< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2444 • 1815    VOOR DE LAATSTE VELDSLAG


In het voorjaar van 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging uit zijn geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en heeft er alle bewoonde planeten onder zijn controle gesteld. Hun gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Het is hun doel om de hulpbronnen van de Melkweg te benutten om het bestaan van de negasfeer in Hangay zeker te stellen: een oord waarin gewone levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten ophouden te bestaan.

In een twintig miljoen jaar verwijderd verleden ontstaat ook een negasfeer, en TRAITOR is opnieuw de tegenstander. Perry Rhodan is met zijn haltervormige ruimteschip JULES VERNE naar dit tijdperk en de galaxie Tare-Scharm gereisd, om te observeren hoe de superintelligentie ARCHETIM een retroversie van de negasfeer uitvoert. Na ettelijke avonturen staat de onsterfelijke Terraan nu kort voor de laatste veldslag ...


Het afscheid van de halfruimte-wereld is op handen, het hoofdstuk Tarquina wordt afgesloten. En de JULES VERNE sluit zich aan bij de gevechtseenheden van de Cypronen. Horst Hoffmann, de auteur van de volgende aflevering, bericht over de verdere gebeurtenissen.


Oorspronkelijke titel: Vor der Finalen Schlacht

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Dirk BontesSamenvatting: de ondergang van Tarquina is op handen - de vloot van lafaards vertrekt.


Locatie en tijdsruimte: Tarquina – januari tot 9 april 20.059.812 v. Chr.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan ontdekt het geheim van een bode. Davin Abangy – De prior van de nega-Cypronen geeft toe aan de wil van zijn volk. Randa Eiss – De hoge raad verneemt dat de finale slag vlak voor de deur staat. Ki-Myo – ARCHETIM's gezant gebruikt een bijzonder ruimteschip. Gastain Pyk – De Morgoth’Daer ziet de duikende wereld ondergaan.Iets meer als twee maanden zijn verstreken sinds Perry Rhodan's aankomst op Tarquina. Op de JULES VERNE wordt een onderkomen ingericht waarin de toekomstige vier sferici zullen verblijven. Zij maken het mogelijk voor het halterruimteschip om te navigeren in de ontstane negasfeer. Van Randa Eiss krijgt Rhodan als bijzonder geschenk een compleet databestand met de benodigde instrumenten om het Atrentus-procedé uit te voeren. Daarmee heeft Rhodan alle middelen in handen die nodig zijn om de laboraatklauw onschadelijk te maken. In februari 1347 NGT, volgens JULES VERNE-boordtijd, wordt Ki-Myo's noodoproep opgevangen. ARCHETIM's bode is met zijn PLURAPH op weg naar Tarquina door traitanks aangevallen en wordt opgejaagd. De JULES VERNE begeleidt een Cyproon-eskader dat de Aeganer te hulp snelt en draagt, door de inzet van de contracomputers, bij dat de colonne strijdkrachten een vernietigende nederlaag lijden.

Ki-Myo verkondigt dat de nega-stad is verschenen en dat dit een teken is voor het begin van de finale slag. Al ARCHETIM's hulpkrachten, zo eist de Aeganer, moeten zich nu verenigen om de laatste beslissende slag te voeren tegen de negasfeer. De nega-Cypronen zijn van bijzonder belang. Ze zullen vanwege hun bijzondere verbondenheid met de negasfeer als piloten dienen op de belangrijkste plekken. Omdat Randa Eiss de nega-Cypronen op grond van de door hem overeengekomen bezworen eed niet tot deelname aan de strijd kan dwingen, spreekt Ki-Myo persoonlijk met Davin Abangy, de prior van de nega-Cypronen, die hij kent van vroeger. De nega-Cypronen hebben vele generaties geleden een pact met ARCHETIM gesloten, maar nu verbreken ze deze omdat ze vervult zijn van angst voor TRAITOR.

Tijdens deze gebeurtenissen heeft ook Perry Rhodan gelegenheid om Ki-Myo te bezoeken op de PLURAPH. Diens schip bestaat deels uit een colonne-eenheid en kan zich, als het de rest afkoppelt, volledig onopgemerkt bewegen in TRAITOR's gelederen. Door de Ph'akutu, mosselachtige wezens, die door het gehele schip zijn verweven, heeft de PLURAPH niet alleen sterke zelfhelende krachten, maar kan het zelfs de beschieting door een potentiaalwerper zonder energiescherp doorstaan. Andere wezens, die als Urenzo Sa'pha worden aangeduid, zijn de eigenlijke bemanning. Ze waren ooit gedeserteerd uit de terminale colonne. Beide levensvormen verkeren deels in de hyperruimte en ook een deel van de PLURAPH bevindt zich in dit bovengelegen continuüm. Rhodan verneemt dat Ki-Myo al oeroud en broos is. Zijn gebrekkige uiterlijk vermomt hij met een video-plastisch masker. Hij eist dat Rhodan moet deelnemen aan de finale slag, maar de Terraan meent nog altijd dat hij niet actief in kan grijpen op de gebeurtenissen van het verleden, en weigert dit.

De Cypronen daarentegen worden door Ki-Myo en Randa Eiss formeel bij de strijd betrokken. Zij slaan een grote slag als ze Tarquina's zelfvernietiging voorwenden met een kopie van de halfruimteblaas en daarbij tegelijkertijd vele traitanks vernietigen. Zo kunnen de oorlogsvoorbereidingen ongestoord worden uitgevoerd. Op 10 april 1347 NGT vertrekken bijna alle voorhanden zijnde Cyproonse gevechtsschepen om zich te begeven naar het verzamelpunt Maginus-Rie. De JULES VERNE sluit zich bij de vloot aan. Ook de nega-Cypronen vliegen weg, ze verdwijnen evenwel zonder afscheid en met onbekend doel. Davin Abangy blijft op Tarquina achter omdat zijn einde is aangebroken. Hij wordt één van de obelisken die geen schaduw werpen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende