< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2445 • 1816    SCHEPSEL VAN DE CHAOS


In het voorjaar 1346 Nieuw Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging ooit. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar heerschappij gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Het is hun doel de hulpbronnen van de Melkweg te gebruiken om het bestaan van de negasfeer in Hangay te waarborgen: een oord, waarin normale levende wezens niet kunnen bestaan en gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Perry Rhodan is met de JULES VERNE 20 miljoen jaar terug in de tijd gegaan, omdat op het toenmalige tijdstip de enige hem bekende succesvolle 'retroversie' van een negasfeer plaatsvond. Dit werd vooral gerealiseerd door de superintelligentie ARCHETIM, die destijds over de Melkweg heerste en na de succesvolle retroversie stierf. De plaats van de eindstrijd is TARE-SCHARM, de negasfeer in wording. En tot de helper van Perry Rhodan wordt uitgerekend een schepsel van de chaos ...


De ruimteschepen van de volkeren van Tare-Scharm en de JULES VERNE komen in de corridor van de orde - en zo langzaamaan kunnen de geheimen van de corridor onthuld worden. Waar Perry Rhodans weg verder heenleidt, beschrijft Uwe Anton in de volgende roman.


Oorspronkelijke titel: Geschöpf des Chaos

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: een duaal staat voor de keus - zijn beslissing betreft de toekomst.


Locatie en tijdsruimte: JULES VERNE – april 20.059.812 v. Chr.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke schenkt zijn voormalige doodsvijand vertrouwen. Mondra Diamond – Perry Rhodan's metgezelle verraad het grootste geheim van de JULES VERNE. Ekatus Atimoss – De Dual krijgt een verlokkend aanbod, moet daarvoor echter het grootste voor hem denkbare offer brengen. Ki-Myo – ARCHETIM's gezant gedraagt zich vreemd.De duaal Ekatus Atimoss bevindt zich in een morele tweestrijd. Perry Rhodan biedt hem vriendschap aan en volle toegang tot de kennis van de Terranen, toch berooft de vernietiging van de negasfeer hem van het vooruitzicht om in een voor hem vertrouwde vibra-psi omgeving te kunnen leven.

De JULES VERNE begeleidt de vloot van de Cypronen naar het verzamelpunt voor de vloten van de laatste vrije volken van Tare-Scharm. Het ruimteschip wordt daarbij op koers gehouden door vier Cyproonse-sferici, die zich kunnen oriënteren in de chaotische hyperfysische toestand van Tare-Scharm. Tezamen met een delegatie van enkele andere volken vliegt men verder in de CORRIDOR VAN DE ORDE naar een gebied waarin de vloten zich verzamelen uit Tare-Scharm en INTAZO. Ook de LAOMARK arriveert daar en het komt tot een weerzien met Pothawk en zijn broers. De Laosoors reageren erg ontsteld op de aanwezigheid van hun voormalige kweller Ekatus Atimoss, maar kunnen zich later wel vinden in de daarvoor verantwoordelijke beweegredenen van Perry Rhodan.

De CORRIDOR VAN DE ORDE is vrij van vibra-psi en Ekatus Atimoss lijdt daar erg onder. Een aanbod van de Terranen om te helpen wijst hij af, hij vindt verlichting in het waterbassin bij de Cyproonse-sferici.

Daar Perry Rhodan niet wordt uitgenodigd bij de volgende bespreking van Ki-Myo over de inzet van de troepen, bespiedt hij deze met de hulp van Ekatus Atimoss onder bescherming van diens parapol-sluier. In Tare-Scharm zijn in totaal 111 WET-gevers gestationeerd. De meesten vormen een soort ringweg met acht knooppunten, waar vanuit de aanval zal plaatsvinden op de chaotische cellen en vlechtwerken. De overigen banen een weg naar het zwartgat in het centrum van de galaxie, dat volledig door chaotische vlechtwerken wordt omgeven. Dit proces is honderden jaren gaande en wordt pas in de komende dagen afgerond. Daarmee is de weg naar de retroversie voor de aanstaande negasfeer vrij. Met deze kennis keren beide partners terug.

Daarna gaat Ekatus Atimoss op eigen houtje nogmaals op pad. Hij vliegt met zijn draagrobot de ruimte naar ARCHETIM's projectie op, in de hoop op hulp. Hoewel hem geen hulp wordt aangeboden zijn de Terranen geërgerd over het gedrag van Ekatus Atimoss, omdat hij hun vertrouwen misbruikt.

Op 14 mei 20.059.812 v. Chr. nodigt Ki-Myo de Terranen uit op de TAROSHI. Nu wordt duidelijk waarom hij de kennis niet wilde openbaren over de troepeninzet bespreking: de generaalse Kamuko wordt al ruim negen weken vermist in de Tir-Tair-sector, nadat ze met een sloep probeerde om de daar verschenen nega-stad te verkennen. Haar verdwijning wordt tot nu toe geheim gehouden om de troepen niet te verontrusten.

Ki-Myo verzoekt Perry Rhodan om een commando-eenheid uit te rusten voor de redding van Kamuko, en verwijst naar het feit dat dit alleen door iemand kan worden ondernomen die geen enkele kennis heeft over ARCHETIM's geplande acties. Om die reden had ARCHETIM's afgezant Perry Rhodan niet uitgenodigd op de conferentie. Perry Rhodan neemt de opdracht aan en laat Ki-Myo in de veronderstelling van zijn onwetendheid.

Rhodan krijgt als ondersteuning voor de actie de beschikking over de PLURAPH van Ki-Myo. Daar deze als voormalige colonne-eenheid over de geldige identificaties beschikt, is deze het meest geschikt voor de actie. Vervolgens is Perry Rhodan erg blij dat 200 Laosoors aan deze actie deelnemen onder leiding van Pothawk, met de rang van commandant.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende