< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2448 • 1819    BANGE DAGEN


Voorjaar 1346 Nieuwe Galactische tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis: de terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen, wier doel het is de voorraden van de Melkweg te exploiteren, om daarmee het bestaan van de negasfeer in Hangay te beschermen: een oord waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten eindigen.

Perry Rhodan reisde met de JULES VERNE terug naar de tijd van 20 miljoen jaar geleden, omdat destijds de enige bekende succesvolle 'retroversie' van een negasfeer plaatsvond. Die werd voornamelijk uitgevoerd door de superintelligentie ARCHETIM, maar diens opperbevelhebber Kamuko kampt met de dood. En zonder haar steun is het twijfelachtig of er een overwinning kan worden behaald op de chaosmachten. Voor Kamuko's plaatsvervanger beginnen bange dagen ...


Dankzij de inspanningen van Alaska Saedelaere en de Cyproonse sferici kon de JULES VERNE zijn laatste hyperruimte intreding voltooien met de metagraaf-vortex. Waarheen slingert het overbrenger-veld het halterruimteschip met zijn bemanning? En werkt ARCHETIM's strategie echt? Hubert Haensel beantwoordt dit in het volgende deel.


Oorspronkelijke titel: Tage der Angst

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: de beslissende slag om Tare-Scharm - reusachtige ruimtevloten trekken ten strijde.


Locatie en tijdsruimte: Tare-Scharm – mid mei 20.059.812 v. Chr.


Hoofdpersonen: Generaalse Kamuko – De Aegaanse en ARCHETIM's commanderend generaalse vecht voor haar leven. Alaska Saedelaere – De maskerdrager moet een innerlijke strijd uitvechten. Ki-Myo – Kamuko's plaatsvervanger draagt een zware last om de commanderend generaalse te vervangen. Perry Rhodan – Als expeditieleider moet hij in deze lastige situatie de juiste beslissingen nemen.De JULES VERNE doolt door Tare-Scharm en heeft moeilijkheden om haar finale doel te bereiken: het zwartgat Margin-Chrilox in het centrum van de proto-negasfeer waar de finale slag zal plaatsvinden en waar Perry Rhodan wil observeren hoe de retroversie 'functioneert'. Een petitie van de bemanning die de terugkeer vordert naar het relatieve heden, maakt de zaak niet eenvoudiger. Rhodan wijst de eis van zijn officieren af als onredelijke want hij is ervan overtuigd dat de retroversie van dichtbij moet worden gadegeslagen. Het is voor hem nog steeds onduidelijk of de Terranen wellicht nog een belangrijke rol wordt toebedeeld - of dat ze een tijdparadox riskeren. Als de sferici langzamerhand op de rand van uitputting staan en de JULES VERNE een ruimtesector bereikt waarin zelfs de vaardigheden falen van de gemuteerde Cypronen, grijpt Alaska Saedelaere in. Hoewel het een vreselijke kwelling bij hem veroorzaakt om de vector-helm te dragen, zet hij toch dit bestanddeel van de nachtlicht-uitrusting opnieuw op en navigeert het halterruimteschip terug in rustiger 'vaarwater'. Daarbij helpt zijn Cappin-fragment hem om de afwijzing te overwinnen die de helm hem op hem uitoefent.

Met Kamuko gaat het niet goed. De Terranen hadden vastgesteld dat ze een laboraatklauw draagt. De poging om de parasiet met het Atrentus-procedé te neutraliseren lukt weliswaar, maar kort daarna verslechtert Kamuko's toestand snel. Ze dreigt te sterven. Rhodan trekt het borstharnas en de beenkappen van de nachtlicht-uitrusting aan maar moet al snel vaststellen dat de uitrusting hem afwijst, ondanks zijn ridderaura. Hij verliest het bewustzijn van pijn en kan nog net op tijd wordt van de uitrusting worden bevrijd.

Na een vlucht van enige dagen bereikt de JULES VERNE een ruimtesector waarin zich een overbrengersveld van TRAITOR bevind dat door acht ruimte-tijd-routers in stand wordt gehouden. Rhodan gaat ervan uit dat men via deze overbrenger het centrum van Tare-Scharm kan bereiken. Terwijl hij nog overlegt of de JULES VERNE het kan wagen om er doorheen te vliegen, wordt een colonne-radiobericht opgevangen waarin alarm wordt gegeven voor Margin-Chrilox. Nu staat vast dat de finale slag is begonnen. Rhodan beveelt de dichtst mogelijke nadering tot het overbrenger-veld. Alles gaat zo snel dat TRAITOR's strijdkrachten niet meer kunnen reageren, en zo lukt de vlucht van het halteruimteschip door het overbrenger-veld.

Ondertussen moet Ki-Myo een opdracht uitvoeren die zeer hoge eisen aan hem stelt: ARCHETIM heeft bepaald dat hij, vanwege Kamuko's afwezigheid, de opperbevelhebber is van de verenigde vloten. De Aeganer krijgt een rechtstreeks en permanent contact met de superintelligentie en wordt gepromoveerd tot de rang van generaal. Intussen is de CORRIDOR VAN DE ORDE voltooid zodat de vloten kunnen doorstoten naar Margin-Chrilox. ARCHETIM's plannen lijken te werken. Vanwege de grootscheepse aanval op het chaotische vlechtwerk Bi-Xotoring verlegt KOLTOROC een groot deel van zijn troepenverband daarheen; tot deze vloot hoort ook 'element der duisternis' dat door ARCHETIM erg wordt gevreesd. KOLTOROC is vermoedelijk voldoende afgeleid zodat nu het eigenlijke doel in het vizier kan worden genomen: een enorm, in zichzelf verdraaid object – een dubbelhelix bestaande uit ontelbare colonne-forten. Dit is GLOIN TRAITOR, de spil van de chaos en het centrum van KOLTOROC's macht, in de accretieschijf van Margin-Chrilox. Tegelijkertijd klinkt in de nega-stad het roepsignaal voor de chaotarch Xrayn.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende