< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2440 • 1811    LEGER VAN DE SCHADUWEN


In het voorjaar van 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis: de terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen, wier doel het is de voorraden van de Melkweg te exploiteren, om daarmee het bestaan van de negasfeer in Hangay te beschermen: een oord waarin normale levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten eindigen.

Als Atlan, de onsterfelijke Arkonide, een expeditie naar Hangay leidt, weet hij dat het legendarische generatieruimteschip SOL al verdwenen is. Des te groter is zijn verrassing als hij het schip toevallig tegenkomt: in handen van de tegenstander, bestuurd door de aangewezen piloot van de chaotender, die uit de grondstoffen van de lokale groep moet worden gebouwd. Er is echter nog steeds een kans voor SOL - en dat is het leger van de schaduwen ...


Ontelbare traitanks jagen op de SOL, die met belachelijke versnellingswaarden op een vluchtkoers gaat. Is de SOL nu werkelijk vrij?


Oorspronkelijke titel: Armee der Schatten

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: countdown voor het halterschip – de vrijheidsstrijd van de SOL.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – 2 tot 25 september 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Ronald Tekener – De smiler daalt in de achting van zijn bemanning. Benjameen da Jacinta – De zero-dromer moet een onverwachte kwelling doorstaan. Silathe – De kalbaron moet aan de progressie-hoeder een speciale geschenk overdragen. Sinco Venethos, Trest Harkanvolter, Yalp en Gurli Grushgelaard – De Mom’Seri­mers groeien boven zichzelf uit.Kirmizz verlaat de SOL op 2 september 1346 NGT om naar VULTAPHER's bouwwerf te vertrekken. Verder blijft SOL in TRAITOR's handen. Honderden colonne-motivators houden de bemanning onder controle, die nu niet meer gedwee zijn van Kirmizz's mentale-dislocatie vaardigheid. Een garnizoen van 1500 Mor'Daer-soldaten en 300 Ganschkaren, onder leiding van de vrouwelijke kalbaron Silathe, bekommert zich om de rest. De SOL wordt ontboden op de dienstburcht SIRC, waar ze - volgens Ronald Tekener - met hoge waarschijnlijkheid tot schroot zal worden verwekt. De toekomst van haar bemanning ziet er eveneens duister uit. De vlucht naar de dienstburcht zal 22 dagen duren. Zo veel tijd heeft Ronald Tekener dus om de SOL terug te veroveren. Dat hij al sinds maanden passende voorbereidingen treft vermoeden de Solaners niet. Zij geloven dat Tekener de SOL heeft opgegeven. De smiler lijdt onder deze minachting die men hem toedraagt om die reden. Om zijn plannen niet in gevaar te brengen mag hij niemand iets verraden over het leger van de schaduwen dat zich voorbereidt op de omverwerping: door behendig uitgezette listen is het Tekener gelukt om de Mom'Serimer in te zetten.

Ongeveer 8000 van deze beweeglijke bemanningsleden zijn er in het geheim mee bezig om zich tot een leger te organiseren onder Tekener's leiding. Overal in schervenstad zijn er opleidingsplekken, wordt er oorlogsmaterieel achterovergedrukt en bespioneren Mom'Serimer-troepen de bezetter. Tekener wordt ondersteund door Steph La Nievand en Benjameen da Jacinta. Eerst genoemde bekommert zich om de opleiding van de Mom'Serimers en laatst genoemde benut zijn vaardigheid als zerodromer om geheime boodschappen door te geven. Zo kunnen Tekener en de Mom'Serimers zich op de uitvoering  richten van het belangrijkste onderdeel van hun plannen: SENECA moet in partities worden opgedeeld, waarna deze zich kan bevrijden van de controle door de vier op SOL geïnstalleerde TRAITOR-computerbreinen. Silathe vermoedt niets van dit alles en wordt onvoorzien echter een sleutelfiguur in de vrijheidsstrijd van de Solaners. Kirmizz had een van zijn bewustzijnssplinter achtergelaten op de SOL, verstopt in een kunstzinnig houten kistje, dat Silathe als geschenk van de VULTAPHER-piloot moet overhandigen aan de in SIRC residerende progressie-hoeder. Kirmizz heeft er met recht op gerekend dat Silathe haar nieuwsgierigheid niet zou kunnen bedwingen. Ze opent het kistje en wordt overgenomen door zijn bewustzijnssplinter.

De thans door Kirmizz gecontroleerde Silathe neemt op 24 september, één dag voor de aankomst bij SIRC en de geplande omverwerping, contact op met Tekener. Kirmizz zegt Tekener toe om hem te helpen bij het terugveroveren van de SOL, maar dan moet dit plaatsvinden in het zicht van SIRC. Op deze wijze wil hij zich wreken op Terkan van Voosar voor de vernederingen die hij heeft doorstaan. Hij hoopt dat de progressie-hoeder wellicht door deze smaad in ongenade zal vallen bij KOLTOROC. Tek geeft toe want met Silathe's hulp zal het mogelijk zijn om de eigen verliezen te minimaliseren. De volgende dag bereikt de SOL de dienstburcht. Silathe vernietigt de mobiele computerbreinen en deelt zinloze bevelen uit aan haar soldaten. Ze worden volledig overrompeld door de vanuit het niets aanvallende Mom'Serimers die door SENECA worden ondersteund. Ook de colonne-motivators worden overwonnen, wat te danken is aan de Mom'Serimer Trest Harkanvolter. Deze jonge bluf-held stoot toevallig op een colonne-motivator die zijn soortgenoten coördineert, en vernietigt deze met een desintegrator. De bevrijde SOL vlucht met maximumsnelheid voor de massa traitanks die bij SIRC zijn gestationeerd en het halterruimteschip meteen achtervolgen. De door Kirmizz aangebracht bewapening van colonne-techniek komt de SOL nu goed van pas zodat ze met belachelijke versnellingswaarden kan ontsnappen. De vreugde van de Solaners is natuurlijk groot, maar Tekener wordt door gedachten gekweld dat hij iets over het hoofd heeft gezien.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende