< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2462 • 1833    DE ONTDEKKING VAN AMIENOLC


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen. Intussen zijn de leden van het zogenoemde Hangay eskader in de Hangay galaxie aangekomen, om ter plaatse tegen TRAITOR op te treden. Daar kruist ook de SOL - en doet een sensationele ontdekking: het is de ontdekking van Amienolc ...


Ronald Tekener laat koers zetten naar het bijna achtduizend lichtjaar verwijderde Winola-stelsel. Op het steunpunt aldaar ontmoeten ze dan Atlan, de Arkonide. In de volgende aflevering, openbaart Uwe Anton wat Tekener en Atlan besluiten om verder te doen.


Oorspronkelijke titel: Der Fund von Amienolc

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: ontmoeting bij Hangay's kernzone – de smiler vecht om een potentiële bondgenoot.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – maart/april 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Ronald Tekener – De smiler handelt uiterst voorzichtig en raakt toch in de penarie. Trim Marath – De kosmos-speurder neemt con­tact op met een geheimzinnig wezen en moet zichzelf weer bewijzen. Startac Schroeder – De mutant helpt zijn beste vriend. Tess Qumisha – De hyperfysica onderzoekt een ongewoon fenomeen. Benjameen da Jacinta – De zero-dromer zet zijn gave in en wordt getuige van een moord. WijHier – Een uniek wezen her­schept zich uit zichzelf.De transfer is bijna afgerond: het wezen WijHier, die zich opnieuw uit zichzelf kan herscheppen baart zich zorgen. WijHier, wiens kleinste eenheid bestaat uit miljarden cybazilli, is gewaarschuwd en verdenkt de dommelende 'oude'. WijHier, die de dienaar is van de chaotarch Xrayn, is altijd waakzaam en op alles voorbereid.

Begin april 1347 NGT patrouilleert de SOL onder commando van Ronald Tekener, Fee Kellind en Blo Rakane in de sector Amienolc, die aan Hangay's grenswal ligt. Daarbij wordt met het Kantor ultra-meetapparaat een dimensie-verschuiving geregistreerd met een diameter van meerdere lichtdagen, waarin niet alleen hyperfysici zoals Tess Qumisha zijn geïnteresseerd.

De Smiler die, naast Benjameen da Jacinta, sinds kort ook beide mutanten Trim Marath en Startac Schroeder paraat heeft staan (ze werden overgeplaatst van de RICHARD BURTON), besluit om het fenomeen nader te onderzoeken. Traitanks proberen om tot het object door te dringen, wat echter niet lukt omdat de dimensie-verschuiving hun sensors en aandrijvingen in de war stuurt. (later blijkt dat dit door defecte aggregaten van het object wordt veroorzaakt). Bovendien wordt ook nog een vreemde strangeness gemeten, wat betekent dat het vanuit een ander universum in Hangay terecht is gekomen.

Marath neemt in de verschuiving een sterke mentale verschijning waar. De kosmos-speurder is er zeker van dat hij het halterschip er naartoe te kunnen loodsen als hij deze verschijning benut als oriëntatiepunt. Maar pas als da Jacinta in een zero-droom Marath doorgrond en geen beïnvloeding bij hem vaststelt, geeft Tekener zijn okay. De Smiler wil zo een tweede kaping van de SOL voorkomen.

In de verschuiving peilt het halterschip een lang wigvormig ruimtestation van meer dan 100 kilometer dat door strangeness is omgeven. Er vinden explosies plaats en men vermoedt dat het hele complex zal vergaan.

Ondertussen zet WijHier alles op alles om het ruimtefragment voor het einde te behoeden. Het wezen functioneert als kwartiermeester en het opgedoken halterschip biedt de mogelijkheid om zijn materiaaltekorten aan te vullen. Om het onbekende vaartuig ter plekke te houden zendt WijHier een lokroep uit.

Op de SOL wordt nota genomen dat het ruimtestation zich uitgeeft als de negane-stad en ze voor een bezoek uitnodigt voor de temporele ceremonie. Marath beschrijft de mentale verschijning als sluimerend die alleen nog moet worden gewekt om bij bewustzijn te komen. Tekener besluit daarom met de SUSHI en een aktieteam verder door te dringen. Tot het team horen naast hem Rakane, Steph La Nievand, 28 Mom'Serimers onder bevel van Sinco Venethos en Gurli Grushgelaard, Qumisha, da Jacinta, Schroeder en Marath. Ze verlaten op 4 april de SOL.

De sloep bereikt een object met een diameter van rond de 70 meter dat er uitziet als een sneeuwbol. Daarin bevindt zich de mentale verschijning die nu ook reageert op de aanwezigheid van de galactici. Anderzijds is het de zero-dromer die een eenzijdig contact tot stand brengt. Hij leert een ontzettend moe wezen kennen dat tot geen enkel contact bereid is – alleen als het iemand is met een rang zoals Perry Rhodan.

Vervolgens probeert de Smiler als cellenactiveerderdrager om contact op te nemen. Tekener leert de wijsgeer van Azdun kennen in een bol met dwarrelende sneeuw die 20 miljoen jaar geleden Rhodan ontmoette in Tare-Scharm. De wijsgeer vertelt dat sinds duizend jaar de complete negane-stad in Hangay is verzameld. Hij verklaart dat hij al sinds lange tijd op zoek is naar een mogelijkheid om de terminale colonne TRAITOR te verlaten. Wellicht, als ook het ruimtestation ten onder gaat, kan hij nu eindelijk vredig sterven. Na deze woorden beëindigt de wijsgeer het contact, waarschuwt echter nog wel voor de kwartiermeester.

Tekener is niet bereid om de miljoenen jaren oude kennis, die zich hier aanbiedt, te laten varen. Tegen de wil van de wijsgeer laat hij de sneeuwbol uit het ruimtestation wegsnijden. Nochtans vindt tegelijkertijd een overval plaats door WijHier op nano-niveau. De situatie voor het aktieteam wordt zodanig precair dat Marath's zwarte-tweeling materialiseert. De uit psionische energie bestaande nevelkrijger bestookt WijHier hard, waarbij de witte Haloeter verneemt dat de kwartiermeester ergens in het UHF-bereik wordt bijeengehouden. Ter ondersteuning zet de SOL een PIEPER in en zendt ultra-hoogfrequentie golffronten naar de nano-aanvallers. WijHier moet zijn offensief op die tegenstander instellen en kan tenslotte niet meer verhinderen dat het ruimtestation, een fragment van de negane-stad, uiteen wordt gereten.

Op het laatste moment heeft het aktieteam heel de wijsgeer naar de SOL kunnen overbrengen, die zich daarna terugtrekt uit deze ruimtesector. Enige tijd later sluit zich daar ook de dimensie-verschuiving. Het halterschip schut alle achtervolgers af en gaat op weg naar het 8000 lichtjaren verwijderde Winola-stelsel. De ontdekking van Amienolc is vast en zeker belangrijk, maar in zijn hangaar in de SZ-2 is de wijsgeer van Azdun zeer ontstemd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende