< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2436 • 1807    DE TELETRANSWISSEL


In de lente van 1346 van de Nieuwe Galactische Tijdrekening wordt de mensheid geconfronteerd met de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onderworpen.

De reusachtige ruimtevloot staat in dienst van de zogenaamde chaotarchen. Hun doel is de hulpbronnen van de Melkweg te plunderen om het bestaan van de negasfeer in Hangay te beschermen: een plaats waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de gebruikelijke natuurwetten niet meer gelden.

Wanneer TRAITOR al zijn middelen inzet, kan theoretisch iedere dag het einde van het gehele Sol-stelsel betekenen. Om deze reden heeft HET, de superintelligentie en mentor van de mensheid, Perry Rhodan een aanbod in overweging gegeven: de redding van alle mensen die dit wensen in een ver afgelegen, veilig toevluchtsoord. De weg daarheen loopt via de teletranswissel ...


In het Sol-stelsel verschijnt de teletrans-wissel, die de mensheid naar het onbekende Stardust-stelsel moet brengen. Reginald Bull die zijn goedkeuring niet aan een emigratie wil geven, zal met een onderzoeksteam door de teletranswissel naar het onbekende stelsel trekken. Uwe Anton, de auteur van het vervolgdeel, beschrijft de belevenissen in het Stardust-stelsel.


Oorspronkelijke titel: Die Teletrans-Weiche

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Igor Posavec

Illustratie intern (Duits exclusief): © Rainer Castor

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: een aanbod van HET – de mensheid staat voor een exodus.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, Stardust-stelsel – 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Dr. Baldwin Carapol – De wetenschapper ziet zichzelf in een vergelijkbare situatie ge­bracht als Myles Kantor. Fran Imith – Bull's echtgenote en lijfwacht heeft er haar handen vol aan. Reginald Bull – De verdedigingsminister moet over een immoreel aanbod beslissen. Lotho Keraete – Een bode keert terug.In het Sol-stelsel verschijnt de teletranswissel, die de mensheid naar het onbekende Stardust-stelsel moet brengen. Reginald Bull die zijn goedkeuring niet aan een emigratie wil geven, zal met een onderzoeksteam door de teletranswissel naar het onbekende stelsel trekken.


Dr. Baldwin Carapol legt een kennismakingsbezoek af op een station in de zon Sol dat voor verder onderzoek dient van ARCHETIM's lichaam. Hierbij overkomt hem aan boord van deze DAEDALUS III steeds weer het onbehaaglijke gevoel dat Myles Kantor om het leven kwam bij net zo'n onderneming in de zon.

Plotseling treden hyperfysische fenomenen op die leiden tot microstructuur bevingen. Nadat wordt vastgesteld dat er geen direct gevaar bestaat voor het schip, benadert men de bron van het fenomeen en merkt men dat grote hoeveelheden energie worden weggezogen en dat deze verdwijnen bij een punt in de buurt van de Saturnus-omloopbaan.

De kwestie komt onder de aandacht van Reginald Bull. Deze neemt, samen met Fran Imith, deel aan een openbaar optreden van de globisten. Van daar teruggekeerd bereikt hem korte tijd later het bericht dat nabij de baan van Saturnus iets ongewoons plaatsvindt. Schepen worden meteen naar dat punt gedirigeerd, waaronder ook de PRAETORIA. Bully begeeft zich per overbrenger naar de PRAETORIA en verlangt ook de aanwezigheid van Marc London en Dr. Baldwin Carapol.

Ter plekke wordt vastgesteld dat het om een hyperperforatie in de ruimte gaat, die zich inmiddels heeft vergroot, en bij 180 km diameter de maximale waarde bereikt. Bovendien worden lichte strangeness effecten gemeten, evenals de straling van een zon, waarbij het niet gaat om de Sol. Men hoopt dat de zeven machtigen uit het andere universum, die hadden afgesproken om de mensheid te ondersteunen in de strijd tegen TRAITOR, met de afgesproken hulp terugkeren, en dat dit niet een nieuwe poging is van TRAITOR om het kristalscherm te omzeilen.

Beide blijken onjuist als na korte tijd een zilverenbol de hyperperforatie verlaat en Lotho Keraete, de bode van HET, zich meldt aan boord. Deze spreekt met Bull en legt hem het aanbod voor van HET om alle mensen van het Sol-stelsel naar een verre en veilige plek te evacueren.

Bull is ontgoochelt, daar hij van HET eerder directe hulp in de strijd tegen TRAITOR had gehoopt en geen evacuatie. De mensen kunnen via de hyperperforatie, die als teletranswissel wordt aangeduid, naar een ver oord van de superintelligentie in het Stardust-stelsel worden gebracht. Bij het transport zal als neveneffect een groot aandeel van de hyperkristallen worden vernietigd. In het Stardust-stelsel zullen echter genoeg vindplaatsen voorhanden zijn om snel weer het verlies aan hyperkristallen aan te kunnen vullen. Het aanbod is eenmalig en geldt voor 88 dagen, vervolgens zal HET de teletranswissel uitschakelen. Daarna is er dus geen terugkeer mogelijkheid naar Terra.

Omdat men de superintelligentie niet blindelings wil vertrouwen start Bull een ontdekkingstocht naar het Stardust-stelsel met SCARABEE-ruimteschepen, daar deze minder dan alle andere beschikbare ruimteschepen worden getroffen door uitval van hyperkristallen. Bull neemt zelf deel aan deze expeditie en men overlegt over een manier om het 95% verlies aan hyperkristallen, van de doorgang via de teletrans-wissel, snel ter plekke weer te kunnen compenseren.

Tijdens de doorgang krijgt Bull contact met HET. De superintelligentie toont hem twee visioenen: de eerste over een gelukkig nieuw begin in het Stardust-stelsel, de tweede daarentegen over de ondergang van de mensen in het Sol-stelsel als TRAITOR wezenlijk veel meer eenheden inzet en daarmee het kristalscherm laat instorten en het complete stelsel met de Aarde wordt vernietigd.

In het Stardust-stelsel aangekomen start men de verkenning en zoekt men naar een plek die Bull zag in zijn eerste visioen. Bovendien wordt een SCARABEE teruggestuurd om verslag uit te brengen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende