< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2477 • 1848    DE OPRICHTSTER (gesigneerd)


De toestand voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Hij werkt in opdracht van de chaotarchen en hun doel is genadeloze uitbuiting.

De Melkweg met al zijn zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer zeker te stellen. Deze kosmische constructie ontstaat in de buurt van het melkwegstelsel Hangay - een plek waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten niet langer geldig zijn.

Met wanhopige acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden tegen de aanval van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA- scherm en proberen de terminale colonne te storen.

De kans op een overwinning op de machten van de chaos is gestegen doordat Perry Rhodan zijn documentatie over een succesvolle retroversie naar Terra heeft kunnen brengen. Bovendien is het gelukt de dienstburcht CRULT uit te schakelen en daardoor tijd te winnen. Ondertussen formeren andere bondgenoten zoals de vredesvaarders zich; maar die laatste verkeren in een leiderscrisis. En er is maar een die kan helpen deze te beëindigen: de oprichtster ...


De oprichtster leeft - zoals Kantiran allang heeft vermoed. Maar aan haar identiteit, haar lot tot nu toe en haar instelling zullen velen misschien moeten wennen. De geschiedenis van de vredesvaarders vanuit het oogpunt van de oprichtster, en hun toekomst, vormen het thema van de volgende aflevering, die ook uit de pen van Christian Montillon komt.


Dit boekje is gesigneerd door de auteur Christian Montillon.


Oorspronkelijke titel: Die Gründermutter

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Eisso PostSamenvatting: de vredesvaarders in oproer – een nieuwe patroon wordt gekozen.


Locatie en tijdsruimte: Ospera, Fumato – juli 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Cosmuel Kain – Kantiran's vriendin probeert van hem een politicus te maken. Farigu Scot Elien – De garant zal als patroon de goede oude tijd terugbrengen bij de vredesvaarders. De oprichtster – Ze onttrekt zich al eeuwen aan iedere ontdekking. Kantiran – Eén van de elf garanten van de vredesvaarders is willens en wetens bereid om elk taboe te doorbreken.Tijdens de reis van meerdere weken met Polm Ombar's ASH AFAGA naar de galaxie Altasinth heeft Kantiran voldoende gelegenheid met de gedachten vertrouwd te raken om zichzelf kandidaat te stellen voor de verkiezing van de nieuwe patroon voor de vredesvaarders. Cosmuel Kain en Polm Ombar menen dat dit de enige mogelijk weg is, toch aarzelt hij nog. Op 5 september 1347 NGT arriveert de OREON-capsule eindelijk in het Rosella Rosado-stelsel. Als Kantiran net voor Chyndor's begrafenis een aan hem gerichte boodschap ontvangt van de oud patroon waarin deze hem ook oproept als kandidaat, en als hij na de begrafenis, die op Ospera plaats vindt, de conservatieve vredesvaarder Farigu Scot Elien ontmoet, die als enige andere garant kandidaat is en die de vredesvaarders bij een verkiezingsoverwinning buiten de strijd tegen de negasfeer wil houden, is Kantiran eindelijk bereid om zich voor het ambt verkiesbaar te stellen.

Maar ervoor ontwaakt zijn jachtinstinct want hij gelooft bij Chyndor's begrafenis de aanwezigheid te bespeuren van de oprichtster. Hij bestudeert verschillende opnames die de laatste tijd werden gemaakt in de omgeving bij de glazenbasiliek op Ospera, en wordt opmerkzaam van een hol dat er verdacht uitziet. Gerugsteund door Polm Ombar de revisor vliegen Kantiran en Cosmuel Kain met de THEREME II naar de Capelle-maan en onderzoeken daar het hol. Ondertussen begint de algemene vergadering van de vredesvaarders in het paleis Ellega, waarbij grote redevoering worden gehouden – Farigu Scot Elien benut Kantiran's taboebreuk, maar Polm Ombar speelt Chyndor's laatste bericht af waarin hij Kantiran voordraagt als zijn opvolger. De verkiezing vindt plaats in Kantiran's afwezigheid.

Perry Rhodan's zoon en de half-Cyno ontdekken in het hol een uitstekend gecamoufleerde station van een overbrengernetwerk. De overbrenger is nog geactiveerd en moet zojuist nog zijn gebruikt. Het paar vertrouwt erop en bereikt andere identiek gebouwde stations. De oprichtster – niemand anders kan de gebruiker van deze stations zijn – is echter nergens te bekennen. Kantiran onderzoekt een overbrenger en stelt vast dat men een bepaald tegenstation alleen kan bereiken als men een codewoord opgeeft. Hij voert blindelings enige begrippen in en heeft uiteindelijk succes met 'LICHT VAN AHN'. De volgende overbrengersprong brengt Kantiran en Cosmuel in een bolvormig bouwwerk van 8,5 kilometer in diameter, mogelijkerwijs een werf of een ruimtestation. De overbrenger beschikt over een systeem met beeldregistratie dat eindelijk een blik op de laatste persoon mogelijk maakt die de installatie heeft betreden voor Kantiran en Cosmuel. Beide herkennen haar meteen omdat ze Perry Rhodan's informatie kennen over de operatie Tempus: het is de principale Kamuko, en ze draagt de nachtlicht-uitrusting.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende