< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2481 • 1852    GUNSTELINGEN VAN DE HYPERRUIMTE


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay – een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen. Daarbij komen de eerste successen in de aanval: de vernietiging van CRULT bijvoorbeeld of het doordringen naar Hangay.

Het lukt de Wereldwijze en de para-positron ESCHER zich door eenheden van de colonne zelf naar het hart van de ontstaande negasfeer te laten dragen: GLOIN TRAITOR, de Naald van de Chaos, een ongrijpbare constructie. Op hun reis stoten ze op de geheimzinnige T-voorspellers en doden enkele van hen. Uit buitgemaakte gegevens komen ze daarna echter meer te weten over de gunstelingen van de hyperruimte ...


Na Wim Vandemaan's roman, die de loopbaan van de T-voorspeller Latifalk nader belicht, schakelen we over naar de Sol. Atlan & co. ontvangen bericht van ESCHER. Hoe belangrijk deze informatie is voor de bemanning van de sol, beschrijft Leo Lukas in PR2482.


Oorspronkelijke titel: Günstlinge des Hyperraums

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze zijn de voorspellers van de colonne – hun opdracht is het scheppen van de negasfeer.


Locatie en tijdsruimte: Palkaron, Hangay – oktober 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Laurence Savoire – ESCHER's eerste cyberneticus leest de periodieke kroniek van een T-prognosticus. ESCHER – De para-positron moet met overtuigingskracht presteren bij de supratrons van de colonne. Latifalk – Een 5D-mathematicus van Palkaron zoekt voldoening. Canzuri – Latifalk's doodsvijand maakt snel carrière. Poccelyn – De Ganschkare heeft veel te lijden.ESCHER heeft het part-segment 3h3h2 onder controle en probeert intussen al om de supratron te manipuleren van het colonne-veer PASSAGH, die tot de 15 veren hoort die het part-segment transporteren naar GLOIN TRAITOR. De parapositron heeft zelfs wat tijd over om de periodieke kroniek van Latifalk Acht-Acht uit te lezen. Laurence Savoire wordt tijdelijk in de hyperdim-matrix opgenomen waardoor hij ook kan deelnemen aan dit mentale diorama, dat niets anders is als de levensgeschiedenis van een wezen genaamd Latifalk van het volk Palkari.

Lang geleden kreeg een afgezant van de terminale colonne TRAITOR de opdracht om iets te kopen bij een naamloos wezen dat zo machtig was dat zowel de aangeboden koopprijs als ook de bedreiging met geweld bij zijn weigering, absoluut niets voor hem betekende. Daar het wezen TRAITOR's intriges tegen de ordemachten amusante acties vond gaf het de gewenste handelswaar als geschenk mee aan de afgezant – de Palkari. Deze slakachtige wezens waren geniale hypermathematici met een bijzondere speurzin voor de hyperruimte. Ze werden op Palkaron ondergebracht, een  kunstmatige planeten van 90 kilometer in diameter, die gedeeltelijk in de hyperruimte was ingebed en door twee ruimtestations van TRAITOR werd omcirkelt, die de Palkari hielden voor manen. De Palkari wisten niets van hun herkomst of over de terminale colonne. Op het overlappingsfront met de hyperruimte ontstond telkens weer het zogenoemde dimensie-onweer dat deze gehele landstreek in spiegelgladde verglaasde vlaktes veranderde en levende wezen gruwelijk kon deformeren. Wie echter alleen door het dimensie-onweer werd geschampt dan manifesterende zich bijzonder vaardigheden. Op Palkaron vond jaarlijks de hyper-mathematische conventie plaats. Bijzonder begaafde Palkari verzamelde zich in de buurt van de zogenoemde Arkan-portalen. In totaal waren er 36 van deze zwarte zeskantige piramides op Palkaron, en elk jaar stelden ze de Palkari voor een opgave. Wie deze binnen elf dagen correct oploste verwierf onsterfelijke roem en mocht door het Arkan-portaal gaan. Welk doel deze procedure had daar vermoedden de Palkari niets van.

De Palkari Latifalk behoorde tot degenen die door een dimensie-onweer werd veranderd. Hij loste de opgave op van een hyper-mathematische convent, had er echter niets aan omdat zijn vriend Canzuri in zijn plaats het antwoord gaf. Als Canzuri dan ook nog deel nam aan de door Latifalk vereerde fahxiage en daarna door het Arkan-portaal stapte, wat eigenlijk Latifalk had moeten overkomen, zon de Palkari op wraak. In de volgende jaren nam hij weer deel aan conventies en vond op een dag moeiteloos het juiste antwoord. Toen hij ook door een Arkan-portaal stapte bevond hij zich op een van beide 'manen' en vernam hij de waarheid over Palkaron en zijn volk. TRAITOR rekruteerde elk jaar nieuwe T-prognostici, die binnen de colonne voor planning en bij de leiding werden betrokken van bijzonder belangrijke projecten, en die de enorme capaciteit van de supratron toch nog moesten completeerden met intuïtie en gevoel. In de tientallen jaren opleiding moesten Latifalk en zijn soortgenoten verscheidene beproevingen afleggen. Hierbij ontmoette Latifalk ook Canzuri weer. Als het ruimteschip van hun groep bij een trainingsvlucht in een zwartgat stortte was het aan Latifalk te danken dat men zich weer kon bevrijden. Opnieuw eiste Canzuri de roem op, die eigenlijk Latifalk toekwam, en bovendien stelde hij het zo voor dat Latifalk de schuld kreeg van de catastrofe. Zo werd Canzuri lang voor Latifalk overgeplaatst naar GLOIN TRAITOR – deze overplaatsing was het grote doel van alle T-prognostici.

De Palkari moesten ook nog een laatste stap ondernemen om volwaardige T-prognostici te worden. In een skapalm-bark werd hun lichaam met uitzondering van het brein en centrale zenuwstelsel gedesintegreerd en kregen ze een cyborg-lichaam ter vervanging. Zo werd hun prestatievermogen nog meer verhoogd en kregen ze een levensverwachting die eeuwen duurde. Daar er al 87 T-prognostici met zijn naam aan hem waren voorgegaan kreeg Latifalk het toevoegsel Acht-Acht. In de daarop volgende jaren werd Latifalk bij verscheidene brandpunten van het kosmische gebeuren ingezet en kwam hij uiteindelijk ook bij GLOIN TRAITOR. De naald van de chaos bevond zich in de galaxie Troumerrie die reeds kort voor de verandering stond van een negasfeer. Latifalk verkende het hyper-uiteinde van dit GLOIN TRAITOR domein dat in de hyperruimte was ingebed, en hield dit voor de meest geschikte plek om het laatste duel uit te vechten met Canzuri. Maar Canzuri was hier beter bekend en en stond op het punt om Latifalk in de hyperruimte te slingeren. Tot zijn grote verrassing offerde Canzuri zich op tijdens de strijd om Latifalk dit lot te besparen – of om in de hyperruimte zijn vervulling te vinden, waarnaar de Palkari van oudsher streefden. Na tientallen jaren ontstond GLOIN TRAITOR opnieuw in Hangay. Hier vond Latifalk's levensweg zijn einde als het tot een confrontatie kwam met Isokrain en Savoire. Latifalk verzuimde daarbij alarm te slaan om zelf uit te vinden wat Isokrain van plan was. Daarna werden Latifalk en zijn collega door Isokrain's nano-colonne gedood.

Daarmee eindigt de registratie. GLOIN TRAITOR wordt bereikt. ESCHER verkondigt dat hij bepaalde plannen heeft met het colonne-veer PASSAGH. De SOL zal daarbij een belangrijke rol spelen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende