< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2479 • 1850    TECHNOMETAMORFOSE


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen. De kansen voor een overwinning op de machten van de chaos zijn gestegen, doordat Perry Rhodan zijn documentatie van een succesvolle retroversie naar Terra kon brengen. Bovendien lukte het om de dienstburcht CRULT uit te schakelen en daarmee tijd te winnen, en ook de vredesvaarders hebben zich eindelijk vertrouwd gemaakt met een actieve rol. Met de JULES VERNE vliegt Perry Rhodan nu naar Hangay, maar onderweg doorloopt het halterruimteschip een technometamorfose ...


De JULES VERNE is met nieuwe technologie en uitrusting nu eindelijk in staat de eerste testvluchten bij de grenswal van Hangay te ondernemen. De ontdekking die de Terranen hierbij doen, interesseert ook de traitanks van de terminale colonne. In de volgende aflevering weet uwe Anton meer over de para-positron ESCHER te vertellen.


Oorspronkelijke titel: Technomorphose

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): statenschip van de Tarnii KOLTOROC door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: de JULES VERNE wordt verbouwd – het ruimteschip komt weer in actie.


Locatie en tijdsruimte: Grenswal Hangay – augustus 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Largo Fantain – Een kristalspecialist wordt een kristalagent. Lanz Ahakin – De commandant van de JULES VERNE drijft zijn mensen onvermoeibaar voorwaarts. Perry Rhodan – De expeditieleider van de JULES VERNE is bezorgd over de toekomst. De Nucleus – Het geestelijke wezen arriveert bij Hangay.Bij de verbouwing van de JULES VERNE in het Sol-stelsel werden niet meer noodzakelijke aggregaten eenvoudigweg verwijderd door in de buitenwand gestanste gaten, en ook verder werd er niet zachtzinnig gehandeld. Nu hebben Lanz Ahakin's mensen hun handen er vol aan om het in drie cellen opgesplitste halterruimteschip weer inzetbaar te maken, dat zich in een hangar bevind van CHEOS-TAIS. Bovendien zullen prototypen worden getest van de nieuwe Hawk-III-convertors. Het werk wordt er voor hen niet makkelijker op als er andere aggregaten met onbekent gebruiksdoeleinde, waarbij het natuurlijk gaat om nalatenschappen van de meta-lopers, zelfstandig actief worden. Mobiele objecten zwerven door het schip om onbegrijpelijk activiteiten uit te voeren. Zo eindigen in de vertrekken die ooit de virtueel-beeldopwekkers herbergden, in totaal zes bolvormige objecten met een diameter van 13,5 meter, die lijken op buitensporig grote golfballen. Opnieuw ontstaat het hologram van een meta-loper. Deze stelt zich voor als Ilz Namib, maar de rest van zijn boodschap blijft onverstaanbaar.

Na wekenlange onvermoeibare inzet kan Ahakin op 6 augustus 1347 NGT eindelijk de volledige paraatheid melden van de JULES VERNE. Op 20 augustus, dus anderhalve maand eerder als aangekondigd, bereikt de Nucleus Cala Impex. Meer dan een uitspraak dat hij wacht op ESCHER is niet uit hem te krijgen. Op diezelfde dag wordt de JULES VERNE samengevoegd en voltooit deze enkele probleemloos verlopende testvluchten. Intussen beheersen de Terranen zelfs de besturing van de trafitron-aandrijving, die voor het halterruimteschip fantastische versnellingswaarden mogelijk maak. Drie dagen later wordt een radioboodschap opgevangen waaruit kan worden afgeleid dat Ruumaytron zich in de buurt bevindt van de grenswal, andere bron-klippers ook, waarmee Nuskoginus en zijn trawanten enige tijd geleden waren verdwenen. De JULES VERNE begeeft zich naar de bron van de impulsen en stelt vast dat de bron-klipper met strangeness is behept zodat men deze niet kan naderen. Bovendien wordt deze door meerdere traitanks bedreigd.

In bescherming van het Paros-schaduwscherm valt de JULES VERNE de traitanks aan en vernietigd de meesten met het VRITRA-geschut, dat voor het vertrek van het troepeneskader ARCHETIM werden ingebouwd. De overige traitanks vluchten, komen echter enige tijd later terug met oppermachtige versterking. De Terranen ontvangen juist nog Ruumaytron's boodschap, die slechts uit de woorden "46 procent" bestaat, dan moeten ze vluchten. De JULES VERNE wordt echter omsingeld. Dan meldt Ilz Namib's hologram zich weer. De meta-loper kondigt aan dat vanwege de bijzondere situatie het eenmalige gebruik passend is van de hypervastor-bliksem. Het blijkt dat het hierbij gaat om het hyperenergetische equivalent van een flitsgranaat. Zo word het voor de JULES VERNE mogelijk gemaakt om te vluchten. Ruumaytron wordt via een trekstraal meegesleept, verdwijnt kort daarna alweer.

Op 15 september arriveert een OREON-capsule bij Cala Impex. Perry Rhodan verneemt over de actuele ontwikkelingen bij de vredesvaarders. Het eerste contingent OREON-capsules, die aan de gewapende strijd zullen deelnemen en via gereactiveerde vredesvaarder-stations zullen arriveren, wordt voor oktober of november 1347 NGT aangekondigd. Bovendien ontvangt Rhodan de boodschap dat Kamuko en de nachtlicht-uitrusting werden gevonden.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende