< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2458 • 1829    DE TWEEDE DANTYREN


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAiTOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen. De terugkeer van de dood gewaande Roi Danton uit de klauwen van TRAITOR opent voor de mensheid nieuwe mogelijkheden, vooral omdat hij in zijn gevolg rond de 1800 microbeesten heeft, die tegen de terminale colonne opstaan. Een riskante expeditie maakt nu van Michael Reginald Rhodan een figuur als uit donkere nachtmerries: hij wordt de tweede Dantyren ...


Dantyren is - voor de tweede keer - dood. Leve Dantyren! Roi Danton, één van de oervoorbeelden waaruit dit ontzettende gedrocht door de colonne-anatomen samen was gesteld, is aan boord van een gestolen traitank onderweg naar een wereld die al vaker in de geschiedenis van doorslaggevende betekenis was voor de Melkweg, hoewel ze strikt genomen daar niet eens toe behoorde. Wim Vandemaan vertelt over zijn reis naar de Honderdzonnenwereld in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Der zweite Dantyren

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: hij wil zijn voorbeeld overtreffen – elk middel is geoorloofd voor de duaal.


Locatie en tijdsruimte: Terra, Liforno – 10 tot 24 mei 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Dantyren – Een duale kapitein voelt zich geroepen tot hogere zaken. Roi Danton – Een origineel wil de plaats van zijn kopie innemen. Senego Trainz – Een micro-beest strijd om erkenning. Goran Frownie en Ero Ustinoth – Twee luitenant-kolonels dragen maskers en besturen een traitank. Lipica Atabinmek – Een gekostumeerde agente bekijkt haar missie kritisch vanuit sekse specifieke gronden.De tweede Dantyren wordt eigenlijk als een mislukte schepping gezien door de terminale colonne - de Danton-helft was bij het proces van de voltooiing bijna gestorven, bovendien komen zijn vaardigheden niet in de buurt bij die van de eerste Dantyren. Vandaar dat hij naar de door Blues en Akonen bevolkte mijnbouwplaneet Liforno wordt gebracht in de Eastside van de Melkweg, waar hij zich eerst moet bewijzen. Hij richt Pogrome op om de rebelse kolonisten onder zijn gezag te dwingen, maar bewijst dat hij volledig ongeschikt is voor zelfs de eenvoudigste bestuurstaken. De enige bijzonderheid van deze Dantyren is dat beide helften zeer goed weten dat ze slechts kopieën zijn. Ze weten ook dat er na hen geen andere Dantyren zal komen, want beide oerbronnen gelden voor TRAITOR als vernietigd. Op 24 mei 1347 NGT wordt de aankomst van een traitank aangekondigd. Dantyren, die kort ervoor al bezoek had van een terminale heraut, die hem onmiskenbaar te verstaan had gegeven dat hij het succes van de eerste Dantyren minstens moet verdubbelen, denkt dat er weer een controlebezoek aankomt. In feit gaat het hier echter om de door Roi Danton gekaapte traitank nr. 1.199.188, die enige dagen eerder zo veel mogelijk werd aangepast voor het doel van de Terranen, en werd uitgerust met Ganschkaren en Mor'Daer gemaskerde Terranen, en de door Senego Trainz aangevoerde micro-beesten.

De Terranen zijn van plan om de echte Dantyren uit te schakelen. Roi Danton wil zijn rol overnemen om TRAITOR's hoogste bevelniveaus te infiltreren. Daar men vreesde dat Antakur van Bitvelt het bedrog snel zou doorzien had Reginald Bull de Nucleus verzocht om de progressie-handhaver mentaal te beïnvloeden. Het collectieve wezen had ingestemd en zorgt nu met zijn activiteiten voor aanzienlijke beroering op CRULT: Antakur von Bitvelt gelooft dat er een aanval van een hogere macht op komst is en trekt zijn chaos-eskaders samen rondom CRULT. Ondertussen moeten de Terranen op Liforno mogelijkheden vinden om het humeur van de tweede Dantyren en het wantrouwen van twee Awours te doorstaan, want hun maskers zijn alles behalve perfect. De bemanning van de traitank doorstaat de beproeving van Dantyren's eerste inspectiebezoek, maar de Awours willen contact met CRULT opnemen omdat de Terranen hebben beweerd dat ze zijn belast met een speciale opdracht van de dienstburcht. De micro-beesten ruimen dit probleem op hun eigen manier op en doen alsof de Awours elkaar wederzijds hebben omgebracht. Bovendien sporen ze Dantyren's privé-vertrek op.

Nu is Danton aan zet. Hij trekt zijn coconmasker aan begeeft zich in Dantyren's verblijf, beschermd door de donker-velden van enige begeleidende micro-beesten. Hij leest Dantyren's privé notities en verneemt zo dat het complex Astrovent iets met de Posbi's heeft te maken - een zin met coordinaten, die Dantyren in combinatie met Astrovent had verzonden,duidt de positie aan van de Honderdzonnenwereld. Stomtoevallig betreedt de echte Dantyren via een geheime ingang, van wiens bestaan Danton niets wist, het vertrek. De duale-kapitein dwingt de overrompelde Danton met de endogene kwelling op de knieën, maar het lukt Danton om de robotbesturing van het coconmasker voor de Yrendir-helft ertoe te brengen om één van de voorgeprogrammeerde zinnen uit te spreken - dit interpreteert Dantyren als een aanval en hij focust de endogene-kwelling nu op de robot-kop, waar hij natuurlijk in het niets stoot. Als Dantyren daardoor is afgeleid toont Danton dat hij het origineel is. Dantyren is gechoqueerd en reageert niet als de Terraan uit het coconmasker een verborgen straler trekt en het duale wezen neerschiet. Danton desintegreert het lijk volledig en neemt Dantyrens rol nu op zich om naar het volgende doel te vertrekken: de Honderdzonnenwereld.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende