< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2486 • 1905    GEFLUISTER VAN DE HYPERRUIMTE


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is vertwijfeld: een reusachtige ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR heeft de planeten van de Melkweg bezet. De colonne werkt in opdracht van de chaotarchen en hun doel is een nietsontziende plundering.

De Melkweg met al zijn zonnen en planeten zal als bron van grondstoffen gebruikt worden om het bestaan van een negasfeer veilig te stellen. Dit kosmische verschijnsel ontstaat in de nabijgelegen galaxie Hangay - een plaats waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de normale natuurwetten niet meer gelden.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensheid om de aanval van de terminale colonne op Terra en de planeten van het zonnestelsel het hoofd te bieden. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne dwars te zitten. Die aanvallen leveren de eerste successen op: bijvoorbeeld de vernietiging van CRULT of het binnendringen in Hangay.

Maar voor het grootste deel van de aanvalskrachten is de weg naar deze galaxie versperd: een soort maalstroom tussen de normale fysica van het universum en de chaotische negasfeer fysica vormt een ondoordringbare grensmuur. Maar dankzij de parapositron ESCHER weten Perry Rhodan, de JULES VERNE en CHEOS-TAI alsmede de vloot van de vredesvaarders toch Hangay binnen te komen. Daar horen ze het gefluister van de hyperruimte ...


De tijd wordt krap voor de bevrijders van Hangay - als de laatste messenger uitvalt zonder dat de retroversie gestart kon worden, zal de chaos een gemakkelijke overwinning behalen. GLOTN TRAITOR moet vallen, anders is alles voor niets geweest. Christian Montillon vertelt in aflevering 2487 over de verdere gebeurtenissen in Hangay en licht een tipje van de sluier over het geheim van KOLTOROC op.


Oorspronkelijke titel: Wispern des Hyperraums

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: met de JULES VERNE middenin Hangay – de witte zaal openbaart zijn geheim.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – 24 oktober 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan aanschouwt de kosmos met andere ogen. Istorico – De Ara blijft een deel van 'zijn' schip afsluiten. De Nucleus – Een geestesmacht verdwijnt om tegen een groot gevaar op te treden. Curcaryen Varantir – De potentiaal-architect van het Algorrianen volk beschouwt de retroversie zo goed als afgesloten.CHEOS-TAI en het groene legioen verbergen zich in de peilschaduw van de zon Elataum. Terwijl Istorico en de technici van de JULES VERNE verdere aanpassingen van de metalopers onderzoeken – in het bijzonder de mysterieuze 'witte zaal', die niemand schijnt te kunnen betreden – ontstaat er een meningsverschil tussen Perry Rhodan en Curcaryen. Rhodan wil voor verdere actie in Hangay de WET-gever benutten, maar Varantir wil zo snel mogelijk terugkeren naar Evolux. Daar de Algorriaan desbetreffend de Heromets aan zijn zijde heeft, zonder wiens hulp de galactici CHEOS-TAI vermoedelijk niet kunnen besturen, moet Rhodan ten dele inbinden. CHEOS-TAI zal in Elataum's omloopbaan in een wachtpositie blijven en voor Hangay's verdere verkenning zal Rhodan de JULES VERNE inzetten. Hoe hij de kernwal moet overwinnen, van wiens bestaan hij uitgaat, weet hij zelf ook nog niet. Varantir neemt aan dat de retroversie van de proto-negasfeer al is begonnen door het binnendringen van de drie kosmische messengers, zodat CHEOS-TAI helemaal niet meer nodig zal zijn. Inderdaad verankeren de messengers zich in het bovenste- en onderste deel van het galactische hoofdvlak, daarna beginnen beide het psionische net weer te herstellen en de chaos-fysica onwerkzaam te maken om de buitenste grenswal op te lossen. De galactici peilen de massieve hyperenergetische anomalieën die door de beide messengers worden veroorzaakt, nochtans ontbreekt van de derde messenger voorlopig ieder spoor.

Dan verlaat de Nucleus zonder vooraankondiging de WET-gever. Fawn Suzuke, die achter blijft, weet alleen dat haast is geboden als de Nucleus groter onheil kan verhinderen – wat er precies mee wordt bedoeld kan ze niet zeggen. Rhodan is niet enthousiast van de aanhoudende geheimzinnigdoenerij van het geesteswezen en wil deze volgen met de JULES VERNE. Hij verlangt de deelname van een Algorriaan bij deze missie. Varantir verklaart zich bereid om aan boord te gaan van het halterruimteschip. Ook Fawn Suzuke is van de partij. Als de JULES VERNE de standplaats nadert van een van de messengers raakt ze zelf in gevaar omdat het object een hyperenergetische schokgolf voortbrengt van ongelooflijke sterkte.

Rhodan en Alaska Saedelaere betreden de 'witte zaal'. Rhodan neemt aan dat alleen mensen met een kosmisch bewustzijn daartoe in staat zijn. Waarschijnlijk gaat hier, hetgeen de meta-lopers in de 'witte zaal' hebben geconstrueerd, om een uiterst vooruitstrevend peilsysteem, want Rhodan kan zien hoe de messengers de orde weer herstellen in een gestaag groter wordend gebied. Twee colonne-MACHINES en enige chaos-eskaders, die een messenger willen aanvallen, worden binnen enkele seconden compleet vernietigd – de messenger is zeer goed in staat om zichzelf te beschermen. De galactici hoeven hier niet op te treden.

Rhodan stelt Fawn Suzuke te rede, maar kan alleen maar het begrip Ixmachi-Afol uit haar trekken. Dat is de Kartaanse naam van een in de sterrenkaarten vermelde zon in de buurt van de centrumregio. Als de JULES VERNE daar arriveert worden twee zaken vastgesteld: er is daadwerkelijk een ondoordringbaar afgesloten kernwal, en de derde messenger probeert tevergeefs daarin door te dringen. Het is duidelijk dat de messenger – net als destijds object Ultra – snel zijn kracht zal hebben opgeteerd. Dit bevestigt ook de Nucleus, die plotseling materialiseert in de JULES VERNE. Hij heeft geprobeerd om de messenger te laten stoppen met zijn zinloze pogingen, maar heeft helaas geen succes gehad. Deze maakt tevens duidelijk dat beide andere messengers ook snel hun kracht zullen hebben opgebruikt. Zou het niet lukken om in drie tot vier weken GLOIN TRAITOR te vernietigen dan zal de chaos het verloren terrein weer terug veroveren. Dan is de retroversie mislukt. De Nucleus verkondigt ook dat de SC-1 zich in de peilbescherming verbergt van een zon genaamd Valadock. Ook daarheen vertrekken CHEOS-TAI en het groene legioen.

In de omgeving van de kernwal wachten Nuskoginus en de andere machtigen in Ruumaytron's bron-klipper op het arriveren van KOLTOROC. Ze zijn er zeker van dat de chaopressor zich persoonlijk om de kosmische messenger zal bekommeren. Dan willen ze een nieuw geheim wapen inzetten.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende