< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2473 • 1844    VERRAAD OP CRULT


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is vertwijfeld: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is genadeloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron geëxploiteerd worden, om het bestaan van een negasfeer te garanderen. Deze kosmische creatie ontstaat in de nabije galaxie Hangay - een oord waar gewone levende wezens niet kunnen leven en normale natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel om de aanval van de terminale colonne te doorstaan. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en trachten de terminale colonne op zijn minst te storen.

De kansen van een overwinning op de machten van de chaos zijn toegenomen doordat Perry Rhodan zijn documentatie van een succesvolle retroversie naar Terra kon brengen. Doordat het bovendien lukte om de colonne-kapitein Zerberoff 'om te turnen', hebben de Terranen een niet te onderschatten bondgenoot - en zo komt het tot het verraad op CRULT ...


Zerberoff heeft zich in een voordelige positie weten te manoeuvreren, ook al kon dit alleen maar met grote risico's bereikt worden. Hubert Haensel bericht in de volgende aflevering 2474 over de verdere ontwikkelingen op CRULT.


Oorspronkelijke titel: Verrat auf CRUL

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Dirk Schulz (samen met Michael Peter)

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: een intrigerende duaal – de dienstburcht wordt geïnfiltreerd.


Locatie en tijdsruimte: CRULT – mid juli tot begin augustus 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Zerberoff – De duale kapitein worstelt om zijn vrijheid. Senego Trainz, Rinka Porol en Wismo Kantelaki – De micro-beesten zijn zich bewust van hun gebreken en hun sterke punten. Malikadi –De ambitieuze onderkapitein bewijst zich als een meester van de intriges. Reginald Bull – De cellenactiveerderdrager ziet de schaduwzijde voor de toekomst op Isla Bartolomé.Reginald Bull en Fran Imith zoeken de Nucleus op, die intussen de door Perry Rhodan meegebrachte informatie tot een retroversie heeft geanalyseerd. De Nucleus verklaart dat deze  bereid en in staat is om op dezelfde manier als ARCHETIM mee te werken aan de retroversie. Hij zal het psionische netwerk in de negasfeer weer herstellen, maar dat zal tevens zijn einde betekenen. Als Reginald Bull zich daartegen uitspreekt beweert de Nucleus dat HET dit plan heeft geïnitieerd. Enige dagen later creëert de Nucleus een afsplitsing van zichzelf. Deze BATTERIJ zal op Terra achterblijven en de globisten ondersteunen bij de stabilisatie van het TERRANOVA-scherm.

Antakur van Bitvelt heeft het bevel gegeven om al de ontbeerlijke krachten in te zetten ter verdediging van CRULT omdat de onbekende psionische aanval (door de Nucleus) hem zeer verontrust. Zerberoff hoort bij de zes dualen die naar CRULT worden gedetacheerd.

Zerberoff brengt als bagage tien micro-beesten mee die tot Roi Danton's commando's horen. Hij moet het bevel overnemen van het externe-controlewerk dat de scheepsbewegingen coördineert rond CRULT. Als 'assistent' heeft men hem echter Malikadi toegewezen die Zerberoff's onbekwaamheid wil aantonen en zo zichzelf wil profileren.

Daar Malikadi en zijn hielenlikkers Zerberoff voortdurend in de gaten houden kan hij niet simpelweg de DARK GHOUL naar CRULT ontbieden, omdat deze immers als vermist geldt. De tijd wordt krap en dus grijpt Zerberoff naar een laatste middel: hij biedt Malikadi de gelegenheid om hem in diskrediet te brengen met een intrige. Zodra hij dan is afgezonderd zal hij met de Atrentus-procedé eveneens naar de kant van de galactici worden overgebracht. Het plan lukt.

Malikadi is nog onzeker wat hij op dit moment zal doen omdat hij nu de keuze heeft om TRAITOR te dienen of zich op haar te wreken. Toch autoriseert hij voor Zerberoff nog het binnenvliegen van een speciale traitank, zonder naar achterliggende redenen te vragen.

Later scheidt hij zich af van de micro-beesten om eindelijk eens rustig na te kunnen denken. Hij komt tot de conclusie dat het volledig zinloos is om Antakur van Bitvelt te doden omdat TRAITOR daar in zijn totaliteit niet echt door wordt geschaad. Bovendien is hij noch steeds ondergeschikt aan Zerberoff, zelfs wanneer hij zich aansluit bij de galactici. Dus besluit hij Zerberoff aan de progressie-hoeder of een terminale-heraut (de eerst de beste die hij tegen komt) te verraden. Maar zonder goede reden zal hij absoluut niet kunnen doordringen tot de beheerder. Zelfs als Malikadi zegt dat hij informatie heeft over de ophanden zijnde aanval duurt het nog een tijdje tot hij een terminale-heraut kan spreken. In de tussentijd hebben de micro-beesten hem echter weer gevonden. Malikadi wil net contact gaan maken, als hij wordt neergeschoten. De micro-beesten verwijderen alle sporen, hebben echter geen tijd om het lijk te laten verdwijnen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende