< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2480 • 1851    DE VOORSPELLERS


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting,

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA- scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen. Nadat het lukte, de progressiehoeder van de Melkweg samen met zijn dienstburcht uit te schakelen, gaat het galactische verzet vanaf nu in het offensief en dringt aan tegen Hangay - dat echter voor normale ruimteschepen feitelijk niet toegankelijk is. Om deze toegang te maken is onder andere de para-positron ESCHER aanwezig. Waar niemand rekening mee houdt, zijn echter de voorspellers ...


De para-positron ESCHER heeft de kernzone van Hangay bereikt om GLOIN TRAITOR te infiltreren. Maar de T-voorspellers bemoeilijken het succes en wijzen ESCHER op zijn grenzen. In het volgende deel vertelt Wim Vandemaan, hoe ESCHER en zijn helpers het doel van de expeditie naderen: het centrum van Hangay.


Oorspronkelijke titel: Die Prognostiker

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: in de kernzone van Hangay – ESCHER erkent zijn eigen grenzen.


Locatie en tijdsruimte: Kernwal, Hangay's centrum regio, part-segment 3h3h2 – mei 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: ESCHER – De parapositron rekent un rekent en rekent ... Dr. Laurence Savoire – De eerste cyberneticus vreest voor een voortijdige ontdekking. Isokrain – De kosmitter moet als probleemoplosser optreden. Pal Astuin en Merlin Myhr – Twee avatars laten zich zelden of nooit zien. Warding Atarin – Een man op een geheime missie met tweevoudig vrouwelijke gezelschap.Op 5 mei 1347 NGT wordt de wijsgeer van Azdun met het colonne-veer AGYYRE door de kernwal gebracht. Zodoende bereiken tevens de in het omgebouwde verzorgingsblok verstopte para-positron ESCHER alsook Dr. Laurence Savoire en Isokrain de centrumregio van Hangay. Meteen bespeurt de Diakater de invloed van het vibra-psi, waar hij erg last van heeft. Hyperstormen razen in de centrumzone, ook Tryortan-afgronden ontstaan. De kosmitter moet zijn para-gaven inzetten om te verhinderen dat ESCHER bij controles wordt ontdekt. De commandant van het colonne-veer kan de wens van de wijsgeer om naar GLOIN TRAITOR, de naald van de chaos, te worden gebracht niet toezeggen. GLOIN TRAITOR bevindt immers nog in de bouwfase. Dus wordt de wijsgeer naar een ruimte-bouwplaats gebracht voor GLOIN TRAITOR's segment in wording. Dit kolossale object, het part-segment 3h3h2, wordt de komende maanden de verblijfplaats voor de wijsgeer.

Tot het object klaar is voor transport, dat bij gereedheid zal bestaan uit 24 colonne-forten, wordt de wijsgeer ondergebracht in TRAICOON 06-202a. ESCHER begint meteen om het computernetwerk van het fort onder zijn controle te brengen, stoot echter op onverwachte weerstand. In feite wordt ESCHER's totale capaciteit in beslag genomen. Enkele processors van de para-positron (de bewustzijns van gestorven mensen) vertonen merkwaardige storingen. Eén ervan is Warding Atarin, die zich in zijn tijd als TLD-agent op Arkon III voelt teruggeplaatst en avonturen beleeft die voor hem absoluut reëel zijn. ESCHER laat Savoire weten dat hij dringend nieuwe processors nodig heeft om het colonne-fort onder controle te kunnen krijgen. Savoire is bereidt om in de para-positron op te gaan, want het is hem duidelijk dat hij vroeg of laat moet sterven, maar zijn bijdrage zou slechts een druppel in de oceaan zijn. In plaats daarvan krijgen de Diakater en Isokrain de opdracht om de computer van het fort te manipuleren om de overname door ESCHER makkelijker te maken.

Bij zo'n actie ontdekken beide de ware bron van ESCHER's problemen. Cyborgs met een gestalte van industriële tandradaren van 2,8 meter in diameter, die zichzelf betitelen als T-prognostici en met een tot nu toe onbekend vervoer-type reizen, verbinden zich regelmatig met de computersystemen en versterken diens prestatievermogens exponentieel. Bovendien onderhouden ze om onbekende redenen een tweede onafhankelijk datanetwerk. Schijnbaar moet hun handelen ook binnen de terminale colonne geheim blijven. Op een dag krijgen Savoire en Isokrain de kans om twee T-prognostici te volgen. Ze worden echter door de cyborgs ontdekt en raken in gevaar. Isokrain zet zijn nano-colonnes in, die de cyborgs uiteindelijk doden - eigenaardig genoeg wordt er daarna geen alarm geslagen. Een geheugenkristal die een van de cyborgs bij zich heeft nemen ze mee. Na de dood van de T-prognostici heeft ESCHER weer vrij baan. Zodoende is het voor hem makkelijk om grote delen van het part-segment onder zijn controle te brengen als deze op 8 oktober gereed is en de volgende dag door 15 colonne-veren wordt getransporteerd naar de naald van de chaos.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende