< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2483 • 1902    DE NAALD VAN DE CHAOS


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is vertwijfeld: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet.

De Melkweg met al haar planeten moet als hulpbron geëxploiteerd worden, om het bestaan van een negasfeer te waarborgen. Deze kosmische schepping ontstaat in de nabije galaxie Hangay - een oord waar gewone levende wezens niet kunnen leven en de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel de aanval van de terminale colonne te doorstaan. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne te storen. Daarbij worden eerste successen geboekt: de vernietiging van CRULT bijvoorbeeld of het doordringen naar Hangay.

Nadat het de Wereldwijze, de para-positron ESCHER en het middendeel van de SOL gelukt is zich door eenheden van de colonne zelf naar het hart van de negasfeer in wording te laten dragen, staat het volgende doel vast: de vernietiging van GLOIN TRAITOR. Want dit is de naald van de chaos ...


De carrière van de TLD-agent Atarin lijkt onherroepelijk afgelopen. Tegelijk heeft ESCHER het eigen einde nog een keer kunnen afwenden, maar welke kans maakt de para-positron tegen de macht van TRAITOR? vaststaat alleen dat men zich de oplossing van het probleem tot dusver te makkelijk had voorgesteld...

In de volgende aflevering gaan we echter over tot degenen die ESCHER's handelingen moeten dienen.


Oorspronkelijke titel: Die Nadel des Chaos

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): slagkruiser van de Topsider CHREKT-ORN door Mark Fleck

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: actie in GLOIN TRAITOR – de beslissing voor ESCHER.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – 9 tot 23 oktober 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Agent Atarin – Een droom wordt werkelijkheid en loopt stuk. ESCHER – De parapositron rekent op het ergste. Laurence Savoire – De eerste cyberneticus verkent de naald van de chaos. Isokrain – De Kosmitter handelt voor ESCHER. Pal Astuin – Een avatar grijpt in.Als part-segment 3h3h2 met GLOIN TRAITOR wordt verenigd beginnen ESCHER's problemen opnieuw, want in het hoofdsegment van de naald van de chaos zijn T-prognostici aan het werk. Opnieuw wordt de para-positron overbelast bij de poging om de decentrale computernetwerken van de met elkaar verbonden colonne-forten onder controle te krijgen. Weer verliest de para-positron de controle over enige processors die zich terugtrekken in zelf geschapen droomwerelden. Eén daarvan is de archeoloog Warding Atarin die over een bestaan droomt als TLD-agent op Arkon III. Het voornemen om GLOIN TRAITOR te vernietigen moet worden uitgesteld. ESCHER wil nu eerst proberen om de elementair-quintadimtrafer te beïnvloeden, die de naald van de chaos als een inwendige dubbelhelix doorloopt en als ontstaansplek van het vibra-psi kan worden beschouwd. Zou het ESCHER lukken om de quintadimtrafer te manipuleren dan heeft dat een instabiliteit van de grenswal tot gevolg, zodat de galactici kunnen binnendringen in de proto-negasfeer. Ook dit plan is bij ESCHER's huidige toestand nog steeds zeer zwaar, en niet te realiseren in korte tijd. Ook is het op dit moment voor ESCHER niet mogelijk om opnieuw contact op te nemen met de SOL.

Laurence Savoire en Isokrain zijn bezorgt over dit nieuws en zoeken naar een uitweg. Terwijl ze GLOIN TRAITOR verkennen, waarbij ze bijna worden ontdekt door een terminale-heraut, komen ze op het idee om bij ESCHER heel bijzondere nieuwe processors aan te leveren: T-prognostici! Het lukt beide om zo'n cyborg onder te brengen in de gedachtenkamer. Merlin Myhr neemt mentaal contact op met het wezen, en inderdaad is het vrijwillig bereid om op te gaan in de hyperdim-matrix. Voor de T-prognostici is dat precies de vervulling waar zijn gehele volk altijd al naar heeft gestreefd. Zes andere T-prognostici worden ontvoerd en in ESCHER geïntegreerd. Daarmee beschikt de para-positron over zeven nieuwe processors, en de enorme rekenprestaties van de T-prognostici voeren zijn capaciteit tot een wijze op die nog niet volledig is te overzien. In ieder geval normaliseren de verhoudingen zich nu weer. Tegelijkertijd lukt het Pal Astuin om Warding Atarin's droomwereld dusdanig te verstoren met absurde gebeurtenissen zodat de processor eindelijk tot zichzelf komt en weer opgaat in de hyperdim-matrix. De anderen zullen nu snel volgen.

De dode cyborg-lichamen werden naar hun oorspronkelijke verblijf terug gebracht. ESCHER begint met zijn manipulaties en zorgt voor chaos in GLOIN TRAITOR. Er gebeuren storingen en verwoestingen. ESCHER neemt aan dat TRAITOR de T-prognostici voor de schuldigen zal houden. Ongelukkig genoeg zijn ESCHER's sabotageacties zo succesvol dat een van de computerknooppunten werd beschadigd, waarmee hij de quintadimtrafer wilde beïnvloeden. Savoire en Isokrain moeten deze eerst repareren. Dan pas wordt ESCHER weer actief, en kan daarna alleen maar hopen dat het gewenste effect ook daadwerkelijk optreed.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende