< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2433 • 1804    DE WOEDE VAN DE DUAAL


In het voorjaar van 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen. Hun doel is, de hulpbronnen van de Melkweg te exploiteren, om het bestaan van de negasfeer in Hangay te beveiligen: een oord, waar gewone levende wezens niet kunnen leven en gewone natuurwetten eindigen.

De strijd tegen TRAITOR wordt op veel fronten en door veel levende wezens gevoerd: zo is Perry Rhodan in het verre verleden op zoek naar het geheim van de 'retroversie'. In de galaxie Tare-Scharm vindt hij in Hobogey, de wreker, evenals in de Cypronen nieuwe bondgenoten - hem valt Ekatus Atimoss in handen, een hoge officier van TRAITOR. Waar hij nu mee te maken krijgt, is de woede van de duaal ...


Perry Rhodan bereikt over enkele dagen de onderwaterplaneet Tarquina, basis van het volk van de Cypronen. Daar heeft hij gelegenheid, de belangrijkste tegenstander van de chaostroepen in Tare-Scharm nader te leren kennen.


Oorspronkelijke titel: Der Zorn des Duals

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: op de lagunen-maan – het leven van een duaal krijgt een wending.


Locatie en tijdsruimte: Tare-Scharm – 20.059.813 v. Chr.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan moet ervaren hoe lang en uitgerekt de weg door een proto-negasfeer kan zijn. Randa Eiss – De exponent zet koers naar de lagunen-maan. Ekatus Atimoss – De duaal twijfelt over de betekenis van vrijheid. Hobo Gey – De laatste der Sarti voelt zich ondergewaardeerd.Op 10 december 1346 NGT, volgens JULES-VERNE-boordtijd, wordt Ekatus Atimoss gevangen genomen door  Perry Rhodan. Het duaalwezen wordt naar de SHARKUVA, het vlaggeschip van de Cyproon Randa Eiss, gebracht en daar onderzocht. Rhodan, die de Cyproon meteen sympathiek vindt en die door hen wordt geaccepteerd als bondgenoot, verneemt meer over het Cypronen volk.

Onder invloed van het vibra-psi zijn praktisch alle Cypronen mutanten geworden en hebben ze verscheidene para-gaven ontwikkelt. Zo dienen de sferici als loodsen voor de navigatie in de negasfeer en enkele Cypronen met anti-mutant-vaardigheden verhinderen dat Ekatus Atimoss parapolarisators kan scheppen waarmee hij zich kan bevrijden. De Cypronen zijn een amfibische levensvorm die van een machtig bondgenoot, wiens naam Rhodan onbekend blijft, de opdracht hebben gekregen om Tare-Scharm opnieuw in kaart te brengen. Volgens hun informatie is het vibra-psi een functie van het psionische netwerk dat door de chaotarchen in Tare-Scharm wordt gemanipuleerd en wordt afgesneden van de rest. De sferici zijn in staat om dit netwerk waar te nemen en daardoor in staat om het inconsistentie-effect te compenseren.

De Cypronen kennen een mogelijkheid om de klauw van de laboraat onschadelijk te maken. Ze passen het zogenoemde Atrentus-procedé toe op Ekatus Atimoss terwijl het door SHARKUVA aangevoerde ruimteschipverband op weg is naar de lagunen-maan die als noodzakelijke tussenstop moet worden ingelast als men Tarquina, de centrale wereld van de Cypronen, wil bereiken. Ekatus Atimoss krijg een injectie die een nano-technisch veranderde celcultuur bevat uit zijn eigen lichaamsweefsel. Deze celcultuur begint meteen de klauw van de laboraat in te kapselen om diens invloed te verhinderen op het duaalwezen – het is onmogelijk om de klauw te verwijderen of af te stoten want daarbij zou Ekatus Atimoss sterven. Bovendien wordt bij het duaalwezen ook een peilzender ingebracht, waarvan hij het bestaan niet vermoedt.

Het proces tot inkapselen duurt meerdere dagen waarin Ekatus Atimoss zich een episode herinnert uit zijn verleden: destijds was hij op een vectorplaneet beland, een legendarische wereld die eens een bestanddeel was van een enorm transportsysteem. Vele van deze werelden waren ooit van hun meerdimensionale ruimtelijkheid ontdaan en ingebed in een enkele dimensie. Via zo'n routewereld kon men elk willekeurig punt van het multiversum bereiken in nultijd, ze waren echter door een onbekende catastrofe uiteengevallen in meerdere onderdelen – de vectorplaneten. Op de wereld die Ekatus Atimoss bereikte verhief zich een soort paddestoelvormige toren die mogelijkerwijze een bestanddeel was van dit transportsysteem. Pas na een lastige en door bizarre gebeurtenissen geplaagde reis lukte het duaalwezen om de planeet weer te verlaten.

Uiteindelijk is het Atrentus-procedé succesvol afgerond. Rhodan biedt de chaosdienaar een wisseling van partijen aan, maar als hij denkt dat de nieuw gewonnen beslissingsvrijheid Ekatus Atimoss automatisch tot een bondgenoot maakt dan heeft hij het mis. Na een onvrijwillige tussenstop op 14 december waar de SHARKUVA zich opnieuw moet oriënteren, aan de hand van bijbehorende koersaanwijzingen van een ruimte-tijd-router, wordt de lagunen-maan bereikt. Hier krijgen de Cypronen informatie van een 'slapende' over Tarquina's actuele positie – uit veiligheidsoverwegingen blijft deze wereld niet lang op dezelfde plek. Op deze maan gebruikt Ekatus Atimoss de eerste van twee parapolarisators die hij kon creëren, nadat het hem (zoals hij had verwacht) was gelukt om zijn bewakers in slaap te sussen. Hij vlucht uit het schip. In werkelijkheid maak Randa Eiss hem het vluchten mogelijk. De Cyproon hoopt dat Ekatus Atimoss een verandering van mening ondergaat. Zo niet, dan wordt het duaalwezen gedood.

Als Ekatus Atimoss in de oceaan een duikt stelt hij plotseling vast dat hij volledig vrij is van pijn – een toestand die voor hem praktisch onbekend is. Hij erkent dat hij eigenlijk een waterwezen is en dit element nodig heeft om geen pijn te voelen. Het wordt hem bovendien duidelijk dat TRAITOR dit ook moet hebben geweten en dat alle beloftes die hem zijn gemaakt alleen maar leugens waren. TRAITOR wilde hem als pijn- en haat vervuld wezen hebben om hem zo tot een optimaal werktuig te maken. Dit inzicht brengt Ekatus Atimoss ertoe om uit vrije wil de kant te kiezen van de kosmocraten omdat hij hun hulp nodig heeft zodat hij zich kan wreken op TRAITOR. Nadat hij van huid is verveld keert hij vol van vitaliteit en dadendrang terug naar de SHARKUVA.

Op 22 december vertrekt de SHARKUVA weer om naar de 'duikende wereld' Tarquina te vliegen die twee dagen later zal worden bereikt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende