< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2484 • 1903    KOLTOROC'S ADEM


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: Een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen. Daarbij komen de eerste aanvalssuccessen: De vernietiging van CRULT bijvoorbeeld of het doordringen in Hangay.

In het hart van de galaxie resideert de Chaopressor, de opperste bevelhebber van de terminale colonne voor deze veldtocht. Het is een negatieve superintelligentie en iedereen die in de buurt komt bemerkt KOLTOROC's adem ...


Zoals Dao-Lin-H'ay ervaren moest, zijn de effecten van het vibra-psi op Hangay niet te onderschatten. Net zomin als KOLTOROC, de voor de negasfeer-veldtocht Hangay verantwoordelijke Chaopressor van de terminale colonne. In de volgende aflevering, geschreven door Arndt Ellmer, blijven we in Hangay, maar wisselen de hoofdpersonen: centraal staan Perry Rhodan en zijn zoon Kantiran, die eindelijk de wal om Hangay willen doorbreken.


Oorspronkelijke titel: KOLTOROCS Atem

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: het contactwoud staat buitenspel - een Kartaanse ontmoet de string-legaten.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – 20 - 23 oktober 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Beth Astromo – De Hauri wantrouwt zijn eigen volk en is bang voor de overwinning van de chaos. Dao-Lin-H'ay – De Kartaanse ontwikkelt een zelfmoordenaars plan. Git-Ka-N'ida – De Hangay-Kartaanse weet dat ze verder van haar volk is verwijdert als ieder ander. KOLTOROC – De chaopressor bewijst zijn macht en ontdekt vreemdelingen.Dao-Lin-H'ay voelt zich met de leiding over steunpunt Win-Alpha niet ten volle benut. Ze komt van Don Kerk'radian op de SC-1 te weten over het contact leggen met de Nieuw-Kansahariyya, en komt zo op het idee om via het contactwoud van het 4925 lichtjaar verwijderde NK-segment planeet Vatucym door te dringen tot het contactwoud 126, dat binnen de kernwal ligt. Daar wil ze informatie over KOLTOROC verzamelen. Op Vatucym botst ze op vrij onaangename wijze met de lokale autoriteit, de Hauri Beth Astromo. Merkwaardig genoeg zijn hier, maar 3000 lichtjaar verwijdert van de kernwal, 102 moderne gevecht-trimarans geparkeerd. Nog merkwaardiger is echter een ontmoeting die Dao-Lin heeft in het contactwoud: ze ziet enige vrouwelijke Kartanen de duidelijk kunnen teleporteren. Het blijkt dat het hier om leden gaat van de zogenoemde vibra-detachement die vanuit de NK op verschillende werelden worden opgeleid en streng worden bewaakt. De Kartanen van dit detachement hebben (zoals vele andere van hun soortgenoten in geheel Hangay) onder de invloed van de vibra-psi diverse para-vaardigheden verworven in voor hun volk absoluut ongewone sterkte. Onder andere kunnen ze in de proto-negasfeer navigeren, wat de aanwezigheid verklaart van de gevechtsschepen en het stugge gedrag van de Hauri.

Git-Ka-N'ida en enige andere leden van de vibra-detachement begeleiden Dao-Lin op 23 oktober 1347 NGT naar het contactwoud 126, waar ze haar met een para-blok willen afschermen van KOLTOROC. Bij iedereen worden gifcapsules geïmplanteerd (in Dao-Lin's geval is het een zuurcapsule), die na drie uur automatisch openen. Daarmee wordt verhinderd dat de vijand gevoelige informatie in handen kan krijgen. In het contactwoud 126 kunnen de Kartanen echter niets bereiken. KOLTOROC's mentale presentie is oppermachtig. In orbit van de planeet zweven objecten die lijken op de statenschepen van de Tarnii-KOLTOROC, en in het contactwoud zijn string-legaten onderweg. Deze wezens lijken uitvergrootte Tarnii-KOLTOROC en kunnen zelfs van gestalte veranderen. Ze beïnvloeden de Kartanen zodat ze niet meer kunnen bewegen, dan roepen ze KOLTOROC erbij. Dao-Lin ontvangt een mentale boodschap van Afa-Hem-F'urs, die in de contactwouden was opgegaan en ook present is aan deze kant van de kernwal. Ook zij kan helaas niet helpen. Maar dan worden KOLTOROC en de string-legaten door iets afgeleid dat is voorgevallen in GLOIN TRAITOR.

KOLTOROC trekt zich terug waardoor de Kartanen naar Vatucym kunnen terugkeren. De drie-urige termijn is bijna om, het tegengif wordt op het laatste moment toegediend. Een zwangere Kartaanse heeft haar kind verloren (de ongeborene is in paniek weg geteleporteerd). Dao-Lin loopt zware verwondingen op als men op een terechte maar zeer ruwe wijze de zuurcapsule uit haar lichaam brandt. De SC-1 is gedongen terug te keren naar Win-Alpha - helaas zonder leden de vibra-detachement, want Beth Astromo is bereid om alle door hem gegijzelde Kartanen te doden als andere leden van het detachement proberen mee te reizen aan boord van de SC-1.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende