< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2489 • 1908    SCHAAK VOOR DE CHAOS


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is vertwijfeld: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze opereert in opdracht van de chaotarchen, en hun doel is genadeloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron geëxploiteerd worden, om het bestaan van een negasfeer te beveiligen. Deze kosmische creatie ontstaat in de nabije galaxie Hangay - een oord, waar gewone levende wezens niet kunnen leven en gewone natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel onder de aanval van de terminale colonne stand te houden. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA- scherm en proberen, de terminale colonne te storen.

Om de Melkweg te redden, moet eerst Hangay in een normale galaxie terug veranderd worden: de retroversie van de daar tot ontwikkeling komende negasfeer heeft dus de hoogste prioriteit. Perry Rhodan gaat, zoals eerder Atlan, op weg naar de naburige planeet. Aangekomen in de kernzone, verzamelen de bondgenoten tot de schaak voor de chaos ...


Na het element der duisternis werd nu dankzij Perry Rhodans bondgenoten zelfs de chaopressor zelf schade berokkend. Maar hij mag niet de aandacht van de verenigde troepen op zich vestigen. Die moet bij GLOIN TRAITOR liggen.

Meer daarover bericht Wim Vandemaan in de volgende aflevering


Oorspronkelijke titel: Schach dem Chaos

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: Perry Rhodan's gedurfde plan – een superintelligentie in het vizier.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – 3 tot 7 november 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan krijgt bezoek in de badkamer. Dao-Lin-H'ay – De Kartaanse moet zich bekommeren om een vredesvaardster en voor ondersteuning uit Hangay. Log-Aer-M'in – De Hangay-Kartaanse verzamelt en taxeert oude kunstwerken over de oorlog, niet over de oorlog zelf. Ejdu Melia – De vredesvaardster ondergaat een noodlottig metamorfose.Kort na het verdrijven van het element der duisternis verzoekt de Nucleus voor een gesprek met Perry Rhodan. Deze zegt dat de tijd van het verstoppertje spelen voorbij is; een verrassingsaanval op GLOIN TRAITOR is nu, na de ontdekking van de galactici door de string-legaten, toch niet meer mogelijk. De omstandigheid moet worden uitgebuit dat KOLTOROC nog niets weet van de aanwezigheid van de Nucleus. Rhodan moet een mogelijkheid vinden om de chaopressor in de WET-gever te lokken. Daar wil de Nucleus de superintelligentie opwachten en een verrassingsaanval uitvoeren met het in één klap vrijgeven van de in hem opgeslagen psionische energie. De Nucleus wil zich verborgen houden en Rhodan moet op het juiste moment een signaalknop activeren die hij krijgt van Fawn Suzuke. Rhodan smeedt het plan om Nuskoginus en de andere machtigen, evenals de in Ruumaytron opgeslagen bioforen, als lokaas voor KOLTOROC te benutten.

Ondertussen zijn de SOL-cellen onderweg op verkenning. Met als doel om de positie van de naald van de chaos te bepalen en om het SOL-middendeel te vinden. Op Rhodan's wens heeft Dao-Lin-H'ay het commando over de SC-1 overgenomen. De vredesvaardster Ejdu Melia, die nog steeds lijdt aan een verregaand ongecontroleerd verlopende metamorfose, is als observator aan boord. Ze zoekt de nabijheid de Kartaanse om zich innerlijk van de vredesvaarder Sar-Soar te kunnen bevrijden aan wie ze de dwang tot gedaantewisseling 'heeft te danken'. De SC-1 wordt getuige van een gevecht tussen traitanks en een gemengd vlootverband van de Noquaa-Kansahariyya. Ze grijpt in als de trimarans en de andere schepen dreigen te verliezen, en vernietigen de tegenstander in korte tijd.

Van Log-Aer-M'in, de bevelhebster van de ultima-vloot, die tot dit verband hoort, vernemen die galactici dat de NK een 16.000 eenheden sterke gevechtsvloot naar Hangay's centrumregio hebben gestuurd - hoewel iedereen weet dat dit niet meer kan zijn dan een allerlaatst, hopeloos verzet. De schepen worden door leden van het vibra-detachement door de chaos van de proto-negasfeer geloodst en ze zijn uitgerust met een nieuw ontwikkeld geschut, de NKH-kanonnen die bij een brandpunt beschieting uit meerdere schepen zelfs gevaarlijk kunnen worden voor een traitank. De ultima-vloot heeft bij de doorgang van de kernwal al bijna 2000 schepen verloren en is door TRAITOR's aanvallen intussen geslonken tot 10.800 eenheden.

Het lukt Dao-Lin-H'ay om haar soortgenoten ervan te overtuigen dat de ultima-vloot zich onder Perry Rhodan's bevel moet aansluiten. Het gesprek van beide Kartanen wordt door een string-legaat afgeluisterd, die zich al gedurende langere tijd ophield in Log-Aer-M'in's vlaggenschip UMAKO. Ejdu Melia kan het wezen waarnemen, in tegenstelling tot de Kartanen, maar heeft echter geen gelegenheid om haar metgezellen te waarschuwen want de string-legaat beïnvloedt de Kartaanse en wakkert haar afkeer tegen de gedaantewisselaar zo zeer aan dat ze niet naar haar luisteren. Ejdu Melia kan Rhodan min of meer waarschuwen als deze per radio spreekt met Dao-Lin-H'ay.

De ultima-vloot arriveert op 7 november 1347 NGT bij Rendezvous-Beta, het verzamelpunt van de galactici. De piloten van het vibra-detachement zullen overstappen naar de OREON-capsules, want deze zijn in de centrumregio niet op eigen kracht manoeuvreerbaar. Rhodan weet dat er een string-legaat aanwezig is en dat deze de schuilplaats van de galactici meteen heeft verraden aan KOLTOROC, maar hij waarschuwt niemand want alleen zo kan hij zijn plan uitvoeren. Hij begeeft zich in de hangaar van CHEOS-TAIS waarin de bron-klipper staat. Prompt manifesteert KOLTOROC zich persoonlijk en oefent meteen een extreem sterke mentale druk uit op alle wezens zodat ze niet in staat zijn om te handelen. Tegelijkertijd verschijnen er talrijke string-legaten. Met zijn allerlaatste restje kracht activeert Rhodan de signaalknop. De Nucleus verschijnt en treft KOLTOROC met een psionische schokgolf, maar de superintelligentie wordt alleen verzwakt, niet vernietigd.

Nadat KOLTOROC is gevlucht maakt de Nucleus Rhodan duidelijk dat er nu weinig tijd over blijft voor verdere acties. De Terraan beveelt de verplaatsing van alle schepen naar een nieuwe zon genaamd Rendezvous-Gamma en begint dan aan de onaangename taak om zijn vrienden te verklaren waarom hij ze moest misleiden.

Ejdu Melia openbaart Kantiran dat ze op grond van de onlusten van de laatste dagen spoedig haar ware gestalte zal aannemen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende