< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2463 • 1834    ISOKRAIN DE KOSMITTER


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is vertwijfeld: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en hun doel is genadeloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron geëxploiteerd worden, om het bestaan van een negasfeer te garanderen. Deze kosmische creatie ontstaat in de nabije galaxie Hangay - een oord, waar normale levende wezens niet kunnen leven en de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel om de aanval van de terminale colonne te doorstaan. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en trachten de terminale colonne op zijn minst te storen. Intussen houden de SOL, de RICHARD BURTON en hun ruimteschipeskaders zich in de galaxie Hangay op, om ter plaatse tegen TRAITOR op te treden. Iemand zou zich daarbij zowel tot obstakel als tot helper kunnen ontpoppen. Waartoe besluit uiteindelijk Isokrain de kosmitter?


We gaan weer over naar Perry Rhodan, die met de JULES VERNE de galaxie Tare-Scharm in de richting van de Melkweg verlaten heeft. Hoe de onsterfelijke de volgende uitdagingen trotseert schetst Arndt Ellmer in PR 2464.


Oorspronkelijke titel: Isokrain der Kosmitter

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): rapid-kruiser van de Yakonto door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: de wijsgeer en ESCHER – hun plan is gewaagd.


Locatie en tijdsruimte: Win-Alpha, Hangay – 9 april tot 3 mei 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Isokrain – De kosmitter uit het volk der Insk-Karew begint aan een noodlottige symbiose. De wijsgeer van Azdun – Een onsterfelijk wezen verlangt naar het fysieke uitsterven. Atlan – De Arkonide ondertekent een doodvonnis. ESCHER – De parapositron beraamt weer een keer zijn eigen plannen.Ronald Tekener maakt er een grapje van om Atlan niets te verraden over de identiteit van zijn 'vangst' en diens ontmoeting van 20 miljoen jaar geleden met Perry Rhodan, en is de verrassing van de Arkonide dus enorm als hij deze dingen zelf verneemt van de wijsgeer. Daar het kwal-wezen in Atlan een voormalige ridder van de diepte herkent, en omdat de Arkonide verzekert dat hij zijn wens naar de lichamelijke dood zal respecteren, toont de wijsgeer zich meer mededeelzaam als ervoor en zorgt hij bij de Solaners voor opheldering over alles wat er te weten valt over een negasfeer, die negane-stad, GLOIN TRAITOR en de ware opzet van de chaotarchen. Daarmee kennen nu ook de Solaners de enige weg tot de inleiding van een retroversie. Al tijdens het gesprek doet Atlan een bepaalde observatie. SENECA's opnames brengen vervolgens aan het licht dat ESCHER's avatars Merlin Myhr en Pal Astuin zich hebben gemanifesteerd in de bol van de wijsgeer, en dat zich daar bovendien nog een ander wezen moet ophouden. Atlan vreest dat de wijsgeer bij ESCHER's een eigenmachtige optreden als reactie zal uitlokken en verlangt een gesprek met de parapositron. Daarbij bemerkt hij dat Laurence Savoire blijkbaar is overgelopen naar ESCHER's kant en niet meer is te vertrouwen.

ESCHER verkondigt opnieuw dat zijn enige bestaansdoel er uit bestaat om Hangay's grenswal ten minste te perforeren om het Perry Rhodan mogelijk te maken om een vloot in de de proto-negasfeer te voeren. Dit doel denkt hij te kunnen bereiken met behulp van de wijsgeer. Het lijkt erop dat ESCHER en de wijsgeer gemeenschappelijke doelen hebben. Atlan doorziet het plan: lukt het de wijsgeer naar TRAITOR terug te keren dan is de enige logische reactie die daarop volgt dat ze hem in veiligheid zullen brengen - en de veiligste plaats in Hangay is nu eenmaal de afgesloten centrumregio. Onduidelijk blijft tot nu toe hoe ESCHER deze reis kan meemaken. Atlan erkent dat dit voornemen de enige mogelijkheid zal zijn om zelfs maar in de buurt te komen van het primaire aanvalsdoel GLOIN TRAITOR. Hij is ertoe bereidt om ESCHER te vertrouwen en deze  te laten gaan. De onderhandelingen beginnen, waaraan ook de avatar deelneemt van het vierde wezen uit de bol. Dit is Isokrain, een wezen uit het insektoide volk der Insk-Karew, dat circa drie miljoen jaar geleden tot het broederschap van de kosmitters is toegetreden. Deze organisatie had indertijd vrijwillig te pas en te onpas verkenningsdiensten verleent aan de machtigen, alsook de ridders van de diepte, en was samen met de ridderorden ondergegaan.

Isokrain had ongeveer twee miljoen jaar geleden geprobeerd om de negane-stad te verkennen, was echter betrapt en gevangen genomen. Na talloze jaren te hebben verkeerd in een kunstmatig instandgehouden coma, gevolgd door folteringen en verhoren door de Assomga in de negane-kerker, en na een langdurige fase van het terugwinnen van zijn herinneringen, was het Isokrain gelukt om zich te bevrijden met behulp van nano-colonnes die op een natuurlijke wijze een exact evenbeeld konden laten ontstaan. Tijdens zijn vlucht had hij de wijsgeer ontmoet en werd door deze als symbiose-partner opgenomen - net zoals de wijsgeer dat 20 miljoen jaar daarvoor met Perry Rhodan wilde doen, ditmaal evenwel op vrijwillige basis wederzijds. Het doel van beiden bestond er vanaf dat moment uit om zich volledig te vergeestelijken tot een hogere entiteit en zich te onttrekken van TRAITOR. Uitgerekend een schijnmanoeuvre van de chaotarchen bood hiervoor een gelegenheid. Een deel van de negane-stad (waarin ook de wijsgeer zich bevond) moest in een proto-negasfeer worden opgeofferd om de kosmocraten af te leiden van de echte volledige negane-stad die in een andere negasfeer in wording aan het werk was. In een projectielichaam begon Isokrain er toen mee om het kwartier te saboteren. Na de vlucht voor de kosmocratentroepen bevond het zich volgens plan vlak voor de totale vernietiging - maar toen dook de SOL op en had deze de wijsgeer tegen diens wil gered. Tijdens het contact met ESCHER was Isokrain tot de overtuiging gekomen dat de doodswens van de wijsgeer tegenover de strijd van de negasfeer moest worden uitgesteld, en zo had hij zich aangesloten bij de parapositron.

Daar ESCHER niet in de bol van de wijsgeer kan worden ondergebracht wordt uit de resten van de veroverde TRAI-verzorger een nabootsing geconstrueerd van het uitgesneden verzorgingscomplex van de bol, waarna het eronder wordt gemonteerd. ESCHER wordt daarin verstopt en Savoire begeleidt zijn 'protegé'. Het is iedereen duidelijk dat het hier gaat om een zelfmoordmissie, waarvan geen terugkeer mogelijk is. Op 3 mei 1347 NGT vertrekt de SOL. Atlan, die van plan is om weer het commando over te nemen van het halterruimteschip, riskeert de vernietiging door overmachtige vijandelijke vlootverbanden, die door een colonne-MACHINE worden ondersteund, om de wijsgeer op een geloofwaardige manier terug te spelen in TRAITOR's handen. Het plan lukt, de SOL ontkomt nog maar net, en de wijsgeer wordt volgens zijn eigen wens onmiddellijk naar de kernwal gebracht. Onderweg heeft Savoire uitgebreid de gelegenheid om na te denken over zijn beslissing en deze te betreuren.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende