< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2453 • 1824    IN DE STEILE STAD


De toestand voor Perry Rhodan en de mensheid is vertwijfeld: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de planeten van de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is een compromisloze uitbuiting. De Melkweg moet met al zijn zonnen en planeten als hulpbron gebruikt worden om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische ontwikkeling ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een oord waarin gewone levende wezens niet kunnen bestaan en gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en op de planeten van het zonnestelsel om de toegang van de terminale colonne te weerstaan. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen op z'n minst de terminale colonne te hinderen.

Om iets massiefs tegenover de dreigende ondergang van de menselijke civilisatie te kunnen stellen, heeft Rhodan tijdens een gedurfd plan de kennis over een succesvolle retroversie van een negasfeer uit het twintig miljoen jaar oude verleden geborgen.

De terugkeer naar de Melkweg van het heden werd echter een debacle: Perry Rhodan en zijn ruimteschip, de JULES VERNE, zitten in de galaxie Tare-Scharm vast, op een wereld van de kosmocraten. En deze zijn niet van zins hen zo maar te laten vertrekken. Perry's levensgezellin Mondra Diamond verzint een plan om dit te veranderen: de diefstal van een kosmocratenschip. Maar dit bevindt zich in de steile stad ...


Terwijl de kosmofect de situatie op Evolux onder controle denkt te hebben, is hem minstens de controle over Perry Rhodan ontglipt. De voormalige Ridder van de Diepte is op zoek naar de geheimen van het Cyno-verleden en hoopt daarin een oplossing voor zijn huidige problemen te vinden. Een oud ruimteschip wordt het doel van zijn expeditie, waarop Horst Hoffmann, auteur van de volgende roman, ons eveneens zal meenemen.


Oorspronkelijke titel: In der Steilen Stadt

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: intrigespel op Evolux – het dievencommando vecht door.


Locatie en tijdsruimte: Evolux – juni 1347 NGT, boordtijd (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Mondra Diamond – Haar plan neemt enige beslissende hindernissen en voert naar een lang stilgelegd station. Ekatus Atimoss – Zijn parapolarisators functioneren niet elke keer probleemloos. Commander Pothawk – De Laosoor en zijn broers kunnen hun talenten nutti­g toepassen. Do Taptargo, Vanta Aquinto en Siso Dirio – Hun lot verweeft zich met dat van de Terranen.Voordat Mondra Diamond en Ekatus Atimoss toch nog door de Yakonto worden opgehaald, maken ze mee hoe een Sathox-politieagent enige Nyahay verhoort en daarbij een opmerking maakt die Mondra's nieuwsgierigheid wekt. Terug in hun basiskamp begint ze dit uit te zoeken en blijkt dat het, tegenwoordig met administratieve taken opgedragen, volk destijds verantwoordelijk was voor de burgeroorlog die Evolux aan de rand van de vernietiging bracht en heeft geleid tot de ondergang van het volk van de Sinanit.

Mondras Plan gaat op: de meta-lopers repareren de poortoverbrenger zodat het actieteam van de JULES VERNE het robot-bewakingsstation van de Sinanit kan bereiken. Het blijkt echter al snel een dodelijke val te zijn. Ze zijn buiten het standaarduniversum verplaatst en kunnen het station niet meer verlaten, bovendien worden door het arriveren van de vreemdelingen talrijke robots en doortrapte vallen geactiveerd. Meerdere Terranen en Laosoor komen om het leven voordat een tijdelijk stabiel front kan worden opgericht.

Dan vangt Gucky de mentale impulsen op van een wezen dat net pas uit de cryostasis is ontwaakt. Het is Rgartilas, de laatste Sinanit. Ook deze kan de robots niet stoppen want ze hebben zich destijds, na een manipulatie van de Nyahay, tegen hun eigen bouwers gekeerd, en houden nu iedereen die zich in het station bevindt voor een vijand die moet worden vernietigd. Rgartilas kan Mondra's team echter helpen om te vluchten (hijzelf wil in het station blijven) en is zelfs in staat om een overbrengerverbinding op te zetten die uitkomt in het binnenste van de PENDULUM. De Terranen en Laosoors bevinden zich echter na de sprong met de overbrenger niet binnenin een gereed gekomen kobaltblauwe wals, maar in een lege scheepsromp waar ze prompt door Sathox worden gevangengenomen. De Terranen zijn verraden: Vanta Aquinto, een van de helpers van de Yakonto heeft Dyramesch over alles geïnformeerd. Op deze manier wilde hij zijn meerdere Do Taptargo uitschakelen, want deze was zijn rivaal om de gunsten van Siso Dirios. Deze vrouw heeft echter besloten om liever de werfboete te ondergaan dan verder te leven aan Aquinto's zijde.

Dyramesch is Mondra zelfs dankbaar omdat ze het hem onbedoeld mogelijk heeft gemaakt om alle potentiële zwakke plekken – evenals alle volkeren die in het geheim bereid waren om de Terranen te helpen – te identificeren. Het was voor hem eenvoudig om de overbrenger op afstand te manipuleren en het transport naar de kobaltblauwe wals ANTALUCA om te leiden, waarvan zojuist de scheepsromp tot stand was gekomen. Mondra moet bekennen dat haar gewaagde plan niet alleen is mislukt maar ook meer schade als verwacht heeft aangericht, want nu kunnen de Terranen niet meer op de heimelijke ondersteuning hopen van hun sympathisanten.

In ieder geval hebben de meta-lopers object Hephaistos reeds afgebouwd, een energie-aftapper die, zelfs onder de omstandigheden van de verhoogde hyperimpedantie, dubbel zo veel presteert als de gesmolten hyper-aftapper van de JULES VERNE.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende