< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2456 • 1827    ACADEMIE VAN DE MICROBEESTEN


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de planeten van de Melkweg bezet. Deze treedt op in opdracht van de chaotarchen, met een compromisloze exploitatie als doel. De Melkweg met al zijn zonnen en planeten zal worden benut als hulpbron om het bestaan van een negasfeer veilig te stellen. Deze kosmische structuur ontstaat in de nabijgelegen galaxie Hangay - een oord waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten eindigen.

Met wanhopige acties slagen de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel erin zich tegen de ingreep van de terminale colonne te weren. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te storen.

Terwijl Perry Rhodan met de kennis over een 'retroversie' van de negasfeer op de terugweg is naar de Melkweg, zetten anderen alles in het werk om een sterk leger te vormen om TRAITOR te weerstaan. Het Sol-stelsel is het middelpunt van het verzet, al mogen de keizer zonder rijk, Bostich van Arkon, en andere helpers zoals de vredesvaarders in geen geval worden veronachtzaamd.

Maar nog iemand anders zint op wraak op de terminale colonne, en heeft misschien wel meer reden daarvoor dan wie ook. We hebben het over Michael Reginald Rhodan, beter bekend als Roi Danton, die met pijn en moeite uit een skapalm-bark wist te ontsnappen. Hij sticht de academie van de microbeesten ...


De 'academie van de microbeesten' draait beter dan verwacht, maar er zijn nog steeds onvoorspelbare risico's; de geredde 'mini-Haloeters' zijn te verschillend, zoals het voorbeeld van Mor Frant aantoont. Toch lijken ze over het geheel genomen een welkome steun te zijn. De kans om dat te bewijzen krijgen ze al in de volgende aflevering, die opnieuw door Haloeter-specialist Arndt Ellmer is geschreven.


Oorspronkelijke titel: Akademie der Mikro-Bestien

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: ze zijn getraumatiseerd en gewelddadig – en vinden een nieuw thuis.


Locatie en tijdsruimte: Terra – eind november 1346 NGT tot 24 april 1347 NGT (4933 - 4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Noviel Residor – De TLD-chef ontmoet Terra's nieuwste versterking met argwaan. Reginald Bull – De residentie-minister beleeft een van de mooiste ogenblikken van zijn leven. Roi Danton – Een verloren gewaande peetzoon keert terug. Senego Trainz – De aanvoerder van de micro-beesten moet proberen om zijn 'volk' naar een betere toekomst te leiden. Mor Frant – De plaatsvervanger van Senego Trainz bewijst zich als een gepassioneerd strijder.Eind november 1346 NGT arriveert Roi Danton met de slagkruiser MARA BOOTES op Terra. zijn identiteit werd reeds op Quinto-Center grondig getoetst, desondanks is Reginald Bull's twijfel pas verdwenen als hij daadwerkelijk persoonlijk tegenover Perry Rhodan's zoon staat, en als Roi hem verklaart wat hij met de 1800 micro-beesten die hem begeleiden van plan is. Roi levert belangrijke ingewijde informatie over TRAITOR. Hij lijdt vanwege zijn verschrikkelijke belevenissen op de skapalm-bark nog aan nachtmerries. De mini-Haloeters hebben op Terra de status van gasten, maar voelen zich in de solaire residentie echter opgesloten. Bovendien richten ze in hun agressieve overmoed enige schade aan. Men stelt hen daarom een 106 kilometer groot terrein ter beschikking in de krater Lamb op Luna, waar ze zich kunnen uitleven en kunnen leven in een voor hen ingerichte, door een energiekoepel beschermde stad van twee kilometer in diameter. De micro-beesten willen echter meer dan alleen gedulde gasten zijn: ze willen tegen TRAITOR vechten en zich tegen de kwellingen wreken die ze moeten ondergaan. Om die reden stichten ze in hun stad een opleidingscentrum, dat na een voorstel van hun aanvoerder Senego Trainz de naam academie van de micro-beesten krijgt.

De Terranen ondersteunen dit voornemen want de micro-beesten kunnen waardevolle helpers zijn. Op 20 december begint daarom het officiële onderwijs. Decaan aan de academie is de Swoon Ilthun Coro, instructeurs zijn Siganezen en Terranen. Ook robots worden ingezet ter ondersteuning, deze dienen tegelijkertijd als stille waarnemers. De micro-beesten bewijzen zich als leergierig, terwijl enige vanwege hun gekweekte gebreken alleen deugen als onnozele vechters. De Terranen vertrouwen hen al snel zover dat ze voor hen een overbrengerverbinding installeren zodat ze andere plekken van het Sol-stelsel kunnen bereiken. De bijzonder leergierige Khiz Turagga volgt zelfs een medische opleiding op Mimas. In maart 1347 NGT wordt zelfs een filiaal van de academie bij Terrania City opgericht. Alles gaat echter niet probleemloos bij Senego's strijders. Enige van hen worden door Noviel Residor als veiligheidsrisico geclassificeerd. Mor Frant, Senego's plaatsvervanger, twijfelt tussen de wens om TRAITOR meteen aan te vallen, of over te lopen naar de terminale colonne. Na een incident waarbij Mor Frant een Terraan in gevaar brengt, wordt hij afgezet. Het laatste woord is volgens hem nog niet gezegd.

Op 24 april 1347 NGT ontvangt men op Terra een bericht van het nieuwe galacticum. Een actueel radiogesprek van TRAITOR werd opgevangen waarin iemand naar de stand van zaken informeert over het complex Astrovent. Reginald Bull is zeer verontrust omdat hij geen idee heeft wat met dit begrip wordt bedoeld – bepaald gechoqueerd is hij echter als er de naam verneemt van de persoon die het radiobericht heeft verstuurd: het is een zekere Dantyren.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende