< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2439 • 1810    MENSEN VOOR STARDUST


In het voorjaar van het jaar 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging uit haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder zijn heerschappij gebracht. Hun gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Het is hun doel om de hulpbronnen van de Melkweg te benutten om het bestaan van de negasfeer in Hangay te waarborgen: een oord waarin gewone levende wezens niet kunnen leven en waar de gebruikelijke natuurwetten ophouden te bestaan.

Wanneer TRAITOR al zijn middelen inzet, kan dat het einde voor het gehele Sol-stelsel betekenen. Om die reden doet de superintelligentie HET de mensheid een aanbod: iedereen die dat wil, kan naar een ver, veilig refugium vluchten, dat dezelfde naam heeft als het eerste ruimteschip van Perry Rhodan. En allengs kiezen steeds meer mensen voor Stardust ...


De teletranswissel is uitgeschakeld, een overgang naar het Stardust-stelsel is niet meer mogelijk. De volgende aflevering speelt zich af in Hangay. Leo Lukas vertelt hierin over een heel bijzondere vrijheidsstrijd.


Oorspronkelijke titel: Menschen für Stardust

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Igor Posavec

Illustratie intern (Duits exclusief): © Rainer Castor

Plantekening (Duits exclusief): actiekruiser van het Akoonse energiecommando door Mark Fleck

Nederlandse vertaling: Dirk BontesSamenvatting: Whistler-Stardust & Co. – het begin van een nieuwe leven.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Stardust-stelsel – 27 augustus tot 13 november 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Lotho Keraete – De bode van HET ziet zijn opdracht als vervuld. Reginald Bull – Perry Rhodan's oudste vriend verneemt over een bijzonder raad­sel in het Stardust-stelsel. Timber F. Whistler junior – De ondernemer verzekert zich van een lucratieve bron van inkomsten. Echnatom – Een bureaucraat schept een nieuwe wereld.Tot 13 november 1346 NGT – de dag waarop zoals aangekondigd de teletrans-wissel zal sluiten – vestigen zich in totaal 804 miljoen mensen in het Stardust-stelsel, die op de vier bewoonbare planeten beginnen met meerdere steden uit de grond te stampen. Stardust City op Aveda is de eerste en de grootste. Tot aan de sluiting van de wissel volbrengt de LVT ware logistieke meesterprestaties.

Wekelijks worden meerdere miljoenen mensen, evenals massa's aan uitrustingen, grondstoffen en machines, in enorme klusters van standaardcontainers – zogenoemde Stardust-ARKEN – door de dimensietunnel getransporteerd. Op 7 september vertrekt de eerste Stardust-ARK-001 op het platform van een vloottender van de GANYMEDES-klasse naar MOTRANS-1, waar deze via de situatieoverbrenger arriveert bij de teletrans-wissel en vervolgens wordt ARK-001 daar weggestraald naar de andere kant van de dimensietunnel en aldaar weer in bedrijf genomen bij een provisorisch ruimtestation genaamd SOLAR SYSTEM.

Intussen onderzoekt Reginald Bull het geheim van de in de vrije ruimte zwevende hyperkristallen tot op de bodem uit. In werkelijkheid gaat het hierbij om afscheidingen van eigenaardige bolvormige levensvormen, die, naar idee van Marc London, vervolgens worden aangeduid als howanetten. Deze wezens pendelen doorlopend tussen de planeet Parga en de zon. Op de planeet grazen ze materie weg en bij de zon tanken ze hyperenergie. Onderweg scheiden ze ontlasting uit, zoals Bull licht walgend vaststelt, in de vorm van verscheidene soorten hyperkristallen.

Timber F. Whistler jr. verkrijgt van de administrateur Sigurd Echnatom een licentie voor het 'delven' van de hyperkristal voorkomens. In ruil daarvoor zal hij een percentage hyperkristallen aan de LVT ter beschikking stellen. Dat de howanetten niet zo onschuldig zijn als men oorspronkelijk heeft aangenomen moet Whistler vaststellen als hij experimenteert om deze wezens gecontroleerd bijeen te drijven met de hyperenergie van geactiveerde HO-schermen om ze ertoe te aan te zetten om hun hyperkristallen uit te scheiden binnen een bepaalde gebied waar men ze makkelijk kan inzamelen. Een van zijn SCARABEEËN wordt door een howanet vernietigd waardoor er twee dodelijke slachtoffers zijn te beklagen. Door deze tegenslag laat Whistler zich echter niet tegenhouden en richt hij samen met de bemanningsleden van zijn TRR-SCARABEEËN een nieuwe firma op: Whistler-Stardust & Co.

Echnatom, van wiens nadrukkelijke bureaucratisch handelen Whistler de zenuwen krijgt, ontvangt een bijzondere geheime zending uit het Sol-stelsel: drie vario-1000-robots, die zich in opdracht van de TLD onder de mensen kunnen mengen met gebruik van vele verschillende cocon-maskers. Deze soort van controle schijnt noodzakelijk te zijn want het blijkt dat de kolonisten hun mening onafhankelijk van de LVT willen gaan ontwikkelen, en dat Whistler overweegt om zich verkiesbaar te stellen als de nieuwe administrateur.

Terwijl Stardust-City en de andere steden snel groeien worden enkele nieuwe ontdekkingen gedaan. De Terranen die zich op Zyx vestigen krijgen contact met intelligente amfibische wezens die daar wonen in de oceanen. Deze wezens noemen zich Indochimi en kunnen zich via de translators met de kolonisten verstaanbaar maken en bejegenen hen vriendelijk. Verder wordt vastgesteld dat het Stardust-stelsel in de centrumregio ligt van een bolvormige sterrenhoop met een diameter van 200 lichtjaar, die de naam Far Away krijgt en vermoedelijk geen andere ruimtevarende volken herbergt.

Op 13 november verdwijnt de teletrans-wissel, een overgang naar het Stardust-stelsel is niet meer mogelijk. In het Stardust-stelsel zijn de kolonisten, die zichzelf als Stardust-mensheid betitelen, vanaf dat moment volledig op zichzelf aangewezen. Voordat de wissel verdwijnt verkondigt Lotho Keraete dat zijn opdracht nu is vervuld. Volgens hem zal HET zich niet bemoeien met de Stardust-mensheid want een contact is niet gepland. Bovendien verklaart hij het tweede galactische raadsel voor geopend: hij heeft twee cellenactiveerder-chips verstopt in het Stardust-stelsel. Dan verdwijnt hij met zijn zilverenbol.

De onsterfelijken zien al deze ontwikkelingen aan met gemengde gevoelens. Voor iets opbeurendst zorgt het bericht dat Roi Danton behouden in Quinto-Center is aangekomen en binnenkort naar Terra zal doorreizen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende