< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2465 • 1836    NA DE STASIS


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen. Intussen verblijven de SOL, de RICHARD BURTON en hun ruimteschipeskaders in de galaxie Hangay, om ter plaatse tegen TRAITOR op te treden. Voor Perry Rhodan en de bemanning van de JULES VERNE, die onderweg zijn in de richting van de Melkweg, duiken echter wezenlijke problemen op: oeroude wezens ontwaken als gevolg van een onjuist verzoek om hulp, gooien de Terranen uit de WET-gever en beginnen hun nieuwe leven en werken na de stasis ...


De situatie aan boord van CHEOS-TAI ontwikkelt zich voor geen van de partijen goed: de Terranen en Laosoors moeten vrezen spoedig ontdekt te worden, en voor de Tibirian Melechs dreigt een pijnlijke dood. Mondra Diamond maakt zich bovendien zorgen om Perry Rhodan. Wat de onsterfelijke Terraan beleeft, beschrijft Michael Marcus Thurner in aflevering 2466.


Oorspronkelijke titel: Nach der Stasis

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: hun slaap duurde eonen – de nieuwe tijd na de mentale revisie.


Locatie en tijdsruimte: CHEOS-TAI – juli 1347 NGT, auteursfout? (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Inkh Selexon – De Tibiriaan Melech ontwaakt uit een miljoenen jaren durende stasis. Mondra Diamond – Perry Rhodan's metgezelle treedt alleen nog op met een kleine troepenmacht aan boord van de CHEOS-TAI. Taffanaro – De TAI-servo uit het volk der Herometen dient de gebieders van CHEOS­-TAI.Mondra Diamond's zevenkoppige actiegroep verbergt zich nog steeds onopgemerkt in CHEOS-TAI. Door observaties en het afluisteren van radiogesprekken verschaft Mondra zich een beeld van de actuele gebeurtenissen in de WET-gever.

Maar 321 Tibirian Melechs hebben het ontwaken door de Heromets overleefd. De fictief-aanklagers lijden aan een soort vervormingsdwang: groepsgewijs beginnen hun lichamen zich te veranderen, alsof ze een heel andere vorm willen aannemen. Wanneer het niet lukt om dit proces door een wilsinspanning te stoppen, barsten ze gewoonweg uiteen of lossen ze op. De Tibirian Melechs kunnen de hoop niet waarmaken die de Heromets op hen hebben gesteld, want ook zij hebben geen enkel idee hoe een WET-gever kan worden bediend. Bovendien werden zij net als de Heromets aan een mentale revisie onderwerpen in lijn met herstructureringsmaatregelen, en herinneren zich derhalve nog maar fragmentarisch hun verleden. Alleen een thermodyn-ingenieur is in staat om normale omstandigheden te herstellen. De Tibirian Melech Inkh Selexon wordt door CHEOS-TAI als bevel gerechtigd erkent en hij geeft het bevel dat leidt tot de uitzetting van de JULES VERNE. Hij ontdekt de registraties van een thermodyn-ingenieur Eregitha Math Gaum, die toentertijd het kosmocraten bevel tot herstructurering uitvoerde op de WET-gever en alle Tibirian Melechs in diepslaap plaatste. Selexon komt tot de conclusie dat hij en zijn volk, evenals de Heromets, na de mentale revisie eenvoudigweg domweg zijn vergeten.

Op grond van dit bittere besef besluiten de Tibirian Melechs om de WET-gever voor hun eigen doel te gebruiken. Het reusachtige schip bereikt de kleine galaxie Barmand-Sternborn, waarin  naast enige kleinere machtsblokken ook een organisatie is die als de anti-krijger bond wordt aangeduid. Selexon kiest het Vakacool-stelsel uit als eerste doel, want daar bevinden zich bijzonder vaardige genetici. Hun hulp is dringend nodig omdat steeds meer Tibirian Melechs onderhevig zijn aan de vervormingsdwang, die er zelfs toe leidt dat andere omstanders min of meer 'uiteenspatten'. Ondertussen ontdekt de Heromet Taffanaro een stasis-kamer waarin de Eregitha Math Gaum ligt. Taffanaro begint eigenmachtig met de ontwakingsprocedure – hij houdt dit geheim voor de Tibirian Melechs omdat hij hen niet meer vertrouwt en het zat is dat de fictief-aanklagers de Heromets als lastig uitschot behandelen. Taffanaro's soortgenoot Kafarain verraad het voornemen echter aan Selexon. Deze wurgt de ontwakende Ahomelech eigenhandig.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende