< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2454 • 1825    SCHIP UIT DE EEUWIGHEID


De toestand voor Perry Rhodan en voor de mensheid is vertwijfeld: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de planeten van de Melkweg bezet. Deze werkt in opdracht van de chaotarchen, en compromisloze uitbuiting is hun doel. De Melkweg met al zijn zonnen en planeten moet als hulpbron worden benut om het bestaan van een negasfeer te verzekeren. Dat kosmische bouwsel ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een oord waarin de gebruikelijke organismes niet kunnen bestaan en waarin de traditionele natuurwetten ophouden te functioneren.

Het gelukt de mensen op Terra en op de planeten van het zonnestelsel om met vertwijfelde acties stand te houden tegen de aanval van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen om de terminale colonne op zijn minst te verstoren.

Rhodan vat een stoutmoedig plan op om iets groots tegen de dreigende ondergang van de menselijke beschaving te kunnen stellen: hij reist met zijn ruimteschip JULES VERNE naar het verleden van rond de twintig miljoen jaar voor het begin van de jaartelling, om er te observeren op welke manier het ontstaan van een negasfeer destijds daar werd verhinderd. Nadat de missie is beëindigd, keert de JULES VERNE weer terug naar het heden - tengevolge van een beschadiging landen ze echter niet in hun thuisgalaxie, de Melkweg, maar blijft vele miljoenen lichtjaar ervan verwijderd in de galaxie Tare-Scharm. Daar stuit Perry Rhodan op een deelvolk van de geheimzinnige Cyno's en op het schip uit de eeuwigheid ...


Het 'veilige' oord - een WET-gever? Perry Rhodan moet zich op enkele verrassingen voorbereiden. Staat hij werkelijk op het punt het geheim van de Cyno's te weten te komen? Uwe Anton vertelt daar meer over in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Schiff aus der Ewigkeit

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Dirk BontesSamenvatting: ze betreden het obelisk-ruimteschip – een blik in een andere wereld.


Locatie en tijdsruimte: Thestos – 1 juni 1346 NGT, boordtijd (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke ziet een mogelijkheid om de Yakonto een toezegging te laten doen. Jorgo – Een zeer speciale museumgids. Icho Tolot – De Haloeter begeleidt de expedi­tie naar Tare-Scharm en ontmoet oude bekenden. Castun Ogoras – De Yakonto wil het raadsel oplossen wat betreft de herkomst van zijn voorvaderen.Perry Rhodan en Icho Tolot begeleiden Castun Ogoras aan boord van de LIRIO naar het artefact-museum op de planeet Thestos waar het obelisk-ruimteschip wordt bewaard, waarvan de Yakonto aanwijzingen hopen te vinden over hun herkomst. De planeet is overspoeld door een bepaald type wezens die overal aanwezig zijn en die Rhodan maar al te goed kent: UFOnauten en diens androiden. Bij de Yakonto heten ze Tentonen en gelden ze als hoogste ordemacht in Tare-Scharm. Het artefact-museum en het 580 meter hoge obelisk-ruimteschip zijn vrij toegankelijk, maar net als in ieder museum kunnen bezoekers ook hier de expositie alleen bekijken maar niet aanraken. Jorgo, een bolvormige robot die via mentale weg met de gasten communiceert, voert de galactici en de Yakonto door het museum. Rhodan is geïrriteerd dat de robot zijn gedachten kan lezen. Dat hij zich geobserveerd voelt door een kunstmatig androgeen werkend vreemd wezen, draagt niet bij tot zijn geruststelling.

Bij de rondleiding door het obelisk-ruimteschip wordt als snel duidelijk dat de toegankelijke gebieden zo zijn ingericht dat men geen enkele aanwijzing krijgt van de bemanning of het gebruiksdoel van het schip. De Yakonto willen zich daarmee niet tevreden stellen. Ze vormen een para-blok en beïnvloeden de aanwezige UFOnaut-androiden die als wachters in het museum zijn, zodat deze totaal niet kunnen waarnemen wat zich direct voor hun ogen afspeelt. Na drie dagen uitputtend zoeken ontdekken de Yakonto een klein voorwerp dat een soort logboek van het schip voorstelt. Het schijnt dat het object zich al die jaren heeft 'verstopt'. Het wilde door Cypron-afstammelingen worden gevonden. Rhodan en de Yakonto ondergaan een toenemende mentale beïnvloeding. Het logboek en een androgyne vreemdeling en ook Jorgo zijn niets anders dan de uitdrukkingsvormen va het obelisk-schip zelf. Het schip geeft de Yakonto een mentaal beeld door dat vanuit een bepaalde sterrenconstellatie kan worden waargenomen, van een 'oord dat absoluut niet kan bestaan'. Deze plek moeten ze vinden en daar zullen ze alle antwoorden krijgen die ze zoeken.

Jorgo helpt de groep zelfs om het museum weer ongehinderd te verlaten. De LIRIO gaat nu op zoek naar het oord van waaruit men de eerder genoemde sterrenconstellatie kan zien. Vooral Castun Ogoras is bezeten door deze opgave en brengt zichzelf in gevaar door zijn onvermoeibare inzet. Eindelijk wordt de ruimtesector Alufir als het gezochte doel geïdentificeerd. Daar bevindt zich echter niets – in ieder geval niet in de standaard-ruimte. Na aanwijzingen van een discontinuïteit in het ruimte-tijd-continuüm wordt het echter ontdekt. Blijkbaar is het hier ergens achter een tijdscherm verborgen. Opnieuw vormen de Yakonto een para-blok waaraan ook Rhodan deelneemt. Eindelijk wordt er contact gemaakt met een wezen die zichzelf AMU noemt. Dit wezen heeft het gestalte van een zwarte obelisk en is mogelijkerwijze een entiteit waarmee de Cypronen zich ooit hebben verbonden. Een deel van deze entiteit is op het obelisk-ruimteschip achtergebleven, het grootste deel is echter als gast aanwezig op een gigantisch, goudkleurig, bolvormig object – een WET-gever!

Voordat het contact met AMU afbreekt, herkent de WET-gever Perry Rhodan's ridderaura. Meteen wordt de Terraan erkent als gevolmachtigd persoon. De WET-gever creëert een opening in het tijdscherm waardoor de LIRIO naar binnen kan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende