< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2466 • 1837    GALAXIE VAN DE ANTIKRIJGERS


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de planeten van de Melkweg bezet. Deze treedt op in opdracht van de chaotarchen, met een compromisloze exploitatie als doel. De Melkweg met al zijn zonnen en planeten zal worden benut als hulpbron om het bestaan van een negasfeer veilig te stellen. Deze kosmische structuur ontstaat in de nabijgelegen galaxie Hangay - een oord waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten eindigen.

Met wanhopige acties slagen de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel erin zich tegen de ingreep van de terminale colonne te weren. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te verstoren. Ondertussen zijn de SOL, de RICHARD BURTON en hun eskaders in de galaxie Hangay om daar actie te ondernemen tegen TRAITOR. Maar Perry Rhodan en de bemanning van de JULES VERNE, die op weg zijn naar de Melkweg, krijgen te maken met fundamentele problemen: de onlangs herontdekte WET-gever CHEOS-TAI lanceert het ruimteschip - in een galaxie van de antikrijgers ...


Perry Rhodan en zijn commando hebben CHEOS-TAI opgespoord. Nu is het zaak om Mondra Diamond en commandant pothawk zo snel mogelijk te vinden. In het volgende deel beschrijft Christian Montillon de andere gebeurtenissen aan boord van de WET-gever.


Oorspronkelijke titel: Galaxis der Antikrieger

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: op zoek naar CHEOS-TAI – een verstekeling helpt.


Locatie en tijdsruimte: JULES VERNE, CHEOS-TAI – 4 tot 11 juli 1347 NGT, JULES VERNE-boordtijd (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan denkt erover na hoe hij weer in bezit kan komen van CHEOS-TAI. Ekatus Atimoss – De duaal gaat op Meta-loper-sluipjacht. Istorico – De Ara inspecteert zijn zieke schip. Jason Colton – Een emotionaut is als handlanger gedoemd van de 'eierkoppen'. Pan Greystat – Een bijzonder soort meta-loper verbergt zich voor de gevaarlijke Torranen.Bij gebrek aan ander tijdverdrijf houdt men zich op de JULES VERNE, tot grote vreugde van de chef-technicus Istorico, dan eindelijk in alle rust en uitvoerig bezig met de reparatiewerkzaamheden, vooral met de verkenning van de door de meta-lopers uitgevoerde om- en verbouwingen. Door intensieve praktijktests vindt Istorico uit dat de werkingsgraad van de beveiligingsschermen enorm is vergroot en de levensduur van de hyperkristallen is verbeterd, maar vooral dat het schip nu een duidelijk hogere reikwijdte heeft. Anders uitgedrukt: de JULES VERNE kan de circa 44 miljoen lichtjaar verwijderde Melkweg op eigen kracht bereiken. De vreugde van de bemanning over deze informatie wordt nauwelijks door het feit verstoord dat de vlucht zelf in een ideaal geval 44 jaren zal duren.

Onopgemerkt door de galactici werkt er nog steeds een meta-loper aan boord. Het is de onvrijwillige blinde passagier Pan Greystat, een voor zijn volk naar verhouding minder begaafde technicus, die is gezegend met een langzamer begripsvermogen, eindeloze naïviteit en een overdreven onderdanigheid. De rang van meta-lopers heeft hij alleen gekregen op grond van zijn bovengemiddelde structuurloper-vaardigheid. Bij het vertrek van de JULES VERNE was hij zo in zijn werk verdiept dat hij niet meer op tijd van boord kon gaan. Sindsdien heeft hij dit probleem eenvoudig mentaal weggedrukt, verder gewerkt en zichzelf reserveonderdelen bezorgt van het type AKR-12a uit de magazijnvoorraad van het halterruimteschip. Juist daardoor wordt hij uiteindelijk ontdekt, want het inventaris tekort valt op.

Istorico belast Ekatus Atimoss met het onderzoek naar deze aangelegenheid. Achter de parapool-sluier observeert de duaal de meta-loper en vindt ook diens schuilplaats. Het lukt hem om het vertrouwen te winnen van het schuchtere kleine kereltje. Deze is meer dan alleen maar onder de indruk van de vriendelijkheid waarmee de galactici – in het bijzonder die van de door hem diep vereerde voormalige ridder van de diepte – hem opnemen in hun gezelschap. Trots presenteert hij hen het resultaat van zijn arbeid: hij maakt een Tentoonse kristal-donator. Wat hij daarmee bedoelt ervaren de galactici als Pan Greystat een opgebrand brokje salkriet ermee bewerkt – het hyperkristal wordt weer tot 96 procent hersteld!

De JULES VERNE vangt radiogesprekken op uit de circa 3000 lichtjaar verwijderde galaxie Asdoran, die in het relatieve heden de naam Barmand-Sternborn draagt. De galactici vernemen dat CHEOS-TAI met wapengeweld de controle heeft overgenomen van het Vakacool-stelsel. Perry Rhodan neemt contact op met de anti-krijger bond die over deze kleine galaxie heerst. Tavocky U Arakay, de staatssecretaris van de bond in functie, is tot een persoonlijk gesprek bereid. Hij verklaart Rhodan weliswaar voor gek als deze aanbiedt om CHEOS-TAI terug te veroveren met een kleine actiegroep, maar brengt de groep toch zelf naar de plaats van het gebeuren. Ekatus Atimoss staat erop dat zijn nieuwe vriend, de meta-loper, van de partij zal zijn.Kennelijk hebben de nieuwe heersers van CHEOS-TAIS de WET-gever nog niet volledig onder controle, want het lukt het actieteam (waartoe ook Gucky, Icho Tolot en enige Laosoors horen) om probleemloos binnen te dringen in het gigantisch schip. De opmars wordt echter al snel gestopt door afgesloten sluisdeuren - de groep kan niet verder doordringen want alle wanden zijn bedekt met carit, dat door de teleporteurs niet te passeren is. Pan Greystat, die lijdt onder de uitstraling van de ultieme-stof, herkent echter zwakke plakken waar maar weinig carit aanwezig is. Hij doordringt deze met grote moeite en opent de sluis van binnenuit. Daarbij loopt hij echter dodelijke verwondingen op, want een deel van zijn lichaamssubstantie blijft letterlijk in de wanden hangen. Voor zijn dood krijgt hij van zijn vriend, het duaalwezen, een nieuwe tattoo voor deze heldendaad...

De galactici worden door een Heromet ontdekt, die ontkomen kan. Daarmee is de aanwezigheid van de indringers geen geheim meer.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende