< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2468 • 1839    KOLTOROCS KINDEREN


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting. De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen. Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen.

De kansen voor een overwinning op de machten van de chaos zullen ongetwijfeld stijgen als het Perry Rhodan lukt om zijn documentatie van een succesvolle retroversie naar Terra te brengen.

Roi Danton bijvoorbeeld is in de vermomming van de duaal Dantyren onderweg om zoveel mogelijk informatie te verzamelen die tegen TRAITOR te gebruiken is. Daarbij heeft hij een ontmoeting van een bijzondere aard: het zijn Koltoroc's kinderen ...


Ook in de volgende aflevering blijven we bij KOLTOROCS-pupillen. De insectoïden geven Roi Danton nog vele raadsels op. In Uwe Antons tweede deel van zijn dubbelroman zal hij enkele raadsels oplossen.


Oorspronkelijke titel: KOLTOROCS Kinder

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: de eeuwige strijd – en leven zonder einde.


Locatie en tijdsruimte: Ruimtesector Sillagu – 10 tot 15 juni 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Agi Ithale – De ouder wordende koningin is KOLTOROC's pupil. Cor’tint – De Di’Aka voelt zich in tegenstelling een onsterfelijke alles behalve goed. Roi Danton – Perry Rhodan's zoon ziet erop toe dat hij geen masker meer hoeft te dragen. Tybris Rokok – Een aanslagpleger wordt met nieuwe verwarrende dringende verzoeken geconfronteerd.Na een tussenstop in het Sol-stelsel, waar de op de Honderdzonnenwereld ingewonnen kennis wordt doorgegeven aan de vredesvaarders, is Traitank 1.199.188 - de DARK GHOUL - onderweg in het centrumgebied van de Melkweg. Roi Danton's doel is het om de hier gestationeerde dienstburcht CRULT uit te schakelen. Hij heeft evenwel nog geen idee hoe hij dit van oorsprong illusoire doel moet bereiken. Dan neemt men waar hoe ongeveer 100.000 traitanks en enige colonne-forten een ruimtesector vergrendelen, die volgens de opgevangen colonne-radiogesprekken meteen geldt als taboe-zone. Natuurlijk gaan de Terranen er meteen heen. Bij het doel aangekomen worden de DARK GHOUL en een door Senego Trainz gecommandeerde donker-capsule, die als verkenner wordt uitgesluisd, volledig genegeerd. Er bevinden zich hier maar drie ruimteschepen, die er uitzien als 3880 meter hoge kerstbomen. Ze zijn op sommige plekken permanent met elkaar verbonden en behept met een afnemende strangeness, ze zijn dus niet al te lange tijd geleden gearriveerd uit een ander universum. Er moeten zich miljoenen levende wezen aan boord bevinden, maar ze reageren op geen enkel radiobericht.

De DARK GHOUL dokt aan. Probleemloos dringt een actiegroep, aangevoerd door Roi Danton men Dantyren-vermomming, het schip binnen. Het inwendige is gevuld met ontelbare uit plantenvezels opgebouwde tunnels en kamers. Hier leven intelligente insectoïden die allemaal met elkaar in contact staan via een radioverbinding. Zodra hun ongewone symboolcode is ontcijferd vernemen Danton en zijn lieden meer: de insectoïden worden Tarnii KOLTOROC genoemd, wat men kan vertalen als KOLTOROC's kinderen of pupillen. Ze interesseren zich alleen voor hun eigen zwerm en weten niets van een TRAITOR of een wereld buiten hun schip. Individuele Tarnii zijn niets, de zwerm is alles en alleen de collectieve zwerm-intelligentie, evenals bevelen die ze ontvangen van hun koningin via de geïmplanteerde radioapparatuur, maken het de Tarnii mogelijk om hun ruimteschip functionerend te houden en te besturen. De namen van de schepen alsook die van de zwermen luiden EVERPONAH, NEQETIRIS en TAPIANUTH. De zwermen voeren voortdurend oorlog met elkaar, bijzondere zelfmoordkrijgers proberen tijdens de rustfases tussen de reizen van de zwermschepen steeds weer om het koningspaar uit te schakelen van de andere zwerm. Zo wordt de druk op de evolutie kunstmatig gesimuleerd, die anders zou wegvallen vanwege ontbrekende externe vijanden. Een zo'n moordaanslag is in NEQETIRIS zojuist gepleegd, maar niet alleen vanwege de daarmee verbonden chaos kunnen de Terranen zich ongehinderd bewegen; ze worden gewoon niet waargenomen door de volledig op zichzelf gefixeerde Tarnii.

Gedurende meerdere dagen onderzoeken de Terranen de levensverhoudingen van de Tarnii. Roi Danton ontmoet Tybris Rokok, de aanslagpleger die de koningin van NEQETIRIS heeft gedood en nu de rol heeft overgenomen als echtgenoot van de nieuwe koningin. Hij kan Roi Danton echter wel waarnemen, wat mogelijkerwijze ligt aan zijn bijzondere moordaanslag-vaardigheden. Bereidwillig vertelt hij de Terraan, die hij houdt voor een irreëel schepsel uit het 'lichtloze vertrek', zijn verhaal. Rhodan's zoon is meteen gealarmeerd als hij begrijpt dat Rokok pas net in dit lichtloze vertrek een quant van de duisternis moet hebben ontmoet, en tevens als hij vaststelt dat de radioverbinding met de DARK GHOUL is weggevallen. In de buurt van de statenschepen materialiseren opeens zes donker-speurders. Een van hen schijnt een andere mee te dragen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende