< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2470 • 1841    DUISTERNIS OVER TERRA


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: Een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen.

Roi Danton bijvoorbeeld ontmoet KOLTOROC's pupillen en de rebellen tegen TRAITOR. Met hen hoopt hij een verbond tegen de terminale colonne te kunnen smeden. Maar in het Sol-stelsel wacht de Terranen de duisternis over Terra ...


Terra verzamelt bondgenoten om haar heen - hoewel met elk van hen de kansen om de terminale colonne af te kunnen weren stijgen, verhoogt het ook de waarschijnlijkheid van een verrader in de eigen gelederen. Bovendien kan het nog lang niet zeker zijn, hoe de strijd om de toekomst van de aarde zal aflopen. In de volgende aflevering, geschreven door Arndt Ellmer, richten we ons op Perry Rhodan, die op de terugweg naar het Sol-stelsel is. De bemanning van de Jules Verne komt daarin meer te weten over merkwaardige geschenken.


Oorspronkelijke titel: Finsternis über Terra

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: de Aarde houdt de adem in – onheilspellend bezoek in het Sol-stelsel.


Locatie en tijdsruimte: Terra – 19 tot 21 juni 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Tenpole Opera – Een weduwnaar probeert om zijn familie bijeen te houden. Corsair, Anulyn en Arnie Opera – Tenpole's kinderen begrijpen elkaar en hun vader niet. G’schogun – De donker-verkenner vliegt in het Sol-stelsel om een gesprek te voeren. De Nucleus – Het geestelijke wezen ontvangt ongewoon bezoek en sluit een pact tegen TRAITOR.In het Sol-stelsel verwacht men de aankomst van een donker-speurder. Deze gebeurtenis wordt niet geheim gehouden en inderdaad blazen de media het op en zorgen ze ervoor dat de angst om zich heengrijpt – vele mensen geloven dat ze door de onsterfelijken zijn verraden aan TRAITOR en dat de donker-speurder Terra zal vernietigen. Ofschoon niets daarvan gebeurd als G'schogun op 20 juni 1347 NGT via MOTRANS-OC1 door het TERRANOVA-scherm wordt gesluisd, waarbij deze op geen enkele radio oproep reageert, breekt in het Sol-stelsel zelfs gedeeltelijk paniek uit. G'schogun verblijft maar kort bij Isla Bartolomé, daarna bezoekt hij verschillende historische plekken op Terra. Reginald Bull moet toegeven dat hij geen enkele mogelijkheid heeft om de donker-speurder tegen te houden. Daar diens bedoeling onbekent zijn verspreidt zich nu ook een onzeker gevoel bij de leidinggevende top.

In Terrania ontvoert G'schogun de weduwnaar Tenpole Opera en diens kinderen Corsair, Anulyn en Arnie. De familie is sinds de dood van de moeder ontwricht, ze maken alleen maar ruzie en de kinderen haten hun vader. De vier dwalen door het bizarre, onbegrijpelijke binnenste van de bron-klipper, waarbij ze van elkaar worden gescheiden. In deze gevaarlijke situatie bezinnen ze zich steeds meer op hun gevoel dat ze bij elkaar horen en proberen ze elkaar te helpen. Daarmee ondergaan ze een test waaraan G'schogun ze heeft onderworpen. Het quant van de duisternis wil weten of men zich kan verlaten op de Terranen, en dat hebben de vier mensen hem bewezen. Nu gaat de donker-speurder opnieuw naar Isla Bartolomé. G'schogun verlaat de bron-klipper en spreekt dan eindelijk met de Nucleus.

Een pact wordt gesloten. Enkele speurder-rebellen zullen zich naar CRULT begeven en daar paraat blijven. Ze zullen ingrijpen zodra de Nucleus zijn deel van de overeenkomst vervult en een Terraans actiecommando naar de dienstburcht wordt gestuurd dat Antakur van Bitvelt zal aanvallen. Een tijdaanduiding geeft G'schogun niet, de Terranen hebben dus genoeg tijd om zich voor te bereiden. Nu laat de donker-speurder de familie Opera ook weer vrij en verdwijnt deze uit het Sol-stelsel, waar snel de rust teruggekeerd. Reginald Bull neemt zich voor om de Opera's te spreken over hun belevenissen in de bron-klipper. Een onaangenaam gevoel verlaat hem echter niet want het voorheen streng bewaarde geheim van de aanwezigheid van de Nucleus op Terra is nu ook bij derden bekend.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende