< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2475 • 1846    HET GROTE OFFER


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: Een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen. Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen.

De kansen op een zege over de machten van de chaos zijn gestegen, omdat Perry Rhodan zijn documentatie over een succesvolle retroversie naar Terra kon brengen. Bovendien lukte het, de colonne kapitein Zerberoff 'over te laten lopen'. Maar allereerst moet de bevelhebber van TRAITOR in de Melkweg gedood worden. Het uitschakelen van Antakur von Bitvelt, vraagt van de zoon van Perry Rhodan het grote offer ...


CRULT bestaat niet meer! Dit bericht mag menigeen dan plezier doen, maar het staat al vast dat de terminale colonne zich van deze tegenslag zal herstellen. Het zal echter van beslissend belang zijn, hoeveel tijd zij hiervoor nodig heeft ... Tijd, die voor Terra en haar bondgenoten dringend nodig is, voor verdere acties tegen de negasfeer. Meer daarover meldt Horst Hoffmann in de volgende aflevering.


ATTENTIE!

Per 1 januari 2019 (nr. 2483 en 2484) gaan de abonnementsprijzen van de Perry Rhodan omhoog.

€5,95 per boekje (2 nummers)

€77,35 per halfjaar

€154,70 per jaar.


Oorspronkelijke titel: Opfergang

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): TRUCKER: gekaapte verzorger van de terminale colonne TRAITOR door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: een tegenslag voor de colonne – CRULT wordt een slachtveld.


Locatie en tijdsruimte: CRULT – augustus 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Jothadún – De Effremi redt CRULT's bewoners van een groot gevaar. Rinka Porol – Het micro-beest schrijft Roi Danton's verhaal op voor het nageslacht. Roi Danton – Perry Rhodan's zoon weet dat hij zijn leven moet opofferen om de progressie-hoeder uit te schakelen. Senego Trainz – De aanvoerder van de micro-beesten doet er alles aan om Roi Danton succesvol te laten zijn. Zerberoff – De duale-kapitein vervult zijn plicht en dood het schepsel dat hem verslaaft maakte.Kort na het eerste verschijnen van een evenbeeld van de progressie-hoeder ontstaat het gestalte een tweede keer. Antakur van Bitvelt schijnt schrikbarende kwellingen te ondergaan. Het door de psi-emitter veroorzaakte veld van psionische energie leidt tot chaos in en om CRULT. Ook Roi Danton en zijn manschappen, vooral de para-begaafde Zerberoff, hebben onder de uitstraling te lijden. Ongeveer tegelijkertijd maken de donker-speurders hun belofte waar en zorgen ze ervoor dat het alles verslindende duister van het donker-district zich uitbreidt over een groot gebied van de dienstburcht. Wat zich in dit donker afspeelt ervaren de Terranen niet, maar ze zien wel de uitwerkingen: er gebeuren explosies diep in het binnenste van de dienstburcht, het oppervlak springt open en hele rijen met gebouwen storten in elkaar. Ook verschijnt er een bron-klipper, die weliswaar niet bewapend is, maar desondanks zorgt voor nog meer verwoestingen. Bovendien komt de laboraat uit zijn gevangenis. Zelfs de Effremi Jothadún is niet meer in staat om het beest weer te kalmeren. Alles bij elkaar is het nog maar een kwestie van tijd tot de dienstburcht zal vergaan.

Toch moet de tweede psi-emitter worden ingezet, want Antakur van Bitvelt zal met zekerheid ook het einde de dienstburcht overleven. Danton is bereid om zich op te offeren om de progressie-hoeder te doden. Op weg naar de antraciete-sfeer wordt hij begeleid door zijn strijdkrachten, de micro-beesten en Zerberoff, die zwaar gewond is geraakt door neervallend puin. Vanwege zijn haat op de progressie-hoeder zet Zerberoff door, en hij weigert om terug te keren naar de DARK GHOUL. In gevecht met enige bemanningsleden van CRULT verricht hij waardevolle hulp, wordt echter door een energieschot getroffen en is thans zwaar gewond. Een tweede aanval vindt plaats vlakbij de zilveren toren. Elitestrijders, die worden begeleid door een terminale-heraut, bestoken Danton's manschappen fel. Enige micro-beesten komen om het leven. Dan verschijnt de tierende laboraat. De chaosdienaars wagen het niet om op dit waardevolle dier te schieten, en zijn dusdanig afgeleid dat ze eindelijk kunnen worden verslagen. Zerberoff schiet de laboraat neer.

Nu komt eindelijk Danton's moment, maar Zerberoff haalt een streep door de rekening. Hij weet dat hij zal sterven en wil in Danton's plaats de psi-emitter ontsteken. De Terraan moet verder vechten tegen TRAITOR, bovendien moet hij op Zerberoff's verzoek naar de originele lichamen op zoek gaan van Zerbone en Aroff, die ergens in een skapalm-bark moeten zijn ondergebracht. Danton gaat akkoord een vlucht met zijn manschappen, is echter nog niet in veiligheid. Als Zerberoff de psionische schok-emitter ontsteekt, waardoor de progressie-hoeder daadwerkelijk wordt gedood en ook de duaal de dood vindt, begint de dienstburcht uiteen te vallen. Net op tijd verschijnt de DARK GHOUL en haalt Danton's groep per trekstraal aan boord. Het is 17 augustus 1347 NGT als een gigantische explosie de dienstburcht CRULT uiteenrukt voor de onherroepelijk ondergang. 250 Micro-beesten zijn omgekomen, waaronder de dyslectische Rinka Porol, haar notities kunnen echter worden geborgen. Senego Trainz verzoekt Danton om de gedeeltelijk onleesbare tekst door te nemen. Danton reageert geïrriteerd als hij het gekrabbel ziet, maar stelt dan beschaamd vast dat hij voor het kleine micro-beest, die zichzelf voor vrouwelijk hield, meer dan alleen een aanvoerder is geweest ...

Op Terra nadert het uur van het afscheid voor Marc London en Fawn Suzuke. De Nucleus heeft vernomen dat Antakur van Bitvelt niet meer bestaat en wil nu vertrekken naar Hangay. Fawn gaat weer op in het collectieve wezen, dat door de LEIF ERIKSSON II via de situatie-overbrenger in de Luna-omloopbaan verder wordt gebracht. Alleen de BATTERIJ blijft achter op Terra.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende