< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2460 • 1831    SOLDATEN VAN DE NACHT


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is vertwijfeld: een reusachtige ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR heeft de planeten van de Melkweg bezet. De colonne werkt in opdracht van de chaotarchen en hun doel is een nietsontziende plundering.

De Melkweg met al zijn zonnen en planeten zal als bron van grondstoffen gebruikt worden om het bestaan van een negasfeer veilig te stellen. Dit kosmische verschijnsel ontstaat in de nabijgelegen galaxie Hangay - een plaats waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de normale natuurwetten niet meer gelden.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensheid op Terra en de planeten van het zonnestelsel om de aanval van de terminale colonne het hoofd te bieden. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de vijand zo veel mogelijke schade toe te brengen. Intussen zijn de leden van het zogenoemde Hangay-eskader in de galaxie Hangay aangekomen om TRAITOR daar te bestrijden. Tot de bondgenoten van de mensen behoren onder andere kleine wezentjes - zij staan bekend als soldaten van de NACHT ...


Atlan's stoutmoedige actie - en die van zijn trouwe bondgenoten - heeft een eerste succes opgeleverd. Samen met de soldaten van de NACHT is de kaping gelukt. Verdere stappen moeten nu snel gezet worden zodat de volgende aanval in het machtscentrum van de terminale colonne opgezet kan worden. Daarover vertelt Horst Hoffmann in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Soldaten der NACHT

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: ze maken deel uit van een stoutmoedige eenheid – Mom'Serimer bereiden zich voor op een actie.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – 5 februari tot 12 maart 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – De Arkonide probeert een bijzonde­re gevechtseenheid op te bouwen en erop uit te sturen. Gix Inteuker – De Mom‘Serimer behoort tot de meer hectische van zijn volk. Mirk Unamato – De luitenant van de Mom‘Serimers geldt als traag en terug­ houdend. Dao-Lin-H‘ay – De Kartaanse heeft de meeste kennis over de galaxie Hangay. Erik Theonta – De kolonel staat voor nieuwe uitdagingen.Het Hangay-eskader en de SOL zoeken nog steeds naar een manier om de kernwal binnen te dringen om in Hangay's centrumregio te raken – voorheen tevergeefs. In steunpunt Win-Alpha zorgt het leger van de NACHT voor onrust: 100 Mom'Serimers die door de SOL daarheen zijn gestuurd om gevechtservaring op te doen. Hun leider en contactofficier voor de Terranen is luitenant Mirk Unamato, een Mom'Serimer die voor zijn gelijken met een welhaast onvoorstelbare traagheid behept is van denken en handelen. Unamato's idool is Atlan, en het is zijn grootste wens om met de onsterfelijken Arkonide in actie te komen. Evenwel worden in Win-Alpha de stresserige Mom'Serimers eerder als rustverstoorders beschouwd, wat ze bijna aanleiding geeft tot een soort van rebellie. Op 5 februari 1347 NGT vertoont zich een omslag, want het is de RICHARD BURTON gelukt om een TRAI-verzorger te bergen, die verlaten in de ruimte ronddreef, en naar Winola III te slepen. Deze colonne-eenheid wordt voor Terraans gebruik omgebouwd, bovendien had deze veel waardevolle grondstoffen aan boord, waaronder T-exagonium, die in het steunpunt goed kunnen worden gebruikt. Atlan doopt het schip met TRAITOR-registratienummer 21.992.562 om tot de TRUCKER en bestemt het voor een heel specifieke commandoactie; op 3 maart werd namelijk een colonne-radiogesprek opgevangen waaruit blijkt dat de entropische-cycloon AKAZU over enige dagen zal arriveren in sector 3-Vutavan. Atlan wil proberen om in de cycloon (waarbij het niet gaat om natuurgeweld, maar om een ruimteschip) binnen te dringen want deze zal met hoge waarschijnlijkheid na gedane arbeid naar Hangay's centrumregio vliegen. Ter verwezenlijking van dit plan is echter een cycloon-scout ruimteschip nodig van de Oahm'Cara, want alleen met een van deze schepen is het mogelijk om de cycloon te naderen. Daarom wordt de TRUCKER in de betreffende ruimtesector ingezet als lokvogel. Deze zendt een noodoproep uit, waar op 11 maart daadwerkelijk een cycloon-scout nadert.

Nu komt het leger van de NACHT in actie, want net als alle cellenactiveerderdragers zijn alleen Mom'Serimers resistent tegen de dodelijke werking van een entropische-cycloon. Achtentwintig gekozen Mom'Serimers – waaronder Mirk Unamato – enteren gezamenlijk met Atlan de cycloon-scout en paralyseren diens bemanning. Maar dan komen ze allemaal onder een hypnotiserende invloed – er zijn colonne-motivators aan boord!

Unamato, die voorheen terugschrok om op andere intelligente wezens te schieten blijft puur en alleen door zijn wilskracht, en vanwege het eten van enige pepermuntbonbons (die voor Mom'Serimers sterk stimulerend zijn), handelingsbekwaam en vernietigd beide colonne-motivators. Deze zijn groter als de tot dan toe bekende wezens van hun soort en gloeien niet rood- maar eerder goudkleurig. Dan arriveert de entropische-cycloon. De gehoopte beschermende werking van de cycloon-scout blijft echter uit, de Oahm'Cara sterven. Voor Atlan en de Mom'Serimers blijft alleen de vlucht over, nochtans lukt het hen om de aan de TRUCKER aangedokte cycloon-scout mee te nemen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende