< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2469 • 1840    HET PARAMORFISCHE VELD


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is vertwijfeld: een reusachtige ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de planeten van de Melkweg bezet. De colonne werkt in opdracht van de chaotarchen en hun doel is een nietsontziende plundering.

De Melkweg zal met al zijn zonnen en planeten als bron van grondstoffen gebruikt worden om het bestaan van een negasfeer veilig te stellen. Dit kosmische verschijnsel ontstaat in de nabijgelegen galaxie Hangay - een plaats waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de normale natuurwetten niet meer gelden.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensheid op Terra en de planeten van het zonnestelsel om de aanval van de terminale colonne het hoofd te bieden. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de vijand zo veel mogelijk schade toe te brengen.

Roi Danton bijvoorbeeld ontmoet in de vermomming van de duaal Dantyren de pupillen van KOLTOROC en hoopt bij hen een zwakke plek van de chaopressor op het spoor te komen. Alleen kent hij het paramorfische veld nog niet ...


De donkere onderzoekers zijn zonder radioboodschap of een laatste gebaar vertrokken. En Roi Danton geeft bevel koers te zetten naar het Sol-stelsel. In de volgende aflevering meer over het plan van Roi Danton.


Oorspronkelijke titel: Das Paramorphische Feld

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: in de bespiegeling van het kwaad – een immoreel aanbod.


Locatie en tijdsruimte: Ruimtesector Sillagu – 15 juni 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Cor’tint – De Di’Aka herkent dat ook onsterfelijken de zwakheden delen van de sterfelijken. Roi Danton – Michael Rhodan doet zijn masker af. G’schogun – Een rebel heeft een luisterend oor voor een voormalige koning. Senego Trainz – De aanvoerder van de micro-beesten ondergaat zijn vuurdoop.Roi Danton begeeft zich in de lichtloze ruimte van de NEQETIRIS. Hij vermoedt terecht dat de daar verscholen quant van de duisternis (er zijn er zelfs meerdere) deel uitmaakt van de donker-speurder rebellen. Het wezen doorziet Danton's maskerade, maar spreekt echter min of meer vriendelijk met hem. Het wezen heet G'schogun en zijn bron-klipper Quudarion, deze werd meegebracht door vijf andere donker-speurders, heeft de DARK GHOUL ingesloten. G'schogun vertelt dat de statenschepen van de Tarnii KOLTOROC al zeer lange tijd als geheim trefpunt dienen voor de rebellen – een perfecte schuilplaats omdat de insectoïden niets buiten henzelf kunnen waarnemen. Één quant van de duisternis moet steeds aan boord blijven om de anderen na een wisseling van standplaats via een psionisch signaal weer tot zich te roepen. G'schogun uit een vermoeden dat de Tarnii KOLTOROC een voorstadium zijn in de ontwikkeling van de superintelligentie KOLTOROC, en om sentimentele redenen in leven worden gelaten. Daartoe dient ook het paramorfische veld, een beïnvloeding die alle statenschepen omhult en ervoor zorgt dat de Tarnii KOLTOROC elkaar permanent bestrijden zodat ze niet degenereren.

Terwijl Roi Danton zich bezig houdt met de quant van de duisternis, ontdekken de micro-beesten een verzegelde ruimte waarin wezens werken die lijken op de Tarnii KOLTOROC, maar in tegenstelling tot hen volledig zelfstandig handelen. Het blijkt dat niets ervan echt is: de ruimte herbergt een soort holografisch diorama. Reskes Skibalf, een concurrent van Senego Trainz, komt te dichtbij één van de hologram-wezens. Prompt wordt er alarm geslagen, gevechtsrobots verschijnen en vallen de micro-beesten aan, het statenschip wordt afgegrendeld. G'schogun neemt waar dat een psionisch noodsignaal wordt verzonden – geadresseerde is KOLTOROC! Het lukt de donker-speurders weliswaar het signaal te onderdrukken, maar de zender moet snel worden vernietigd. Danton roept een duizendtal micro-beesten uit zijn traitank erbij die hun soortgenoten bevrijden en de zender vernietigen. De situatie wordt snel opgelost, maar verliezen blijven niet uit, bovendien zijn de donker-speurders nu gedwongen om hun geheime trefpunt op te gegeven.

Dit zijn geen goede voorwaarden om verder te onderhandelen, maar Roi Danton heeft voor de donker-speurders een 'immoreel aanbod'. Hij wil met hen samenheulen in de strijd tegen CRULT en nodigt ze uit om naar het Sol-stelsel te komen. De donker-speurder interesseren zich pas echt voor dit aanbod als Roi Danton hen verraad dat de Terranen worden ondersteund door een superintelligentie in wording, en dat het de Nucleus is gelukt om Roi Danton (alias Dantyren) weg te filteren uit de mentale waarneming van de progressie-hoeder. Nu beginnen ook de donker-speurders aan een mogelijk succes te geloven en stemmen ze toe om de Nucleus te spreken. G'schogun zal zich met de Quudarion via MOTRANS-OC1 in het Sol-stelsel begeven.

Danton houdt echter een achterdeurtje voor zichzelf open. Hij wil eerst Reginald Bull en Homer G. Adams spreken. Als ze tegen zijn plan zijn is het nog altijd mogelijk om het BACKDOOR-overbrengerplatform te verplaatsen naar een andere plek. Daarmee hoopt hij zijn critici de wind uit de zeilen te nemen. Voordat de DARK GHOUL de terugtocht begint naar het Sol-stelsel laat Danton nog enige bevruchte eieren van de Tarnii KOLTOROC stelen door de micro-beesten, want als deze wezens zo belangrijk zijn voor de chaopressor dan is het goed om alle opties bij de hand te hebben. Vervelend genoeg zoeken de micro's uitgerekend de nieuwe koningin uit van de NEQETIRIS; haar echtgenoot Tybris Rokok kan ze waarnemen en slaat meteen alarm. Zo wordt het vertrek van de DARK GHOUL eigenlijk een vlucht, de micro-beesten hebben echter succes en brengen enige duizenden eieren mee.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende