< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2488 • 1907    ACHTER DE KERNWAL


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de planeten van de Melkweg bezet. Deze treedt op in opdracht van de chaotarchen, met een compromisloze exploitatie als doel. De Melkweg met al zijn zonnen en planeten zal worden benut als hulpbron om het bestaan van een negasfeer veilig te stellen. Deze kosmische structuur ontstaat in de nabijgelegen galaxie Hangay - een oord waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten eindigen.

Met wanhopige acties slagen mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel erin om zich tegen de ingreep van de terminale colonne te weren. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te storen. Om de Melkweg te redden moet Hangay eerst weer worden omgevormd tot een normale galaxie: de retroversie van de daar opkomende negasfeer heeft dus de hoogste prioriteit. Perry Rhodan gaat, net als Atlan voor hem, op weg naar de naburige galaxie. Nadat ze het rijk van de veranderde fysica hebben bereikt, bevindt er zich nog steeds een barrière tussen hen en het doel van hun expeditie. Want de chaopressor wacht achter de kernwal ...


Samen met Ruumaytron en de vredesvaarders is de interventiemacht van de Melkweg het hart van de opkomende negasfeer binnengedrongen, zij het met aanzienlijke verliezen. Daar hebben ze niet alleen te maken met GLOIN TRAITOR, maar ook met KOLTOROC zelf.


Oorspronkelijke titel: Hinter dem Kernwall

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: aan de grens van de chaos-zone – het binnenste van Hangay ligt open.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – oktober 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan wordt door luidruchtig getrompetter gewekt. Mondra Diamond – Ze verdedigt haar huisdier met nadruk. De Nucleus – Een geestesmacht roept bondgenoten op voor een verrassingsslag tegen het sterkste wapen van de vijand. Gucky – De muisbever ontwikkelt een erotische interesse. Curcaryen Varantir – De Algorriaan is weer in topvorm.CHEOS-TAI doorkruist Hangay's kernwal, als deze eind oktober 1347 NGT plotseling begint te oscilleren. De doorvlucht lukt pas bij de tweede poging. Gezamenlijk met andere eenheden van de galactici evenals beide SOL-cellen en de schepen van het Hangay-eskader, die men intussen heeft ontmoet, bevinden zich in de hangaars van de WET-gever. De OREON-capsules volgen op eigen kracht. De derde messenger is weinig succesvol; deze faalt steeds weer bij de kernwal. De galactici lijden onder het nog sterkere vibra-psi van de centrumregio. Bijzonder slecht gaat het met Gucky. Hij wordt door Karim-Simma verpleegt, een verpleegster van het beverachtige Bautio volk, waarmee hij graag een romantische verhouding wil beginnen.

String-legaten worden in de JULES VERNE gespot. Eén van deze wezens duikt voor korte tijd op in Perry Rhodan's cabine (uitgerekend Norman's getrompetter waarschuwt de resident) en heeft een confrontatie met één van deze als hij zich op weg begeeft naar de centrale. De string-legaat verdwijnt zonder Rhodan iets aan te doen, maar nu is de aanwezigheid van de vijand geen geheim meer voor KOLTOROC. De chaopressor stuurt meteen het element der duisternis dat de ruimteschepen van de galactici en de vredesvaarders onmiddellijk verzwelgt. Na slaat het uur van de machtigen aan boord van Ruumaytron. Deze hebben zich in een ander universum meerdere houders toegeëigend met on- en noon-quanten. Een deel van de bioforen zetten ze nu vrij middenin het element der duisternis, waarmee ze een overeenkomstig effect hopen te bereiken zoals dat er tezijnertijd is opgetreden bij het ontstaan van de quanten der duisternis. Ze schijnen succes te hebben, in ieder geval wordt het element afdoende verzwakt zodat het zich moet terugtrekken.

Tot zijn niet geringe verbittering moet Rhodan vernemen dat de Nucleus de galactici als lokvogels heeft benut en in het geheim heeft samengespannen met de machtigen, om precies deze zege te behalen. Nuskoginus en de  zijnen zien dit als een gelegenheid om zich te rehabiliteren bij de ordemachten. 622 spoorloos verdwenen mensen en 160 onvindbare OREON-capsules zijn daar de prijs voor; allen werden reddeloos verslonden door het element der duisternis. Nuskoginus en de Nucleus gaan er nu van uit dat spoedig, daar een van zijn machtigste wapens onschadelijk werd gemaakt, KOLTOROC persoonlijk zal aanvallen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende