< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2446 • 1817    DE NEGANE-STAD


In het voorjaar 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen. Hun doel is het om de hulpbronnen van de Melkweg te exploiteren teneinde het bestaan van de negasfeer in Hangay zeker te stellen: een plek waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de gebruikelijke natuurwetten niet meer gelden.

Perry Rhodan is met de JULES VERNE 20 miljoen jaar naar het verleden gereisd, omdat op dat tijdstip de enige hem bekende succesvolle 'retroversie' van een negasfeer plaatsvond. Deze wordt vooral doorgevoerd door de superintelligentie ARCHETIM, maar hun opperste bevelhebber is verdwenen. Perry Rhodan krijgt de taak opgedragen, haar terug te vinden - maar daarvoor moet hij de nega-stad in ...


Perry Rhodan en zijn commando zijn in de nega-stad. Wat ze daar meemaken, kunnen en willen ze niet geloven. Uwe Anton vertelt er alles over in PR2447.


Oorspronkelijke titel: Die Negane Stadt

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Eisso PostSamenvatting: in de proto-negasfeer - de chaotarch wordt verwacht.


Locatie en tijdsruimte: JULES VERNE, Tir-Tair-sector, de nega-stad – mei 20.059.812 v. Chr.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke wordt door een ruimteschip afgewezen. Mondra Diamond – De Terraanse voelt zich door haar geliefde achtergesteld. Ekatus Atimoss – De duaal vat na zijn verandering de afwijzing door vele galactici op als een uitdaging. Glorithlin Pal – Een beambte van de nega-stad wordt liever gedegradeerd als bevorderd.De aftakking van de CORRIDOR VAN DE ORDE eindigt bij de dubbelzonnen Lotrafur, waar de JULES VERNE en de PLURAPH de normaalruimte weer betreden. Daar wachten de beide WET-gevers CHEOS-AKIS en CHEOS-DEGU (vanzelfsprekend beschermt in de hyperruimte) op de terugkeer van de reddingsmissie die de principale Kamuko wil bevrijden. Tot aan sector Tir-Tair zijn het nog 16 lichtjaren.

Het Terraanse halterruimteschip betrekt een positie 3,6 lichtjaar verwijdert van de nega-stad, vlakbij een oranjekleurige zon. In deze sector van de proto-negasfeer wemelt het van TRAITOR's terminale colonne eenheden Via de colonne-radio heet de stad de bezoekers welkom en dringt aan op hun spoed omdat de temporele ceremonie staat te gebeuren.

Het direct benaderen van de nega-stad zal worden uitgevoerd met de PLURAPH. Na een conferentie van de expeditieleiding bepaalt Perry Rhodan dat Gucky, Icho Tolot, Ekatus Atimoss en twaalf Laosoors, waaronder Pothawk en zijn broers, zijn begeleiders zullen zijn. Als uitrusting zullen 20 TARA-V-UH robots en overbrengers worden meegenomen. Het schip, ontdaan van zijn mast, start op 12 mei 20.059.812 v. Chr. relatieve tijd. Ervoor wijzen de Urenzo Sa'pha de Terraan af als commandant op grond van zijn ridderaura. Deze taak wordt daarom overgenomen door de duaal.

De nega-stad, bestaande uit asteroïden grootte bouwcomplexen, blijkt een titanen bolvorm te zijn met een maximale diameter van 2200 kilometer. Deze wordt door ultra-sterke krachtvelden gestabiliseerd en tevens is er een doordringende invloed aanwezig van zwaar versterkt vibra-psi. Het moet in massa's voorhanden zijn in deze stad.

De PLURAPH ontvangt de landingspermissie nadat de vraag wordt beaamd dat zich gehuurd publiek aan boord bevindt voor de temporele ceremonie. Vervolgens komt een controle eenheid aan boord waarvoor het actiecommando zich verbergt. Het bestaat uit Morgoth'Daers en kleine beerachtige Jonasers, die zich al snel weer terugtrekken.

In twee groepen verlaten ze de PLURAPH. Terwijl Pothawk en zijn Laosoors de principale proberen te vinden, proberen Rhodan, Gucky, Tolot en Atimoss de geheimen van de nega-stad te doorgronden. Ze geraken in een bonte bedrijvigheid die de Terraanse resident niet had verwacht op deze plek. Bovendien deelt de Ilt mede dat de bezoekers van de stad op de aankomst wachten van de chaotarch Xrayn. Door het nega-ambtenarenkorps is extra gehuurde publiek te hulp geroepen voor deze gebeurtenis .

Om meer feiten te verzamelen zoekt Rhodan's groep contact met een van de beambten. Ze belanden bij een Perendrix, een waarschijnlijk van vissen afstammend wezen. Glorithlin Pal doet zijn stand alle eer aan want terwijl hij eerder een onbelangrijke beambte is meent hij dat alles van hem afhangt. Pal voelt zich extreem belemmerd bij zijn voorbereidingen voor de temporele ceremonie (hij moet 4457 choreografie passen leren). Om de indringers weer zo snel mogelijk kwijt te raken geeft hij enige informatie prijs. Volgens hem wordt het centrum van de nega-stad gevormd door een bol met een diameter 13,8 kilometer, die de temporele arcade wordt genoemd. Daar bestaat zo veel vibra-psi dat ieder normaal levend wezen daar zal sterven, maar die arcade is dan ook voor Xrayn bestemd. Vervolgens transporteert de nega-stad het zogenoemde intra-structurele zaad, dat voor de negasfeer is bestemd. Bovendien vernemen Rhodan, Gucky, Tolot en Atimoss per holo-beelden over de krijgers van Korgylkan (genetisch gemanipuleerde soldaten en gedaantewisselaars), de veelvormige Petethra-psionici, de oogst-Mago's van Bobthrust (geniale landbouwkundigen) alsook de Negagisten (logistici) kennen. Tenslotte vertoont een hologram de multinationale-expressorfunctie. Dit zal allemaal meehelpen bij de kolonisatie van de negasfeer.

Tenslotte wordt Pal met rust gelaten en Gucky deelt zijn begeleiders mede dat de temporele ceremonie puur een doel op zichzelf is ter instandhouding van het ambtenarenkorps. De eigenlijke voorbereiding en begroeting van de chaotarch gebeurd door de superintelligentie KOLTOROC.

Rhodan's groep, die geen direct contact heeft met Pothawk's groep, dringt door tot het centrum van de nega-stad die hermetisch wordt afgeschermd door een 5D-scherm. Maar met behulp van zijn para-polarisators brengt de duaal het team erheen. Daar ontdekt de Haloeter een nevencentrale en maakt daar een verbinding met het interne netwerk. Hij vindt uit dat de tot nu toe ontdekte machineparken reusachtige boosters voorstellen die het vibra-psi naar de arcade sluizen via omvormers. Dan stuit Tolot op een bericht van de Laosoors.

Op weg door de nega-stad komt Pothawk's groep eveneens aan in het afgesloten gebied. Ze kunnen daar echter doordringen dankzij hun gaven van de korte-aftand-teleportatie. Hier heeft Limbox, de nano-hand, succes want hij stelt vast dat Kamuko nog leeft en door KOLTOROC is opgesloten in de nega-kerker voor een verhoor. Vervolgens zendt Limbox een gecodeerd bericht via het interne netwerk en begint men met de terugtocht naar de PLURAPH, waar de verdere handelswijze zal worden besproken.

Intussen is de 14 mei aangebroken en lijkt hun schip te zijn verlaten. Het blijkt dat de zangkoor-karavaan, een tijdloze rondedans van bewustzijns waarmee men in de stad al kennis had gemaakt, de Urenzo Sa'pha heeft beïnvloed en in hun gevolg heeft opgenomen. Daardoor kan men er dus vanuit gaan dat het schip nooit meer zal vliegen. Maar gelukkig zijn er nog de overbrengers. Desondanks dringt de tijd want ze zullen zeker worden ontmaskerd als KOLTOROC verschijnt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende