< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2474 • 1845    TWEE PSI-EMITTERS


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen. De kansen op een zege over de machten van de chaos zijn gestegen, omdat Perry Rhodan zijn documentatie over een succesvolle retroversie naar Terra kon brengen. En omdat het bovendien lukte, de colonne kapitein Zerberoff 'over te laten lopen', hebben de Terranen een niet te onderschatten bondgenoot - want hij biedt Roi Danton een weg naar CRULT. Tot zijn uitrusting behoren ook twee psi-emitters ...


Roi Danton is net zo dicht bij de progressiehoeder als Dantyren het laatst was. Deze keer ijvert hij echter niet naar zijn gunst, maar voor de vernietiging van Antakur von Bitvelt. Daarbij is het hem duidelijk, dat dit een hoge prijs kan hebben ... In de volgende aflevering beschrijft Hubert Haensel de verdere gebeurtenissen in de dienstburcht.


Oorspronkelijke titel: Zwei Psi-Emitter

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: CRULT in het vizier – aanval op de dienstburcht van de terminale colonne.


Locatie en tijdsruimte: CRULT – augustus 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Marc London en Fawn Suzuke – Twee geliefden worden tot een beslissing gedwongen. Osbangur – De chef-speurder volgt het spoor van een moord. Roi Danton – Als Dantyren betreedt Perry Rhodan's zoon de dienstburcht. Senego Trainz – Het micro-beest zoekt naar de zwakke plekken van CRULT. Zerberoff – De duale kapitein ervaart de dood van zijn ergste vijand.Traitank 1.199.188 landt op CRULT maar nog steeds is het voor de bemanning niet mogelijk om het schip te verlaten. Roi Danton moet op Zerberoff's bericht wachten. De duale-kapitein moet echter eerst de gevolgen afhandelen van Malikadi's moord. Om geen verdachtmaking op te wekken geeft hijzelf het bevel  voor onderzoeken (onder andere door de Awour), die ook voor hem gevaarlijk kunnen worden. Gelukkig was Malikadi in de gehele dienstburcht ongeliefd en werd vanwege zijn ziekelijke ambities zelfs als gevaarlijk geclassificeerd. Zerberoff benut de onderzoeken om persoonlijk enige traitanks te inspecteren. Een van de schepen is natuurlijk de DARK GHOUL. Zo is het voor hem mogelijk om de Terranen in kennis te stellen over de actuele ontwikkelingen en een onderkomen in de dienstburcht voor hen te realiseren, die al snel wordt betrokken.

Nu wordt Zerberoff in Roi Danton's plannen ingewijd. De Terraan is van plan om twee psi-emitters te ontsteken. De eerste zal langzaam een veld van psi-energie opbouwen en zich over de gehele dienstburcht verspreiden, zodat Antakur van Bitvelt zogoed als verlamd is en voor verwarring zal zorgen in heel CRULT. Bij de tweede wordt de opgeslagen gecomprimeerde energie afgegeven in de vorm van een schokfront, die volgens de mening van de Nucleus afdoende zal zijn om de progressie-hoeder te doden. De schok-emitter moet worden ontstoken in de nabijheid van het slachtoffer omdat deze geen grote reikwijdte heeft. De donker-speurders zullen het voor Danton mogelijk maken om zo dicht mogelijk bij zijn doel te komen. Hij moet de schok-emitter met een mentale impuls ontsteken. Evenwel bestaat het risico dat ook hij daarbij wordt gedood, alhoewel de energie grotendeels op Antakur van Bitvelt is geijkt. Danton hoopt dat zijn cellenactiveerder hem zal helpen om de aanslag te overleven.

Danton, Senego Trainz, Rinka Porol en Khiz Turagga bezoeken het donker-district. Daar wachten reeds enige rebellen van de donker-speurders, onder andere G'schogun. Met het oog op de door Danton presenteerde psi-emitter gelooft nu ook het quant van de duisternis aan een mogelijk succes van de geplande aanslag en verzekerd hem zijn ondersteuning. Voordat Danton het eerste deel van het plan in werking kan zetten moeten de lastige nog steeds onderzoekenden Awour worden uitgeschakeld. Zerberoff, die pas nog tevergeefs heeft geprobeerd om zelf door te dringen tot de progressie-hoeder, lost het probleem definitief op met behulp van enige micro-beesten. Dan kan Danton eindelijk de psionische veld-emitter ontsteken. Als het veld de antraciet-sfeer bereikt ontstaat op er de zilvertoren een afbeelding van de progressie-hoeder, die steeds groter wordt, door kwelling geplaagd over CRULT heen schreeuwt en dan vervluchtigt.

Op Terra staat een ander soort beslissing voor de deur: Marc London vreest Fawn Suzuke voor altijd te verliezen omdat de Nucleus snel zal vertrekken naar Hangay. Hij zou graag zelf in de Nucleus willen opgaan om voor altijd verenigd te zijn met Fawn, maar dat is onmogelijk. Fawn's liefde voor Marc is zo groot dat ze bereid is om haar bewustzijn te integreren in de BATTERIJ, die op Terra zal achterblijven. Ze zal echter haar lichaam moeten opgeven en zal sterven zodra de BATTERIJ haar energie heeft afgegeven. Marc wijst dit af want een bestaan als louter bewustzijn zal voor Fawn zo iets zijn als een gevangenschap, en niemand weet precies wanneer de BATTERIJ haar psionische lading zal hebben verbruikt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende