na in de kernzone van Hangay aangekomen te zijn, voert Perry Rhodan de slag tegen de 'Naald van de Chaos' uit.

Hiermee zal de weg vrij zijn voor de retroversie. Verantwoordelijk daarvoor is de derde messenger ...


GLOTN TRAITOR is zwaar aangeslagen, maar nog lang niet overwonnen. Voor Perry Rhodan en zijn metgezellen gaat de wedloop tegen de klok dus verder.

In de volgende aflevering gaan we naar Atlan aan boord van het middendeel van de SOL dat zich eveneens in Hangay bevindt.


Oorspronkelijke titel: Der dritte Messenger

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): techniek van de terminale colonne TRAITOR: Koffter door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: bij de accretieschijf – de generaalse moet een besluit nemen.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – 10 tot 11 november 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan moet zijn opperbevel afstaan. Kantiran – Kantiran's mutantengave richt zich onverhoopt tegen hem. Kamuko – De Aegaanse begeleidt aan boord van de THEREME II Perry Rhodan's zoon in de beslissende slag. Ca-Her-L'ron – Een vibra-pilote vecht tegen haar verlangen naar het vibra-psi.Perry Rhodan en de Nucleus zijn vooralsnog sceptisch omdat ze niet weten wie verantwoordelijk is voor de deactivering van de naald van  de chaos, maar de feiten spreken tegen een valstrik van de chaosdienaars: de kernwal lost op, de derde messenger drongt door in Hangay's centrumregio, verankert zich, stoot enorme hyperschokgolven uit en duwt de chaos-fysica steeds verder terug. Op de schepen van de galactici en vredesvaarders geniet men van de rust na de verdwijning van het vibra-psi - uitzonderingen zijn de Kartanen van het vibra-detachement waarvoor het vibra-psi een verfrissing is. Eén daarvan is Ca-Her-L'ron, pilote en enige overlevende van de OREON-capsule JOHSAB die bij de aanval op GLOIN TRAITOR zware verbrandingen had opgelopen, die echter deze waarheid heeft verdrongen. De vreugde van de galactici is niet van lange duur. Plotseling begint het vibra-psi opnieuw, en de chaos-fysica breidt zich weer uit. GLOIN TRAITOR was dus maar licht beschadigd. Zou de huidige toestand blijven bestaan, dan zal ook de derde messenger zijn kracht snel hebben uitgeput, en daarmee zou de retroversie zijn mislukt.

Rhodan heeft geen keuze: hij beveelt een tweede aanval op GLOIN TRAITOR. Deze heeft net zo weinig effect als de eerste, want de beveiligingsschermen van het enorme ruimtestation zijn onoverwinnelijk. Dan grijpt Kamuko in, die de aanval aan boord de THEREME II volgt. Kantiran wordt plotseling door mentale impulsen gekweld, die hij als een invloed identificeert van de nachtlicht-uitrusting. De uitrusting schijnt hem te hebben uitverkoren als potentiële drager, maar zover komt het niet. Kamuko is nu eindelijk wel bereid om de vector-helm zelf op te zetten. Onmiddellijk nadat ze dit heeft gedaan verdwijnt haar zwakheid. De wedergeboren principale neemt met Rhodan's instemming het opperbevel over van de vloot en leidt deze met behulp van haar superieure oriëntatievaardigheid voorbij de vijandelijke strijdkrachten rechtstreeks in GLOIN TRAITOR's directe nabijheid. Maar ook de door haar geleide aanval mislukt want de wapens van de galactici zijn niet sterk genoeg om de beveiligingsschermen van de naald van  de chaos te kraken. In deze situatie herkent Ca-Her-L'ron dat ze in een soort van koortsdroom leeft en stuurt ze de OREON-capsule rechtstreeks in het beveiligingsscherm, waar het vergaat.

Kantiran brengt Perry Rhodan op het idee dat de structuurbrander-torpedo's de oplossing kunnen zijn. Deze worden ingezet op 11 november 1347 NGT bij de vierde aanval op GLOIN TRAITOR. Weer leidt Kamuko de troepen veilig tot aan het doel. Blijkbaar voelt GLOIN TRAITOR's bemanning zich inderdaad bedreigt door de torpedo's veroorzaakte destabilisatie van de ruimte-tijd en de gelijktijdige massieve beschieting van de aanvallers, want nu schieten ze zelfs terug. GLOIN TRAITOR's beveiligingsschermen beginnen te flakkeren - maar voordat de galactici kunnen doorzetten maakt het hele enorme station vaart en trekt zich verder terug in Athaniyyon's accretieschijf, waarheen de galactici het niet kunnen volgen. Perry Rhodan vreest dat GLOIN TRAITOR na een reparatiefase weer in bedrijf wordt genomen. Een doorslaggevend succes hebben de galactici dus weer niet behaald. Tenminste is vibra-psi weer verdwenen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende