< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2472 • 1843    TRAICOON 0096


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de planeten van de Melkweg bezet. Deze treedt op in opdracht van de chaotarchen, met een compromisloze exploitatie als doel. De Melkweg met al zijn zonnen en planeten zal worden benut als hulpbron om het bestaan van een negasfeer veilig te stellen. Deze kosmische structuur ontstaat in de nabijgelegen galaxie Hangay - een oord waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten eindigen.

Met wanhopige acties slagen de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel erin zich tegen de ingreep van de terminale colonne te weren. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te storen. De kansen op een overwinning op de chaosmachten zullen ongetwijfeld stijgen als Perry Rhodan erin slaagt zijn documentatie van een succesvolle retroversie naar de aarde te brengen. Nu wordt er begonnen met verdere plannen. Bij één daarvan is Roi Danton betrokken - en TRAICOON 0096 ...


Plannen binnen plannen binnen plannen... De oorlog tegen TRAITOR kan alleen met succes worden gevoerd als veel partijen gelijktijdig aan verschillende projecten werken, maar met hetzelfde doel. De volgende aflevering, geschreven door Leo Lukas, vertelt meer over deze plannen.


Oorspronkelijke titel: TRAICOON 0096

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Dirk Schulz (samen met Michael Peter)

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: de duale kapitein onder druk – en de micro-beesten in actie.


Locatie en tijdsruimte: TRAICOON 0096 – mid juli 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Roi Danton – Perry Rhodan's zoon camoufleert zijn schip en gaat op jacht. Zerberoff – De duale kapitein wordt over een merkwaardige peiling geïnformeerd. Senego Trainz – De aanvoerder van de micro-beesten eist meer trainingstijd voor zijn lieden. Rinka Porol – Het micro-beest ziet zichzelf als vrouwelijk. Awoko – De kalbaron moet dienen onder een on­berekenbare kapitein.Roi Danton heeft weinig tijd om de beslissende slag tegen CRULT voor te bereiden want de Nucleus, die hij ter afleiding van Antakur van Bitvelt nodig heeft, zal binnen drie maanden ook naar Hangay vertrekken. Danton's plan bestaat eruit dat de Nucleus zijn mentale beïnvloeding versterkt op de progressie-hoeder zodat deze gedwongen is om de duale kapiteins bij zich te roepen voor zijn eigen veiligheid. Eén van hen wil Danton met de Atrentus-procedé bevrijden van de laboratenklauw, om deze vervolgens in te zetten als agent die in CRULT twee psi-straalbronnen moet activeren. Deze moeten de onzekerheid van de progressie-hoeder nog meer verergeren.

Op 16 juli 1347 NGT vindt de bemanning van de DARK GHOUL een geschikte kandidaat. Volgens opgevangen colonne-radioberichten bevindt Zerberoff zich in het colonne-fort TRAICOON 0096 bij de planeet Woodlark, dus vlakbij het Sol-stelsel. Met de kenmerken van een recent aangevallen traitank nadert de DARK GHOUL het colonne-fort en kan zonder problemen aanmeren voor reparatiedoeleinden. Meteen gaan enige micro-beesten op weg om het fort uit te pluizen voor een geheime doorgang naar Zerberoff's verblijf.

Nochtans vermoeden de Terranen niet dat hun missie een dubbele impact heeft want Zerberoff heeft de opdracht om over het verdere lot te beslissen van het Sol-stelsel, en door de toenemende dreiging door de Terranen is hij tot de conclusie gekomen dat het niet meer loont om Terra om te vormen tot een kabinet. Bovendien heeft de bemanning van het colonne-fort niet alleen bewijs gevonden over het bestaan van het BACKDOOR-overbrengertraject, maar ook zelfs de WET-gever CHEOS-TAI gepeild. Zerberoff's reeds voorbereide aanbeveling ter vernietiging van het Sol-stelsel is alleen nog niet verstuurd. De camouflage van de DARK GHOUL is geloofwaardig, maar Zerberoff gelooft oudere (eveneens vervalste) informatie waarin Traitank 1.199.188 in directe opdracht van de progressie-hoeder onderweg is. Door zijn angst om te falen voor Antakur van Bitvelt onderneemt Zerberoff derhalve niets.

Ondertussen komen de micro-beesten bij het doel. Bij hen hoort ook Rinka Porol, een micro-beest dat zich, na gesprekken met de feministe Lipica Atabinmek, vrouwelijk voelt en pas net haar problemen heeft overwonnen van dyslexie en het vergissen tussen links en rechts. De micro's overweldigen Zerberoff, daarna volgen Terraanse speciale troepen die de laboratenklauw neutraliseren bij het duale wezen. Na toegang te hebben verkregen tot zijn persoonlijke dataopslag vernemen ze nu ook welke missie hij eigenlijk had. Tijdens de behandeling, die lange tijd duurt, moet Roi Danton een keer persoonlijk – vanzelfsprekend met een Zerberoff-camouflage – in de centrale van het fort verschijnen bij kalbaron Awoko om te verhinderen dat er informatie wordt doorgegeven over de peiling van CHEOS-TAIS. Als Awoko toch argwaan krijgt en Zerberoff's verblijf opzoekt, heeft de duale kapitein zijn vrije wil reeds teruggewonnen. Uit haat tegen TRAITOR in het algemeen en tegen Antakur van Bitvelt in het bijzonder schaart hij zich aan de kant van de Terranen en straft hij Awoko met de endogene kwelling, en verklaart zich bereid om mee te doen aan Roi Danton's plannen.

Zerberoff blijft in het fort achter als de DARK GHOUL wegvliegt. Als afscheidsgeschenk laat de duale kapitein ervoor nog 3000 volwaardige gevechtspakken voor de micro-beesten naar de traitank brengen. Dan verstuurt hij zijn eindrapport over de situatie in het Sol-stelsel. Hij beveelt een reductie aan van de belegeringstroepen. De ontdekking van CHEOS-TAIS en de verdachte scheepsbewegingen rondom het stelsel verzwijgt hij.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende