< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2476 • 1847    COMMANDO VAN DE VREDESVAARDERS


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is vertwijfeld: een reusachtige ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de planeten van de Melkweg bezet. De colonne werkt in opdracht van de chaotarchen en hun doel is een nietsontziende plundering.

De Melkweg met al zijn zonnen en planeten zal als bron van grondstoffen gebruikt worden om het bestaan van een negasfeer veilig te stellen. Dit kosmische verschijnsel ontstaat in de nabijgelegen galaxie Hangay - een plaats waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de normale natuurwetten niet meer gelden.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensheid op Terra en de planeten van het zonnestelsel om de aanval van de terminale colonne het hoofd te bieden. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne dwars te zitten.

De kansen voor een zege over de machten van de chaos zijn inmiddels gestegen doordat Perry Rhodan zijn documentatie over een succesvolle retroversie naar Terra heeft kunnen brengen. Bovendien is het gelukt de colonne-kapitein Zerberoff 'om te turnen'. En ten slotte zijn er nog zijn bondgenoten - een paar van de meest raadselachtige trekken eropuit als het commando van de vredesvaarders ...


Opnieuw staan de vredesvaarders aan het begin van een nieuwe tijd voor hun organisatie. Maar zijn de plaatsvervangende patronen Polm Ombar en Kantiran de juiste mensen om hen in de toekomst te leiden? Daar komt bij dat de recente gebeurtenissen en de verliezen de individualisten gelijk geven die tegen een al te grote teamvorming waarschuwden. Er blijft maar één mogelijkheid over om het verbond in stand te houden en als sterk wapen tegen de negasfeer in te zetten. Meer daarover vertelt Christian Montillon in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Kommando der Friedensfahrer

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: ze zijn allemaal individualisten – maar in nood treden ze gezamenlijk op.


Locatie en tijdsruimte: N'jabo – juli 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Chyndor – De wijze vredesvaarder, die de bond naar een nieuwe toekomst heeft geleid, is als verlamd door de gebeurtenissen. De achtenswaardige Harazzul – Een hooggeplaatste Awour wordt uitgezonden om jacht te maken op de vredesvaarders. Kantiran – Perry Rhodan's zoon neemt een beslissing en voert zijn vrienden direct in de val. Perry Rhodan – De onsterfelijke Terraan stuurt ruimteschepen naar de slag om Hangay.De in Hangay's buurt opererende en tevergeefs naar een weg door de grenswal zoekende vredesvaarders ontvangen op 9 juli 1347 NGT merkwaardige signalen uit de Lazarus-Sterrenhoop. Ze starten met een voor deze individualisten ongewone gemeenschappelijke actie, maar trappen echter in een val. In de Lazarus-Sterrenhoop is een colonne-MACHINE verschenen die enkele van de OREON-capsules, die zich te dichtbij hebben gewaagt, onweerstaanbaar aantrekt. Daartoe horen ook Kantiran's THEREME en Chyndor's schip ELLSUNTUR. De capsules worden gepeild en dan verschijnt een compleet chaos-eskader. Daar Chyndor in deze uitzichtsloze situatie geen besluiten neemt gaat het commando onmerkbaar steeds meer over op Kantiran. Het is de vredesvaarders duidelijk dat ze onvermijdelijk in TRAITOR's handen zullen vallen als ze geen wanhopige maatregel nemen. Aangezien de terminale colonne de kennis van de vredesvaarders onder geen enkele omstandigheid in bezit mag krijgen nemen de vredesvaarders de vernietiging van hun schepen in overweging om zelf te kunnen ontkomen.

Kantiran verstuurt een hulp oproep. Daarna worden alle OREON-capsules op een onbewoonde planeet geparkeerd. Op Ejdu Melia's voorstel wordt de paradijselijke wereld N'jabo ("overleven" in Ejdu's taal) genoemd. De vredesvaarders verlaten hun schepen, prepareren deze zodat ze bij een kapingspoging zullen exploderen, en verstoppen zich in de rimboe, waar Kantiran's para-vaardigheid van de instinct-telepathie hem goede diensten bewijst in de strijd tegen de agressieve fauna. Enige tijd later duiken er traitanks op die daadwerkelijk worden vernietigd wanneer ze proberen om de OREON-capsules te bergen. De vredesvaarders kunnen echter nog niet op adem komen. Een door de eerwaardige Harazzul aangevoerde jagersgroep van Awours dringt door in de rimboe en spoort de vredesvaarders op na een korte zoektocht. Harazzul eist dat Kantiran capituleert, maar hij antwoordt met een stralerschot – er volgt een strijd waarbij Chyndor wordt gedood. Maar ook Harazzul en andere Awours worden neergeschoten.

Ondertussen is Perry Rhodan op 10 juli met het strijdeskader ARCHETIM bij Cala Impex aangekomen. Daar wordt Kantiran's hulp oproep ontvangen. Rhodan vertrekt meteen met de drie ultra-slagschepen. CHEOS-TAIS bestaan mag niet bekend worden, maar de WET-gever kan wel worden ingezet om de colonne-MACHINE weg te lokken uit Lazarus. Nadat de gigant is verdwenen vernietigen of verdrijven de ultra-slagschepen de daar aanwezige traitanks en nemen de vredesvaarders van N'jabo weer aan boord.

Nu moet een nieuwe patroon worden gekozen en bovendien moet men beslissen hoe de vredesvaarders zich verder moeten gedragen in het conflict. Polm Ombar spreekt zich uit tegen een directe deelname in de gevechten in en om Hangay. Kantiran roept op tot een algemene vergadering van de vredesvaarders en gaat op weg naar het Rosella Rosado-stelsel, waar Chyndor zal worden begraven.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende