< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2482 • 1901    DE EEUWIGE KERKER


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de planeten van de Melkweg bezet. Deze treedt op in opdracht van de chaotarchen, met een compromisloze exploitatie als doel. De Melkweg met al zijn zonnen en planeten zal worden benut als hulpbron om het bestaan van een negasfeer veilig te stellen. Deze kosmische structuur ontstaat in de nabijgelegen galaxie Hangay - een oord waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten eindigen.

Met wanhopige acties slagen mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel erin om zich tegen de ingreep van de terminale colonne te weren. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te storen. Daarbij komen de eerste aanvalssuccessen: de vernietiging van CRULT bijvoorbeeld, of de opmars naar Hangay.

Dit blijkt echter een lastige onderneming. Terwijl tot nog toe alleen ESCHER en de Wereldwijze van Azdun tot in het hart van de negasfeer in wording konden doordringen, moet de rest van het Hangay-squadron buiten wachten. En sommigen vrezen dat het steunpunt Winola voor de Terranen en hun bondgenoten de eeuwige kerker wordt ...


Tenminste één deel van de SOL heeft het kritieke gebied van Hangay bereikt - wat meteen tot een onverwachte ontmoeting heeft geleid. De kansen en risico's die hieraan verbonden zijn, kunnen nog niet definitief door de galactici worden ingeschat. Wat er tijdens de reis van het SOL-middendeel met ESCHER en de Wereldwijze van Azdun is gebeurd, verduidelijkt Uwe Anton in aflevering 2483.


Oorspronkelijke titel: Der ewige Kerker

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: er is geen ontkomen aan – de SOL in Hangay's kernzone.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Hajmo Siderip – De xeno-psychologe probeert om vuur met brandstof te blussen. Atlan da Gonozal en Ronald Tekener – De activeerderdragers vertrouwen op ESCHER's parapsychische-positroonse speurzin. Jawna Togoya – De Posbi-officier blijkt psychologisch deskundig. Inkadye, Volfdeprix, Goku Kong-Eslan, Murtaugh of Skutnik – De bewoners van de stad Koltogor bedrijven psycho-spelletjes.Als de galactici op steunpunt Win-Alpha in oktober 1347 NGT een gericht radiobericht ontvangen van ESCHER is dat voor velen een echte opluchting, want sinds het vertrek van de parapositron waren de meeste inzetbare troepen gedoemd tot passiviteit, en zelfs de in de proto-negasfeer nog manoeuvreerbare SOL had in de laatste vijf maanden niets meer bereikt. ESCHER deelt mee dat het colonne-veer PASSAGH onderweg is om een grote eenheid van de galactici door Hangay's kernwal te transporteren. Het is duidelijk dat alleen de SOL daarvoor in aanmerking komt. In allerijl wordt het SOL-middendeel met extra attributen vermomt zodat de oorspronkelijke vorm niet meer is te herkennen. Beide andere SOL-cellen zullen de reis niet meemaken. Als het SOL-middeldeel op 16 oktober vertrekt zijn Atlan, Ronald Tekener, Hajmo Siderip, Trim Marath en Startac Schroeder ook aan boord. De afgesproken samenkomst met het veer volgt op 20 oktober. Het transport door de kernwal vindt de volgende dag plaats, tegen alle verwachtingen van de galactici in volledig probleemloos. Daarna scheiden de wegen van de SOL en het veer en verwijderd men ook de vermomming. Nu vliegt de SOL naar de coördinaten die ESCHER had opgegeven. Snel daarna wordt ze door een donker-speurder gepeild en moet ze vluchten. Het is te verwachten dat er spoedig op het schip zal worden gejaagd.

Op enkele tientallen lichtjaren afstand van het centrale zwartgat Athaniyyon worden drie identieke ruimteschepen ontdekt van 3880 meter hoog, die aan kerstbomen doen denken en met elkaar zijn verbonden. Een klein actieteam dringt met een space-jet door in één van de schepen en ontdekt een enorme stad die wordt bewoond door veel verschillende volkeren – niets daarvan blijkt echt; het gaat hierbij om materie-projecties en hologrammen. De galactici vernemen de naam van een van de species die hier worden uitgebeeld: deze luidt Tarnii KOLTOROC. De mutanten nemen bovendien een machtige mentale presentie waar; er moet dus minstens één echt levend wezen aan boord zijn. Plotseling wordt om onbekende redenen alarm geslagen. Hyper-radioimpulsen worden uitgezonden waarin wordt medegedeeld dat 'Inkadye's mentale patroon' is verdwenen of is opgelost. De galactici trekken zich terug en de SOL vernietigd de 'kerstboom-schepen' en vliegt weg. Een massa toename van ca. 70 kg wordt vastgesteld, Trim en Startac gaan dat na. In een stuwruimte vinden ze een bewusteloze Sorgoorse.

Deze Sorgoorse heet Inkadye. Ze is onsterfelijk en dient KOLTOROC als trofee. De 'kerstboom-schepen' worden als Koltogor betiteld en zijn sinds miljoenen jaren Inkadye's kerker. Steeds als een negasfeer bijna is voltooid wordt Inkadye gewekt zodat KOLTOROC ze kan bezoeken en zich in haar aanwezigheid aan lang vervlogen oorlogen tegen de ordemachten kan herinneren. Koltogor is helemaal aan Inkadye's behoefte ingericht, al Koltogor's semi-materiële kunstmatige wezen, zoals Volfdeprix, Lajo Ferhan, Sebio Euleal, Murtaugh of Skutnik en anderen, bestaan alleen met het doel om haar verblijf te verfraaien – maar ze kan haar gevangenis niet verlaten. Na iedere ontmoeting met de chaopressor worden al haar herinneringen gewist en wordt ze weer in een diepslaap gebracht.

Enige tijd voor de aankomst van de SOL was Inkadye gewekt uit een 500.000 jaar durende slaap. Ze was zonder herinneringen ontwaakt en had verscheidene raadsels moeten oplossen om uit haar wooncel te ontsnappen; hierdoor zouden haar zintuigen en reactievermogen moeten worden opgefrist. Langzamerhand had ze meer vernomen over zichzelf en Koltogor. Ze had geprobeerd om haar geconserveerde schip, de AS'RIF, te bereiken, dat zich bevond in Koltogor's diepste opslag, om daarmee te vluchten. Dit was haar echter niet gelukt. Dan had ze de komst van de space-jet van de SOL geobserveerd. Ze had deze eerst als nog een ander 'spel' van haar meesters gehouden, maar uit vertwijfeling had ze zich dan toch verplaatst naar deze sloep met een door Goku Kong-Eslan in elkaar geknutselde fictief-overbrenger. Wanneer ze dan bij Atlan wordt voorgeleid herkent Inkadye zijn ridderaura. Daar zelfs KOLTOROC zoiets niet kan vervalsen stelt ze vertrouwen in de galactici.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende