< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2443 • 1814    ESCHERS PLAN


In het voorjaar van 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar heerschappij gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen. Het is hun doel om de hulpbronnen van de Melkweg te exploiteren, zodat ze het bestaan van de negasfeer in Hangay kunnen waarborgen: een oord, waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de normale natuurwetten eindigen.

Als Atlan, de onsterfelijke Arkonide, een expeditie naar Hangay leidt, weet hij dat het legendarische generatieruimteschip SOL daar spoorloos verdwenen is. De SOL is al enige tijd in handen van TRAITOR, en uiteindelijk zal het tot een treffen tussen haar en de RICHARD BURTON komen. Maar daarin schuilt een tot dusver onbekend gevaar en dit komt overeen met Escher's plan ...


ln de volgende aflevering wisselen we van plaats van handeling en gaan naar Tarquina, de onderduikende wereld. Michael Marcus Turner bericht over het lot van de Cypronen.


Oorspronkelijke titel: Eschers Plan

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schul

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): slagschip van de Schohaaken door Christoph Anczykowski

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: de giganten ontmoeten elkaar - en Savoire moet een beslissing nemen.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – 5 november tot 12 december 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – De Arkonide moet zijn fout toegeven. Dr. Laurence Savoire – Een 'cycloop' wordt blind en ziet de realiteit van ESCHER. Ronald Tekener – De 'smiler' vergaat het lachen. SENECA – De boordcomputer van de SOL moet een vijand afweren, die dat eigenlijk niet is.Als Dr. Laurence Savoire op 5 november 1346 NGT ontwaakt is hij blind. Een oorzaak kan niet worden gevonden en een genezing is dus niet mogelijk. Savoire lijdt zeer zwaar onder zijn toestand en gaat voor hulp veel langs bij de kosmopsychologe Fria Harrt en verricht verder zijn taken als ESCHER's eerste cyberneticus. Niemand vermoedt dat de parapositron schuldig is aan zijn toestand; zijn avatars hebben bij Savoire een drug toegediend die hem blind maakte. De parapositron volgt daarmee een plan waarmee deze de volgende trede wil bereiken in diens ontwikkeling. Door zijn blindheid is Savoire 'gevoelig' voor een aanbod dat Pal Astuin en Merlin Myhr hem voorleggen. ESCHER heeft een plaats vrijgehouden in de hyperdim-matrix en Savoire kan de laatste processor worden. Om dit aanbod aantrekkelijk voor hem te maken permitteert ESCHER dat Savoire een 'rondreis' maakt binnenin de matrix. Zijn bewustzijn wordt in de parapositron verplaatst en hij wordt bedwelmt door de indrukken die het daar opdoet. Daarmee heeft ESCHER zijn eerste doel bereikt: de enige persoon die de parapositron kan deactiveren is nu buiten beeld.

Een ontmoeting met de SOL in het Ackut-stelsel is niet helaas niet meer mogelijk omdat het stelsel zich intussen bevindt in een nieuw ontstane chaotische cel. De RICHARD BURTON gaat buiten de cel in een wachtpositie. Atlan neemt het risico om een ongericht radiobericht uit te zenden. Prompt meldt Ronald Tekener zich zodat op 14 november een eerste ontmoeting plaats vindt van beide gigantische schepen. Natuurlijk duiken onmiddellijk traitanks op zodat de schepen weer moeten vluchten. Een nieuw trefpunt wordt overeengekomen en op 19 november begroeten beide onsterfelijken elkaar op de planeet Khargard. De SOL en de BURTON parkeren naast elkaar en vanwege veiligheid overwegingen moeten energie emissies worden vermeden, maar dan blijkt dat de schepen door een donker-speurder zijn gevolgd. Op dat moment leidt ESCHER de volgende stap in. Hij probeert om de controle over te nemen van SENECA, legt tevens enige sectors van de BURTON lam en haast zich om zichzelf naar de SOL te laten transporteren. Atlan reageert meteen. Hij laat alle dataverkeer kabels kappen en beveelt de Haloeter Domo Sokrat om in geval van nood al ESCHER's transportmachines te vernietigen.

Via zijn avatar Pal Astuin verkondigt ESCHER nu eindelijk zijn ware voornemen. Klaarblijkelijk is het hem er vanaf het begin af aan al om te doen om naar Hangay te worden gebracht en daar in de SOL te verhuizen. Het halterruimteschip is het enige geschikte vaartuig waarmee het ESCHER kan lukken om Hangay's grenswal te perforeren. ESCHER en de nucleus gaan er ook vanuit dat Perry Rhodan binnenkort zal proberen om militair actief te worden in Hangay. ESCHER's enige bestaansdoel bestaat er blijkbaar uit om Rhodan de toegang mogelijk te maken tot Hangay. Atlan, die niet enthousiast is over de voorstelling van zaken om niets anders te betekenen als een taxi voor ESCHER, laat zich door deze verkondiging niet imponeren. Nu zet hij van zijn kant ESCHER onder druk en beweert dat hij desnoods de energieschermen zal activeren. ESCHER kan het niet riskeren om bij TRAITOR's aanval te worden vernietigd en geeft toe. SENECA blijft onbeïnvloed en Savoire krijgt zijn zicht terug en de BURTON blijft verder gewoon inzetbaar. Nochtans heeft Savoire's verhouding tot de parapositron een flink deuk opgelopen, alhoewel de verlokking om terug te keren in de hyperdim-matrix zeer groot blijft. Beide schepen gaan nu op weg naar het steunpunt Win-Alpha.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende