< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2487 • 1906    DE STRING-LEGATEN


De toestand voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Zij werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron gebruikt worden om het bestaan van een negasfeer zeker te stellen. Deze kosmische constructie ontstaat in het nabije melkwegstelsel Hangay – een plaats waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten eindigen.

Met wanhopige acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel om stand te houden tegen de aanval van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne te verstoren. Daarbij komen de eerste successen van hun aanval, zoals de vernietiging van CRULT of het doordringen tot Hangay.

Maar voor het gros van de inzetbare krachten is de weg naar dit melkwegstelsel versperd: een soort werveling tussen de normale fysica van het universum en de chaotische negasfeer-fysica vormt een ondoordringbare grenswal. Dankzij de parapositron ESCHER slagen Perry Rhodan, de JULES VERNE, de CHEO-TAI en de vloot van de vredesvaarders er toch in, het binnenste van Hangay te bereiken. Maar ESCHER komt onder behoorlijke druk te staan - nieuwe vijanden duiken op, de string-legaten ...


ESCHER kon uiteindelijk ongemerkt handelen, hoewel de geheimzinnige string-legaten van KOLTOROC een steeds ernstiger gevaar voor het hele project vormen.

In de volgende aflevering geschreven door Michael Marcus Thurner verplaatsen wij ons naar Perry Rhodan, die zich ook in Hangay bevindt.


Oorspronkelijke titel: Die String-Legaten

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): techniek van de terminale colonne TRAITOR: T-prognosticus door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Eisso PostSamenvatting: de kosmitter en de cyberneticus – ze stoten door tot het centrum van de naald.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – 24 tot 31 oktober 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Dr. Laurence Savoire – De eerste cyberneticus moet meerdere acties buiten ESCHER uitvoeren. Isokrain – De kosmitter benut zijn bijzondere vaardigheden. Unkaruch – De Awour met de rang van kalbaron draagt de verantwoordelijkheid dat GLOIN TRAITOR intact blijft.De Awour-kalbaron Unkaruch, GLOIN TRAITOR's veiligheidschef, krijgt van een terminale-heraut de opdracht om de verantwoordelijken te vinden voor het foute functioneren van de elementaire-quintadimtrafer. Ondertussen verneemt ESCHER via afgeluisterde colonne-radiogesprekken dat kosmische messengers en talrijke ruimteschepen zijn binnengedrongen in Hangay. De para-positron weet dat voor minstens één van deze messengers het binnendringen van de kernwal mogelijk moet worden gemaakt, en dat het erom gaat om GLOIN TRAITOR te vernietigen of minstens doorslaggevend te verzwakken. Hiervoor moeten Laurence Savoire en Isokrain de geheugeninhoud uitlezen van 96 knooppunt-computers van de naald van de chaos. ESCHER's nieuwe processors, de zeven T-prognostici, hebben deze data nodig om de beslissende aanval te kunnen inleiden op GLOIN TRAITOR.

Na drie dagen, waarin Savoire en Isokrain reeds enige tientallen computers hebben gevonden en uitgelezen, spitst de situatie zich toe door het arriveren van enige string-legaten. Deze wezens kan niemand misleiden en ze zijn onovertroffen jagers. Vervelend genoeg bevindt de laatste knooppunt-computer zich in GLOIN TRAITOR's best beveiligde hoofdcentrale. Als Savoire en Isokrain daarheen doordringen worden ze, voordat ze hun missie kunnen voltooien, ondanks hun camouflage ontdekt door de string-legaten. Isokrain teleporteert weg met Savoire, maar de string-legaten laten zich niet afschudden. Een terugkeer naar ESCHER of de wijsgeer is daardoor onmogelijk. Isokrain teleporteert in de elementaire-quintadimtrafer, waar zijn avatar wordt vernietigd. De kosmitter offert zich op om Savoire te redden. Hij kan heimelijk naar ESCHER terugkeren en wordt daar in de hyperdim-matrix opgenomen - met andere woorden: ook hij sterft.

De T-prognostici gaan aan het werk, kunnen echter de elementaire-quintadimtrafer vanwege de ontbrekende data niet deactiveren. Desondanks lukt het ESCHER om dit centrale element van GLOIN TRAITOR zo in te stellen dat het overschakelt naar een soort testmodus. Overal in de naald van de chaos komt het tot storingen. Bovendien manipuleert ESCHER alle knooppunt-computers die onder zijn controle staan, en veroorzaakt nog meer verwarring. Daarmee verraadt ESCHER echter zichzelf en wordt door TRAITOR's soldaten vernietigd, die hem toch al op het spoor waren onder leiding van de string-legaten. Ook de wijsgeer wordt gedood, wat zijn oorspronkelijke wens was. De vergeestelijkte entiteit WIJSGEER ontstaat. Deze entiteit neemt de bewustzijnsinhoud van al ESCHER's processors in zich op en verlaat GLOIN TRAITOR. De WIJSGEER merkt nu ook hoe de kernwal begint te flakkeren. Dit gebeurt op 31 oktober 1347 NGT.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende