< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2434 • 1805    DE WERELD IN DE HALFRUIMTE


In het voorjaar van 1346 Nieuw Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAIïOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder zijn heerschappij gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Hun doel is het om de hulpbronnen van de Melkweg te gebruiken om het bestaan van de negasfeer in Hangay te waarborgen: een oord, waarin gewone levende wezens niet kunnen bestaan en gebruikelijke natuurwetten eindigen.

De strijd tegen TRAITOR wordt op vele fronten en door vele levende wezens gevoerd: zo zoekt Perry Rhodan in het verste verleden naar het geheim van de "retroversie". In de galaxie Tare-Scharm vindt hij in Hobogey, de wreker, net als in de Cyproon Randa Eiss nieuwe bondgenoten - en Ekatus Atimoss, een officier van hoge rang van TRAITOR, valt hun in de handen. Het einde van diens worsteling met zijn loyaliteit komt uiteindelijk op de wereld in de halfruimte ...


De JULES VERNE heeft de zoektocht naar Perry Rhodan opgepakt en drijft gedesoriënteerd in de proto-negasfeer, terwijl de onsterfelijke de duikende wereld Tarquina intussen veilig heeft bereikt. Maar op Tarquina belanden hij en de exponent Randa Eiss in een intrigespel. Hoe het op de duikende wereld verder gaat, vertelt Michael Marcus Thurner in het volgende deel.


Oorspronkelijke titel: Die Halbraumwelt

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Dirk Bontes & Hans Hoogduin i.s.m. Hans van der SchoorSamenvatting: op de wereld van de Cypron – het intrige van de isolationisten begint.


Locatie en tijdsruimte: Tare-Scharm, Tarquina – 12-27 december 20.059.813 v. Chr.


Hoofdpersonen: Mondra Diamond – Ze voert als expeditie­ leidster de JULES VERNE door de chaos van Tare-Scharm. Perry Rhodan – De Terraan probeert van een strateeg een politicus te maken. Randa Eiss – De exponent raakt op de duikende wereld in een intrige verwikkeld. Ekatus Atimoss – De duaal ontdekt een peilzender. Deco Forlane – Een politicus streeft naar de macht.De JULES VERNE heeft de zoektocht naar Perry Rhodan opgepakt en drijft gedesoriënteerd in de proto-negasfeer, terwijl de onsterfelijke de duikende wereld Tarquina intussen veilig heeft bereikt. Maar op Tarquina belanden hij en de exponent Randa Eiss in een intrigespel.

De JULES VERNE verdwaalt in de chaos van de proto-negasfeer. De koersaanduidingen van de wachterzuilen helpen niet want de position is volledig onbekend. Zo verstrijkt de termijn voor de ontmoeting met Kamuko's oorlogsvloot – de Terranen kunnen Tare-Scharm niet meer verlaten.

Op 24 december 1346 NGT, volgens JULES-VERNE-boordtijd, bereikt Perry Rhodan de duikende wereld Tarquina. De door kunstzonnen omgeven planeet is verstopt in een halfruimteblaas die bovendien mobiel is en daardoor maximale veiligheid biedt voor TRAITOR. Perry Rhodan, Hobogey en Ekatus Atimoss worden vriendelijk ontvangen. Het duaalwezen kan zich vrij bewegen op Tarquina en de jonge Cyproon-wetenschapster Aina Sio toont hem de onderwaterwereld van de planeet. Rhodan en Randa Eiss vernemen ondertussen dat het er bij de Cypronen niet al te best aan toe gaat. Een groep isolationisten onder leiding van raadsman Deco Forlane is tegen de deelname van de Cypronen in de strijd tegen TRAITOR. Ze pleiten voor een terugtrekking uit Tare-Scharm en negeren daarbij echter het feit dat het vibra-psi, waaraan hun volk langzamerhand ten offer valt, ook werkzaam is in de halfruimteblaas. De raadsvrouw Pan Iana – belangrijkste tegenspeelster van de isolationisten en vanwege haar daadkracht de wellicht laatste hoop voor haar volk – wordt vermoord. Voor Randa Eiss is het duidelijk dat de isolationisten erachter zitten.

Perry Rhodan's verzoek om met ARCHETIM's strijdkrachten te worden verenigd wordt verschoven tot na de aanstaande raadsverkiezing over goed twee weken. De Terraan probeert om Randa Eiss ervan te overtuigen om zich kandidaat te stellen voor het ambt. Hij wil verhinderen dat Deco Forlane de nieuwe leider wordt van de Cypronen. Ondertussen verneemt Ekatus Atimoss toevallig over het bestaan van de peilzender die bij hem werd geïmplanteerd. Hij verwijdert de minuscule zender via een operatie bij zichzelf en begint vol van woede met het aanmaken van nieuwe parapolarisators. Hij vermoedt niet dat Deco Forlane al plannen heeft om hem te misbruiken voor zijn revolutionaire plannen. Forlane benut een raadsvergadering, waarbij Ekatus Atimoss ondervraagd zal worden, om de oude raad aan te vallen. Ook Rhodan moet gedood worden. Het moet overkomen alsof de voormalige chaotarchen dienaar verantwoordelijk is voor het bloedbad. Ekatus Atimoss kan met behulp van zijn parapolarisators Rhodan echter in veiligheid brengen en vluchten voor de aanslagplegers. Rhodan moet toegeven dat hij over het bestaan wist van de peilzender en dat hij in de schuld staat bij het duaalwezen. In ieder geval heeft Ekatus Atimoss nu aangetoond aan wiens kant hij staat.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende