< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2438 • 1809    HET STARDUST-STELSEL


In het voorjaar van 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen. Het is hun doel om de hulpbronnen van de Melkweg te exploiteren ten einde het bestaan van de negasfeer in Hangay zeker te stellen: een plek waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de gebruikelijke natuurwetten niet meer gelden.

Als TRAITOR al zijn middelen inzet, kan dit het einde voor het gehele zonnestelsel betekenen. Om deze reden doet de superintelligentie HET de mensheid een aanbod: alle mensen die dat willen kunnen naar een ver verwijderd, veilig toevluchtsoord verhuizen : het Stardust-stelsel ...


De eerste privé-Whistler trek is op een van de nieuwe werelden in het Stardust-stelsel aangekomen. En daarmee niemand minder dan Timber F. Whistler persoonlijk.

Hubert Haensel, die ook het tweede deel van deze dubbele aflevering heeft geschreven, schildert hoe de grote stroom kolonisten langzaam maar onstuitbaar op gang komt.


Oorspronkelijke titel: Das Stardust-System

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Igor Posavec

Illustratie intern (Duits exclusief): © Rainer Castor

Nederlandse vertaling: Eisso PostSamenvatting: Terranen zien een betere toekomst – en laten alles achter zich.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Stardust-stelsel – 19 augustus tot 1 september 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Homer G. Adams – De LVT-minister weigert om de aarde op te geven. Lotho Keraete – De bode van HET wendt zich tot het bedrijfsleven. Reginald Bull – Perry Rhodan's plaatsvervanger dringt door in een verboden zone. Timber F. Whistler junior – Een nieuwe telg van de oeroude ondernemers-dynastie toont moed en besluitvaardigheid.Timber F. Whistler jr., grondlegger en enige eigenaar van Terrania-Robot-Retro designs, multimiljardair en grootste concurrent van de firma van zijn eigen wijdvertakte familie, wordt door Lotho Keraete's toespraak van 19 augustus 1346 NGT tot diep in zijn binnenste geroerd. Praktisch van de ene minuut op de ander vat hij de beslissing om niet alleen zelf te emigreren naar het Stardust-stelsel, maar dat hij zijn hele vermogen van de TRR gaat inzetten voor de financiering van een private uittocht van kolonisten . Het gaat hem niet om financieel gewin – hij wil zo veel mogelijk mensen in veiligheid brengen tegen TRAITOR. Het lukt hem zelfs om Lotho Keraete te bewegen tot een persoonlijk gesprek. De bode van HET erkent Whistler's goede bedoelingen en overhandigt hem een datakristal die informatie bevat over het Stardust-stelsel en de teletrans-wissel.

Whistler gaat meteen aan aan de slag en verkondigt zijn voornemen via zijn eigen firma televisiezender Gobi-Trivid, en bereidt de verkoop voor van de firma en schaft een groot aantal SCARABEE-ruimteschepen aan. Al na enige dagen kan TRR zich nauwelijks nog redden met het aantal aanvragen van gegadigde Terranen. Met de middelen van zijn firma, die een vermogen heeft behaald van 250 miljard galax door de constructie van robots met low-level techniek sinds de hyperschok van 1331 NGT, is het daadwerkelijk mogelijk om deze ambitieuze onderneming te realiseren. Homer G. Adams die eerst probeert om Whistler's plannen te verijdelen biedt hem uiteindelijk zijn medewerking aan.

Ondertussen gaat de verkenning van het Stardust-stelsels verder. Daar er een permanente radioverbinding via de teletrans-wissel kan worden gerealiseerd, is Reginald Bull over de voortgang in het Sol-stelsel op de hoogte en weet hij dat de eerste emigranten snel zullen arriveren. Reporters worden naar de vier bewoonbare planeten gebracht zodat ze een omvangrijke rapportage kunnen voorbereiden.

Bull onderzoekt de vermeende gevarenzone tussen de tweede planeet Parga en de zon. Al snel wordt er een verklaring gevonden voor de daar heersende sterke 5D-straling: de ruimte nabij de zon is een enorme vindplaats voor kwalitatief hoogwaardige hyperkristallen. Ze zweven daar in het heelal en zijn maar enkele millimeter groot en gevat in een onbekende kristallen substantie – voor Bull is het duidelijk dat het hierbij niet gaat om een natuurlijke constellatie; vermoedelijk heeft HET de hyperkristallen hier gedeponeerd. Bull's SCARABEE wordt door een vreemd object aangevallen dat later door Marc London wordt geïdentificeerd als een levensvorm. De maar enige meter in diameter metende netvormige sfeer omsluit het schip en tapt de hyperenergie af. De SCARABEE kan vluchten maar wordt dan door het object achtervolgd en opnieuw aangevallen. Bull neemt het risico om het HO-scherm te deactiveren. Daadwerkelijk verdwijnt daarna de sfeer – blijkbaar werd deze enkel door de hyperenergie van het beveiligingsscherm aangetrokken.

Het echtpaar Jirinia en Franck Jarantin (reporters van Albion3D) is met de SK-PRAE-101 onderweg in het Stardust-stelsel. Op Zyx zien ze op 24 augustus een waterwezen wiens gedrag wijst op intelligentie. Ze gaan niet terug aan boord als de SCARABEE weer vertrekt, want ze geloven dat ze hier hun paradijs hebben gevonden. Ze zijn zodoende de allereerste Terraanse kolonisten in het Stardust-stelsel. Anderen zullen snel volgen als de eerste persberichten via de teletrans-wissel in het Sol-stelsel zijn gearriveerd, want daarna blijft de regering niets anders over dan het  vrijgeven voor de kolonisatie. Om alles in geordende banen te leiden stelt Adams de staatssecretaris Sigurd Echnatom aan als interim-administrator voor de nieuwe LVT-kolonie, wiens eerste opdracht moet bestaan uit het herstellen van het contact met de Aarde na het verdwijnen van de teletrans-wissel.

Bovendien worden omvangrijke grondstof- en machineleveranties voorbereid. Daartoe horen ook bouwpakketten voor 100 ruimteschepen van verschillende types. Tot eind augustus melden zich in totaal 100 miljoen gegadigden. Whistler, die zijn firma voor maar 10 procent van de waarde heeft verkocht, voert de eerste groep van zijn privé-SCARABEEËN persoonlijk aan. 15 miljoen mensen zullen hem op zijn kosten volgen – voor hen is de reis gratis. Op 1 september landt hij op Aveda. Daar plant hij de vlag van de LVT en neemt het Stardust-stelsel voor de mensheid in bezit. Toch heeft dit gebaar alleen symbolische waarde want de eigenlijke autoriteit ligt bij Sigurd Echnatom die eveneens op Aveda is geland.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende