< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2471 • 1842    HET GESCHENK VAN DE METALOPERS


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen. Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen.

De kansen voor een overwinning op de machten van de chaos zullen ongetwijfeld stijgen als het Perry Rhodan lukt om zijn documentatie van een succesvolle retroversie naar Terra te brengen. De onsterfelijke Terraan is met de JULES VERNE en met CHEOS-TAI onderweg - niet vermoedend dat een bijzonder geschenk hem nog narigheid zal bezorgen: het is het geschenk van de metalopers ...


In de volgende roman schakelen we over naar de rangen van de terminale colonne. Michael Marcus Thurner vertelt meer over de gebeurtenissen die zich binnen TRAITOR afspelen en die de val van de Melkweg ten doel hebben.


Oorspronkelijke titel: Das Geschenk der Metaläufer

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Terraans ruimteschip: LORETTA-tender door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: de JULES VERNE keert terug – en niets is meer zoals het was.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – 27 juni tot 6 juli 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan keert terug – en brengt bijna de dood naar zijn thuis. Commander Pothawk – De Laosoor-meesterdief probeert welbehagen te vinden in zijn 'nieuwe thuis'. Reginald Bull – Perry Rhodan's oudste vriend beijvert zich om de wieg van de mensheid te beschermen. De Nucleus – Het geestelijke wezen moet aan de gedachte wennen om Terra weer te verlaten. Alaska Saedelaere – Voor de man met het masker schijnt er geen thuis te zijn.Na in totaal 14 maanden nadert de operatie Tempus haar definitieve einde. CHEOS-TAI bereikt sinds de herverovering door de bemanning van de JULES VERNE na een vlucht van goed twee maanden de directe omgeving van de Melkweg. Onderweg werden andere door de meta-lopers uitgevoerde verbouwingen ontdekt: in totaal 360 matzwarte bollen met een diameter van 21,81 centimeter zijn verdeeld over de binnenwand van het halterruimteschip. Iedereen is het duidelijk dat het bij de eerder vastgestelde modificaties en aanvullingen alleen maar gaat om het topje van een ijsberg, maar niemand weet in z'n totaliteit wat de meta-lopers daarmee beogen.

Icho Tolot, de Algorrianen en 200 vrijwilligers blijven in de WET-gever achter, terwijl de JULES VERNE het thuisfront steeds meer nadert. CHEOS-TAI betrekt een wachtpositie in de peilbescherming van een naamloze zon die 2400 lichtjaar van het Sol-stelsel is verwijderd. Het is 25 september 1347 NGT boordtijd als de JULES VERNE vliegt in het gebied van het zuidwest-kwadrant van de Melkweg, maar de tijd moet worden teruggezet. Volgens opgevangen radiogesprekken werd het TERRANOVA-scherm zojuist weer een keer door 40.000 traitanks aangevallen – de correcte datum is 27 juni 1347 NGT. In het Rigel-stelsel bevindt zich niet het daar veronderstelde MOTRANS-platform, maar enkel een automatische sonde. Deze wijst de weg naar het Polaris-stelsel waar MOTRANS-OC1 is gestationeerd. Nu moet via dit overbrengerplatform naar het Sol-stelsel worden gevlogen, maar eerst moet de JULES VERNE zich min of meer legitimeren. Dat is nog niet zo eenvoudig want het bestaan van dit schip, evenals zijn missie, werd zeer streng geheim gehouden. Dan wordt eindelijk het halterruimteschip naar het Sol-stelsel overgebracht. Reginald Bull blijft ondanks alle weerziensvreugde aandringen op veiligheidsmaatregelen, maar al snel staat niets meer een ontmoeting tussen de vrienden in de weg. Op de voorgrond treedt echter niet de wederzijdse uitwisseling van informatie op, die allang had moeten plaatsvinden, maar de hereniging van vader en zoon: Perry Rhodan is zeer opgelucht als hij verneemt dat zijn echte Roi Danton niet tot een duaalwezen is omgevormd. Ook het openbare leven wordt daarna ingelicht over Rhodan's terugkeer.

Dat de veiligheidsmaatregelen gerechtvaardigd zijn, maar helaas ook ineffectief, blijkt maar al te snel. De Evolux-bollen in de JULES VERNE verspreiden UHF-hyperstraling, wat maar een bijverschijnsel is van andere onbegrijpelijke activiteiten. Het blijkt dat iets in het halterruimteschip tegelijkertijd de Nucleus op Terra heeft gescand. Plotseling zet de JULES VERNE vaart met ongelooflijke versnellingswaarden en raast in de corona van de zon. Drie blauw oplichtende besturingspanelen verschijnen, maar niemand kan ze bedienen. Dan wordt er een hologram geactiveerd: de meta-loper Nox Hauthorn verkondigt trots dat men de ridder van de diepte alleen een ruimteschip kan overdragen dat hem waardig zal zijn. Weliswaar is het niet mogelijk geweest om de JULES VERNE tot een echte lichtcel om te bouwen zoals de legendarische ridderschepen, maar ze beschikt nu wel over een trafitron-aandrijving. Bij de Evolux-bollen gaat het om de energieomvormers voor dit aandrijfsysteem, die ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet, die energie betrekken uit elk willekeurig UHF-potentiaal, desnoods ook uit het psionische net. De trafitron-aandrijving is uit veiligheidsoverwegingen pas bij het bereiken van het Sol-stelsel geactiveerd (om dat vast te stellen werd de Nucleus gescand). Met de woorden dat de Terranen de exacte prestatieparameters van hun 'nieuwe' schip zelf moeten ontdekken, neemt de meta-loper afscheid.

Evenwel komt het vanwege het in de zon verblijvende lichaam van ARCHETIM tot problemen bij het tanken, zodat de JULES VERNE zich nu naar het TERRANOVA-scherm begeeft, die de eerstvolgende energiebron vormt. Daar Istorico noch Rhodan de besturingspanelen onder controle krijgen wordt een doorgang in het scherm gevormd die het halterruimteschip zonder gevaar kan passeren. Jammer genoeg dringen meteen honderden traitanks naar binnen. Reginald Bull's strijdkrachten zijn echter ter plekke en vernietigen alle tegenstanders. Eindelijk lukt het Rhodan met een vertwijfelde krachtsinspanning om de trafitron-aandrijving te deactiveren. De JULES VERNE kan via een andere doorgang terugkeren in het Sol-stelsel. Ze wordt nu voor algemeen onderhoud opgeknapt in de Posy-Poos-werf op Luna voor haar volgende inzet: de vlucht naar Hangay staat voor de deur. Ondertussen bezoekt Rhodan de Nucleus. Deze vertelt dat er reeds een agent (ESCHER) vooruit is gestuurd en zelf over drie maanden ook zal volgen. De globisten zijn intussen in staat om het TERRANOVA-scherm alleen te stabiliseren en er zal een splinter van de Nucleus – de BATTERIJ – ter ondersteuning achterblijven op Terra. In een motiverende toespraak informeert Perry Rhodan de Terranen zo veel mogelijk over de huidige gebeurtenissen en verkondigt hij dat de mensheid haar defensieve houding zal opgeven en nu tot de aanval zal overgaan.

Deze aanval leidt Perry Rhodan zelf. Hij zal het aanvalseskader ARCHETIM, dat bestaat uit de JULES VERNE, een PONTON-tender, drie ultra-slagschepen, twaalf LVT-BOXEN en de WET-gever CHEOS-TAI, naar Hangay voeren om daar de retroversie in te leiden van de negasfeer. Intussen beheert hij weliswaar de aandrijving van de meta-loper-verbouwing, maar is zich er ook van bewust dat hij eerst dit geschenk waardig zal moeten zijn. Het aanvalseskader ARCHETIM vertrekt op 6 juli 1347 NGT. Het neemt de eieren van de Tarnii KOLTOROC mee. Roi Danton gaat de aanval op CRULT voorbereiden. Een nieuw instrument daarbij is de kennis die hij van zijn vader kreeg over de Atrentus-procedé, de operatiemethode die kan worden ingezet voor de bevrijding van wezens met klauw van de laboraten.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende