< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2457 • 1828    DANTYRENS TERUGKEER


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen. Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen.

De terugkeer van de dood gewaande Roi Danton uit de klauwen van TRAITOR opent voor de mensheid nieuwe mogelijkheden, vooral omdat hij in zijn gevolg rond de achttienhonderd microbeesten heeft, die tegen de terminale colonne opstaan. Met de zoon van Perry Rhodan aan hun zijde wagen de Terranen zich aan Dantyren's terugkeer ...


Roi Danton alias duale kapitein Dantyren heeft het voor elkaar gekregen. Hij heeft met de microbeesten een traitank gekaapt en stuurt nu aan op de dicht bij het centrum liggende wereld Liforno. Welke verdere gevaren daarbij op de loer liggen, beschrijft Leo Lukas in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Dantyrens Rückkehr

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: Roi Danton op een geheime missie – zijn helpers zijn de micro-beesten.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Awful-stelsel – april tot juni 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Roi Danton – Perry Rhodan's zoon moet zijn nachtmerries de baas worden om met het verleden in het reine te komen. Reginald Bull – De residente-minister stelt een gewaagd plan voor. Senego Trainz – De aanvoerder van de micro-beesten komt voor het eerst in actie. Cis Sikkor – De ganschkaarse kalbaron ontmoet een oude bekende.Op 25 april 1347 NGT houden de micro-beesten een oefening op Luna. Daarbij valt Senego Trainz bijna ten offer aan een moordaanslag, uitgevoerd door zijn voormalige plaatsvervanger Mor Frant, maar wordt echter gered door Khiz Turagga die Mor Frant neerschiet. Enige tijd later wordt in het Sol-stelsel voor de zoveelste keer de alarmtoestand afgekondigd. Ditmaal vanwege een enorm UHF-potentiaal dat verschijnt bij de chaos-eskaders aan de rand van het TERRANOVA-scherm, het schijnt tussen de universa heen en weer te pendelen. Het verdwijnt opeens weer zonder iets opmerkbaars te hebben ondernomen.

Nadat Roi Danton zijn nachtmerries heeft overwonnen start hij met een gewaagde actie, waarvan het doel is een traitank te kapen en om meer over de tweede Dantyren te weten te komen. Met de LEIF ERIKSSON II vliegt Perry Rhodan's zoon naar het Awful-stelsel, waarin zich volgens zijn informatie een klein radio- en peilsteunpunt moet bevinden van TRAITOR. De micro-beesten zijn ook van de partij, tevens worden hele lichaamscamouflages in de gedaantes van Ganschkaren en Mor'Daer gemaakt voor de Terraanse actiemacht en ook een Dantyren-coconmasker voor Roi Danton. Het coconmasker vervult zijn doel maar veroorzaakt voor Danton echter zulke pijnen dat hij het altijd maar enige minuten kan verdragen. De Yrendir-helft wordt als verklaring voor diens spraakgebrek en Danton's bedieningsmoeilijkheden voorzien van zware verwondingen. Zo gecamoufleerd en begeleidt door 600 micro-beesten vliegt Danton op 8 mei het Awful-stelsel binnen met het tot een wrak omgevormde kleine ruimteschip. Dantyren krijgt daar eerst te maken met de nog steeds in functie zijnde kalbaron Cis Sikkor, die hij nog kent van vroeger, en de Ganschkaar laat zich bedotten. Hij gelooft de verzinsels die Danton hem voorschotelt en completeert zelfs de zogenaamd vernielde uitrusting van zijn colonne-gevechtstenues. Hij is blij als eindelijk een traitank opduikt met registratienummer 1.199.188, die de vermeende duale-kapitein meeneemt.

Danton neemt het commando over op de traitank, zoals de voormalige commandant Pogoris het ook verwacht van een duale-kapitein, en beveelt om naar de sterrenhoop 47 Tucani te vliegen, zogenaamd als geheime missie - men moet een afvallige donker-speurder observeren. Om die reden worden de scheepssystemen op een laag pitje gezet, wat het de traitank tevens bemoeilijkt om snel de algemene afgesloten toestand te herstellen. Met Dantyren's codes spiegelt Danton de boordcomputer voor dat er muiterij is uitgebroken. Het grootste deel van de bemanning wordt vervolgens geparalyseerd en de micro-beesten ruimen de rest uit de weg. Eigen moeilijkheden hadden de micro-beesten met hun soortgenoten die zich reeds aan boord bevonden en die wantrouwig waren gebleven. Hun leider Hens Gotar ontkomt. Het lukt Senego Trainz wel om hem te doden, maar mogelijk had hij reeds een noodroep verstuurd. Derhalve wordt de evacuatie van de traitank voorbereid. Maar enige tijd later echter verschijnt, zoals afgesproken, de LEIF ERIKSSON II die het schip aan boord neemt. Het volgende doel is de sector Liforno, waar de tweede Dantyren zich vermoedelijk ophoudt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende