< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2431 • 1802    AANVAL VAN DE CYPRONEN


In het voorjaar van 1346 Nieuw Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder hun heerschappij gebracht. De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogenoemde chaotarchen. Het is hun doel de hulpbronnen van de Melkweg uit te buiten om het bestaan van de negasfeer in Hangay te waarborgen: een oord, waarin normale levende wezens niet kunnen bestaan en de gebruikelijke natuurwetten niet gelden.

De strijd tegen TRAITOR wordt op vele fronten en door vele levende wezens gevoerd. Zo zoekt Perry Rhodan in het verre verleden naar het geheim van de 'retroversie'. Zijn weg voert hem in het kielzog van de superintelligentie ARCHETIM tot in de galaxie Tare-Scharm. Daar raakt hij in gevangenschap en wordt door de geheimzinnige Hobogey gered. Dan komt het echter tot de aanval van de Cypronen ...


Perry Rhodan heeft het klaargespeeld. Met hulp van de Cypronen verlaten hij en zijn geheimzinnige bondgenoot Hobogey de planeet Ata Thageno. Als volgende schakelen we over naar de JULES VERNE. De bemanning van het ruimteschip neemt een gevaarlijk besluit. Meer daarover vertelt Hubert Haensel in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Attacke der Cypron

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): mounter-jet van de Laosoor door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: op de wereld van de vibra-psi – de duisternis treedt in.


Locatie en tijdsruimte: Ata Thageno – 20.059.813 v. Chr.


Hoofdpersonen: Hobogey – De wreker ziet kans op wraak. Perry Rhodan – Een onsterfelijke stelt zich de vraag naar het recht op wraak. Randa Eiss – De exponent probeert om een terminale heraut op te sporen, en ontmoet een aura-drager. Ekatus Atimoss en Glinvaran – De duaal en de terminale heraut geven de informatie door aan TRAITOR’s andere eenheden. Tamita en Godilo – Twee geheimzinnige Roganers begeleiden de weg van Perry Rhodan en Hobogey.Perry Rhodan verzoekt Hobogey om hem naar zijn schip JAGER te brengen, dat de Sarti ooit van Dirvan Molavi, een gevolmachtigde van ARCHETIM, had gekregen. Daar zullen de metgezellen veiliger zijn als in Ata Thageno's buiten controle geraakte gemuteerde wildernis. Bovendien gaat Rhodan ervan uit dat de hyperfysische storingen, die op dit moment hyperradio en ruimtevaart verhinderen, snel zullen afnemen na de vereniging van de chaotische cellen Bernabas en Bi-Xotoring. Onderweg wordt Rhodan bijna door het element der duisternis verzwolgen, die terug is gekeerd om de Gresken op te nemen. Ondanks meerdere terminale bevingen en de achtervolging door tien machtige analisten-pantserzwevers bereiken de metgezellen uiteindelijk het kleine discusschip. Al snel kan Hobogey de start voorbereiden, maar dan vangt hij een colonne-radiobericht op: Glinvaran heeft om ondersteuning verzocht. Kort daarna verschijnen daadwerkelijk negen traitanks die allemaal de verzamelde informatie over de legerplaats van INTAZO krijgen doorgezonden van Ekatus Atimoss en de terminale heraut.

Voordat de traitanks het duaalwezen en de heraut hunnen ophalen worden ze door twaalf plotseling opduikende schepen aangevallen. Hobogey herkent in de drieledige ruimteschepen, die van bovenaf op een esdoornblad lijken, gevechtsschepen van de Cyprons. De Cyprons zijn TRAITOR's sterkste tegenstanders in Tare-Scharm en hun schepen zijn superieur aan de traitanks. Verbaasd kijkt Rhodan toe hoe alle traitanks worden vernietigd, waarbij de Cyprons maar één kleinere eenheid verliezen. ARCHETIM's geheimen blijven dus bewaard. Terwijl de Cyprons ook het basisstation van de genprox-analisten vernietigen, nemen Rhodan en Hobogey contact op met de Cypron-commandant Randa Eiss. Deze is eerst terughoudend maar wordt echter veel toegankelijker als Hobogey beweert dat Rhodan een aura-drager is. Daar overtuigt de Cypron zich persoonlijk van. Het humanoide wezen erkent dat Rhodan de status heeft van een afgezant van de ordemachten.

Dan vallen de analisten-pantserzwevers aan. Randa Eiss denkt aan een vertwijfelde daad van de chaosdienaars, maar feitelijk is het een afleidingsmanoeuvre. Glinvaran offert zich op om het Ekatus Atimoss mogelijk te maken om zich stilletjes in de reddingscapsule te begeven waarmee hij de planeet had bereikt. Daar wil het duaalwezen afwachten tot de Cyprons weer zijn vertrokken. Inderdaad verlaten de Cypron-ruimteschepen al snel het stelsel, maar Rhodan heeft de truc doorzien en wacht het duaalwezen al op bij diens capsule. De Terraan heeft nu de gelegenheid om Ekatus Atimoss te doden, hij verdooft hem alleen maar en brengt hem met de JAGER naar SHARKUVA, het vlagschip van Randa Eiss. Ook Hobogey leert om af te zien van geweld. Hij heeft erkent dat minstens twee Roganers – eens de heersende soort van Ata Thageno – zich onder invloed van de vibra-psi hebben veranderd en hoe de Gresken tot emanaties zijn geworden. Ofschoon hem duidelijk is dat TRAITOR deze wezen mogelijkerwijze in zijn dienst zal nemen, dood hij ze niet. Hij vermoedt alleen niet dat hij minuscule sporen van deze wezens aan de buitenkant van zijn worm-robot meevoert.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende