< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2464 • 1835    HET ARCHAÏSCHE PROGRAMMA


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen. Intussen verblijven de SOL, de RICHARD BURTON en hun ruimteschipeskaders in de galaxie Hangay, om ter plaatse tegen TRAITOR op te treden. Voor Perry Rhodan en de bemanning van de JULES VERNE, die onderweg zijn in de richting van de Melkweg, duiken echter aan boord van de WET-gever wezenlijke problemen op. Terwijl de Terraan probeert de controle over CHEOS-TAI te verkrijgen, start het archaïsche programma ...


De verkenning van de WET-gever CHEOS-TAI bleek voor Perry Rhodan en de Algorrianen meer dan moeilijk te zijn en hen in wezen nauwelijks verder gebracht te hebben. Maar niet alleen deze nederlaag moesten de Terranen slikken, ook dreigen ze de WET-gever te verliezen. De auteur Hubert Haensel beschrijft in zijn aflevering hoe het in CHEOS-TAI verdergaat.


Oorspronkelijke titel: Das Archaische Programm

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze zijn toverleerlingen met tegenzin – het verleden ontwaakt.


Locatie en tijdsruimte: CHEOS-TAI – 2 juli 1347 NGT, boordtijd (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Curcaryen Varantir - De Algoriaanse potentiaal-architect wordt geconfronteerd met techniek die hij niet begrijpt. Mondra Diamond - Perry Rhodan's metgezelle is ervan overtuigt dat er in CHEOS-TAI nog overlevende bemanningsleden moeten zijn. Perry Rhodan - De Terraan moet een be­slissing nemen over het verder vliegen met de WET-gever. Taffanaro - Een dienaar van de kosmocraten­ waakt.De galactici benutten de duur van twee maanden, die nodig is voor de reis naar de Melkweg, om zowel de WET-gever alsook de verbouwingen in de JULES VERNE, die door de meta-lopers zijn uitgevoerd, te verkennen. Terwijl op het halterruimteschip een vernieuwde energie-aftapper wordt ontdekt, waardoor de oorspronkelijke prestatie verdubbeld, boekt Curcaryen Varantir weinig vooruitgang bij zijn pogingen om CHEOS-TAI met de hand te besturen. De WET-gever accepteert alleen Perry Rhodan's bevelen. Met het oog daarop zet hij de gehele bevelhiërarchie buiten werking, bereikt daar echter alleen maar mee dat CHEOS-TAI zich nog eigenwijzer gedraagt als daarvoor. Bovendien verschijnen plotseling overal goudkleurige op hagediswezens lijkende gevechtsrobots, die die zich vooralsnog rustig gedragen. Mondra Diamond's verkenningsteam ontdekt ondertussen ruimtes waarin een strangeness heerst, evenals meerdere nog steeds functionerende biotopen en hallen waarin honderden levende wezens in diepslaap worden gehouden. Blijkbaar is toch niet de gehele bemanning, gedurende de uitgebroken chaos na de Tare-Scharm's retroversie, om het leven gekomen. Evenwel vervallen al deze wezens tot stof zodra men ze probeert te wekken.

Curcaryen Varantir is al snel ongeduldig en geïrriteerd en eist op goed geluk voor servo-ondersteuning. CHEOS-TAI bevestigt dit bevel bij wijze van uitzondering, maar vooralsnog gebeurd er niets – dat denkt de Algorriaan tenminste. In werkelijkheid ontwaken op zijn bevel circa 1300 Herometen uit hun stasis die 29 miljoen jaar duurde. Deze beverachtige wezens vervullen in CHEOS-TAI velerlei ondersteuningstaken, dat wil dus zeggen dat ze 'servo's' zijn. Hun leider Taffanaro observeert de indringers met wantrouwen. Hij besluit om zich niet meteen verdienstelijk op te stellen maar eerst de Tibirian Melechs te wekken om diens zogenaamde fictief-aanklagers op de vreemden af te sturen. De Tibirian Melechs hebben de taak om de gezindheid van ieder levend wezen te controleren dat aanwezig is op CHEOS-TAI, en ze bezitten sterke mentale krachten. Dit gebeurd allemaal onopgemerkt – de galactici vermoeden niets van dit alles.

Uiteindelijk komen de Tibirian Melechs tot de conclusie dat de galactici als vijanden moeten worden geclassificeerd, want de gouden gevechtsrobots openen zonder enige waarschuwing het vuur. Maar gelukkig worden alle verkenningsteams begeleid door Laosoors zodat de groepen snel kunnen worden geëvacueerd naar de JULES VERNE. Alleen Mondra Diamond's team, waartoe ook Pothawk hoort, lukt de terugweg niet op tijd. Ze zien alleen nog hoe het halterruimteschip door tractorstralen uit de hangaar wordt gesleurd waarin het was geparkeerd. Perry Rhodan kan van zijn kant niets meer doen want CHEOS-TAI negeert al zijn bevelen. De WET-gever zet vaart en laat de JULES VERNE achter - nog altijd 44 miljoen lichtjaren verwijderd van de Melkweg.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende