< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2437 • 1808    DE IMMATERIËLE STAD


In het voorjaar van 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar heerschappij gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen. Het is hun doel om de hulpbronnen van de Melkweg te exploiteren, om het bestaan van de negasfeer in Hangay te waarborgen: een oord waar gewone wezens niet kunnen leven en de gebruikelijke natuurwetten eindigen.

Wanneer TRAITOR al zijn middelen inzet, kan dit het einde voor het hele Sol-stelsel betekenen. Daarom legt de superintelligentie HET de mensheid een aanbod voor: alle mensen, die dit willen, kunnen naar een verafgelegen, veilig refugium vluchten en zodoende worden gered.

Daarmee wordt het zogeheten Stardust-stelsel bedoeld, dat de Terranen bijna paradijselijke levensomstandigheden biedt. De weg daarheen voert via de teletranswissel naar de immateriële stad ...


Het 'vreemde' spel dat Lotho Keraete speelt, verandert binnen de kortste tijd de politieke coördinaten op de Aarde: na de twee persconferenties kan de Terraanse regering niet meer geheimhouden dat er een kans is om te emigreren. Maar tegelijkertijd weten Reginald Bull en zijn metgezellen nog niet genoeg over de planeten van het Stardust-stelsel ... Hoe het zowel op de Aarde alsook in het vreemde Stardust-stelsel verdergaat, beschrijft Hubert Haensel in de volgende Perry Rhodan-aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die immaterielle Stadt

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Igor Posavec

Illustratie intern (Duits exclusief): © Rainer Castor

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: door de schaduwsluis – Reginald Bull gaat op verkenning.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Stardust-stelsel – 18 tot 24 augustus 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Homer G. Adams – De oudste van de vermogensbeheerders staat voor een ongekende uitdaging. Lotho Keraete – De bode van de superintelli­gentie HET brengt verwarrende boodschappen. Reginald Bull – De verdedigingsminister van de Aarde gaat hoogstpersoonlijk op een gevaarlijke expeditie. Dr. Baldwin Carapol – De wetenschapper beweegt zich door een irreëel werkende stad. Marc London – De jonge mutant zet zijn gave alleen voorzichtig in.18 augustus 1346 NGT begint voor Homer G. Adams eigenlijk uitermate positief, want hij ontvangt het bericht dat Roi Danton nog leeft en reeds met een USO-konvooi onderweg is naar Quinto-Center. Bovendien heeft Reginald Bull een SCARABEE via de teletrans-wissel teruggestuurd, wiens bemanning meldt dat aan de andere kant alles in orde is. Maar snel zijn er al weer ergernissen. Lotho Keraete, die men als extreem gesloten beschouwt en zich niet uit zijn tent laat lokken, verkondigt eigenmachtig in het openbaar wat hij voor ogen heeft met het Stardust-stelsel. De pers verspreidt deze informatie natuurlijk meteen. Adams moet Keraete's verklaring in een persconferentie bevestigen om massale paniek te verhinderen. Hij kan in ieder geval pluspunten benoemen als hij bekend maakt dat het Stardust-stelsel al persoonlijk wordt onderzocht door Bull, en dat enkele geselecteerde waarnemers van de pers mogen deelnemen aan de volgende vlucht van het SCARABEE-verband.

Niet alle mensen zijn meteen enthousiast over Keraete's aanbod om het Sol-stelsel compleet te verlaten. Vooral onder de globisten ontstaat weerstand, want zij zien niet in waarom ze moeten opgeven wat ze al die tijd zo hard hebben verdedigd. Dan komt Keraete met een nieuwe troef op tafel en presenteert hij een holo-boodschap die Perry Rhodan in april, kort na zijn context-sprong, met een zilverenbol op weg had gestuurd. Rhodan laat de Terranen zelf de keuze over het aanbod van de superintelligentie en zegt in overdrachtelijke zin dat hij het niemand kwalijk neemt als men wil vluchten. Adams is boos dat HET deze boodschap blijkbaar heeft geregeld en maandenlang heeft achtergehouden. Maar het wordt nog erger. Op 24 augustus ontvangt hij het bericht dat Roi Danton's konvooi door Traitanks is aangevallen en bijna volledig is vernietigd. Niemand weet of Rhodan's zoon is ontkomen ...

Aan de andere kant van de teletrans-wissel verkennen Reginald Bull en zijn metgezellen de bewoonbare planeten van het Stardust-stelsel: de paradijselijke wereld Aveda evenals Zyx, Trondgarden en de relatief onwerkelijke planeet Katarakt. Deze laatste neemt Reginald Bull voor zijn rekening omdat zich hier, volgens Keraete's aanwijzing, een verboden zone bevindt: het continent Aumark. Bull neemt aan dat HET met deze informatie de nieuwsgierigheid wil opwekken van de Terranen. Op Katarakt zijn overal ruïnes te vinden. Blijkbaar was hier ooit een hoogontwikkelde civilisatie. Door een aanwijzing van Marc London ontdekken de Terranen vijf immateriële steden die alleen optisch kunnen worden waargenomen. Elke stad heeft een andere kleur en elke verspreidt een soort lokroep als men deze betreedt: "de vervulling van elke wens zal uitkomen". In de vijfde stad, die een parelwitte kleur heeft, liggen de zaken anders. Hier is een passage, de zogenoemde schaduwsluis, waardoor men de stad werkelijk kan betreden. Bull, London en Dr. Carapol lopen door deze passage en bevinden zich daarna plotseling tussen andere wezens van verschillende volkeren, die allemaal een lethargische indruk maken.

Een katachtig wezen, die zich voorstelt als Aru Khaltaaquee, geeft de Terranen enige toelichting. De stad draagt de naam Prymtuor en schijnt een eigen bewustzijn te bezitten. Ze bevindt zich op een eeuwige rondreis langs 321 planeten en door haar mentale lokroep werft ze nieuwe bewoners. Bull wordt achterdochtig als Khaltaaquee zegt dat de stad werd gebouwd door wezens die langer leefden als de zon. Tot zijn ontzetting verneemt hij dat de stad haar bewoners weliswaar vrede en een lange leven belooft, maar er tegelijkertijd ook voor zorgt dat iedereen zijn ambities verliest – en bovenal dat ze steeds naar het volgende doel reist als ze nieuwe bewoners heeft opgenomen, zoals nu in het geval met Bull, London en Carapol! Daadwerkelijk bevindt Prymtuor zich reeds bij een andere planeet, mogelijkerwijs zelfs ook in een andere tijd of een vreemd universum. Bull verneemt dat de stad door een tijdcentrale wordt bestuurd, maar dat nog niemand daarvandaan ooit is teruggekeerd. Het lukt de drie Terranen probleemloos om de tijdcentrale te betreden. En hier, zo vermoedt Bull, begint HET er opnieuw mee om een spelletje te spelen met de mensen. Ze moeten drie beschadigde kooi-overbrengers demonteren voor de bouw van één goed functionerend model, en toevallig lijken deze apparaten tot in elk detail op die van het galactische raadsel. Tegelijkertijd worden de Terranen gestoord door een mentale invloed. Uiteindelijk bereiken ze via de overbrenger de eigenlijke stuurcentrale waar het de para-begaafde Marc London lukt om de stad weer na Katarakt te sturen. De Terranen moeten zich haasten om Prymtuor te verlaten voordat ze weer doorreist – gelukkig legt de stad hen daarbij geen hindernissen in de weg.

Terug in zijn SCARABEE, verneemt Bull over Lotho Keraete's 'persconferentie'. Het is hem nu duidelijk dat een exodus van de mensheid naar het Stardust-stelsel niet meer kan worden verhinderd, en dat hij voor de verdere verkenning vanaf nu nog meer onder tijdsdruk staat als daarvoor.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende