< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2490 • 1909    DE DONKERE TUIN


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAïTOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne te hinderen.

Om de Melkweg te redden, moet eerst Hangay in een normale galaxie terug veranderd worden: aangekomen in de kernzone van Hangay, leidt Perry Rhodan zijn bondgenoten in de slag om de 'naald van de chaos' en in de donkere tuin ...


De WERELDWIJZE greep in - en GLOIN TRAITOR stopte met functioneren. Door dit gebeuren dat Perry Rhodan nog niet helemaal echt kan overzien, werden zelfs de Terranen verrast. Maar is de naald van de chaos daarmee daadwerkelijk definitief uitgeschakeld en kan de retroversie van Hangay uitgevoerd worden? Daarover vertelt Christian Montillon meer in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die dunklen Gärten

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: aanval op de naald van de chaos – verleden en toekomst ontmoeten elkaar.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – 9 - 10 november 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraanse resident beveelt de aanval op GLOIN TRAITOR. WIJSGEER – Een jonge geestelijke macht komt opdagen. Colten Gossi – De Terraan voert één van de drie musketiers aan in de slag om de naald van de chaos. Dewlet Ghiray – Een vredesvaarder herinnert zich zijn oorsprong en geniet van het eerste gevecht. Wiia-Na-Daj – Een Kartaanse leeft haar nieuwe leven dankzij het vibra-psi.Op 9 november 1347 NGT beveelt Perry Rhodan de aanval op GLOIN TRAITOR. Het gaat erom de begrensde tijd te benutten van KOLTOROC's vermoedelijke handelingsonbekwaam. Alle OREON-capsules krijgen elk een lid van het vibra-detachement als piloot en nemen vervolgens deel aan de ontbrandende slag. De schepen van de ultima-vloot zullen niet aan het gevecht deelnemen, ze staan paraat voor inzet. De vredesvaarders, het Hangay-eskader met beide SOL-cellen en het commando-eskader ARCHETIM met CHEOS-TAI, die in een klein begrenst gebied de normale fysica weer herstelt, behalen weliswaar vele treffers tegen de ontelbare traitanks, maar lijden echter ook verlies. Na zes uur van strijd zijn 290 OREON-capsules evenals de ATHOS en de PORTHOS vernietigd - en GLOIN TRAITOR heeft geen enkel krasje opgelopen. Het ziet er naar uit dat de galactici een verschrikkelijke nederlaag gaan lijden.

Maar de galactici hebben een helper, van wiens bestaan ze nog niets weten. De WIJSGEER, een uit de wijsgeer van Azdun en ESCHER's processors ontstane entiteit, grijpt ten gunste van hen in. De WIJSGEER vlucht niet uit Hangay, maar laat zich door GLOIN TRAITOR 'opzuigen' - net zoals de naald van de chaos het met alle energie doet die het onttrekt aan het psionische net. De WIJSGEER verstoort de calibratie van de elementaire-quintadimtrafer en verwoest zo de donker-tuin van GLOIN, die de naald van de chaos dient als energieweide. Ternauwernood ontsnapt de WIJSGEER daarna weer in vrijheid. De galactici stellen plotseling vast dat er niets meer van het vibra-psi is te bespeuren: GLOIN TRAITOR werkt niet meer, is echter niet vernietigd.

Net voor het oplossen van het vibra-psi doet de vredesvaarder Dewlet Ghiray, een Bey uit het Khanat van Winterwereld, die na een dilatatievlucht van twaalf miljoen jaar door een andere vredesvaarder werd gered en later diens plaats is opgevolgd, een poging om de JULES VERNE te vernietigen en daarmee Perry Rhodan te doden. Hij staat onder de mentale invloed van het net geboren kind van de vibra-detachement-pilote Wiia-Na-Daj. Dit wezen is een echte emanatie, een kind van de chaos, die wil verhinderen dat zijn leefruimte, de negasfeer, wordt vernietigd. Alleen door het plotseling verdwijnen van het vibra-psi kan Dewlet Ghiray zich bevrijden. Hij activeert de zelfvernietiging van zijn OREON-capsule voordat deze de JULES VERNE ramt. De vloten van de galactici trekken zich terug naar verzamelpunt Rendezvous-Gamma.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende