< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2430 • 1801    DE GENPROX-EXPLORER


In de lente van 1346 NGT wordt de mensheid geconfronteerd met de grootste bedreiging uit haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onderworpen.

De reusachtige ruimtevloot staat in dienst van de zogenaamde chaotarchen. Hun doel is de hulpbronnen van de Melkweg te plunderen om het bestaan van de negasfeer in Hangay te beschermen: een plaats waar gewone levende wezens niet kunnen bestaan en de normale natuurwetten niet meer gelden.

De strijd tegen TRAITOR wordt op vele fronten en door vele levende wezens gevoerd: zo zoekt Perry Rhodan in het verre verleden naar het geheim van de 'retroversie'. Zijn tocht brengt hem in het kielzog van de superintelligentie ARCHETIM tot in de galaxie Tare-Scharm. Daar komt hij op de planeet Ata Thageno terecht - waar de genprox-explorer al op hem wacht ...


Ook in de volgende aflevering blijven we op Ata Thageno, de thuiswereld van de Roganen. Auteur van deel 2431 is Horst Hoffmann, die nog meer over de geschiedenis van de Roganen zal vertellen.


Oorspronkelijke titel: Der Genprox-Explorer

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: op de planeet Ata Thageno – Perry Rhodan treft een nieuwe partner.


Locatie en tijdsruimte: Ata Thageno – 20.059.813 v. Chr.


Hoofdpersonen: Hobogey – De ‘wreker’ helpt zijn nieuwe vriend en ziet een mogelijkheid om de genprox-analisten schade toe te brengen. Ish Conart – Thalongron’s commandant komt niet alleen de emanaties, maar ook een complot op het spoor. Perry Rhodan – De Terraan wil proberen om de kennis over INTAZO te beschermen. Sharband – Een nieuwe helper treedt naar voren.Ekatus Atimoss en Glinvaran hebben het basisstation van het genprox-analisten bereikt maar zitten daar echter wel vast. Vanwege de aanstaande vereniging van twee chaotische cellen tot een chaotische netwerk kan geen enkel ruimteschip de planeet verlaten, hyperradio is eveneens niet mogelijk. Genprox-analisten krijgen foto's te zien waarop Perry Rhodan en Hobogey staan. IROTHAK's sloepen worden voor de jacht uitgestuurd.

Ish Conart overleeft de aanslag van Ata Thageno's gemuteerde fauna. De afgebroken snavel van de vogel die hem had aangevallen sluit het lek af in zijn beschermpak, zodat hij gered kan worden. Hij zoekt verder naar de reden voor de vijandschap die velen (maar niet alle) genprox-analisten van het garnizoen Thalongron hem toedragen. Hij wordt door twee goede berichten afgeleid: zijn nakomelingen zijn uitgekomen en zoals gehoopt valt zijn legsel in de 'hoogst hoopvolle categorie'. Conart's kinderen zullen dus bij de elite van zijn volk horen. Bovendien ontdekt Conart dat de Gresken - twee meter lange pantser-roofhagedissen - onder de invloed van het vibra-psi wel eens de gezochte emanaties kunnen zijn. Ze hebben een para-gave ontwikkelt en kunnen over korte afstanden teleporteren, waarbij hun lichaam in een zwarte wolk oplost. Het veranderingsproces is echter nog niet afgesloten, het gaat meestal met ongewoon hoge snelheid verder. De Gresken zijn allang geen dieren meer, ze zijn minstens halfintelligent. Conart vermoedt dat het element de duisternis, dat eveneens op Ata Thageno actief was, aan dit fenomeen heeft bijgedragen.

De genprox-analisten zijn begonnen om de Gresken in TRAITOR's zin 'op te voeden', waarbij ze de Gresken's afhankelijkheid aan de vibra-psi uitbuiten. Met de vibra-psi-versterker van hun voertuigen worden de Gresken regelmatig met een verhoogde toevoer van vibra-psi beloond, of door het ontnemen ervan bestraft. Dan lukt het Conart eindelijk om de samenzwering aan te tonen. Hij komt te weten dat ze allemaal tot eenzelfde leg horen van een zekere Ak Lithra en dat ze aan een ziekte lijden, waar het bij de genprox-analisten vanwege hun voortdurende omgang met de vibra-psi menigmaal van komt: Ak Lithra's nakomelingen zijn verslaafd aan het vibra-psi. Conart heeft geen andere keuze dan alle aanhang van het Ak-Lithra-legsel, evenals al diens nakomelingen, gevangen te nemen en te laten doden, en exact datgene was de reden waarom juist hij uit de weg moest worden geruimd.

Intussen zijn Perry Rhodan en Hobogey besluiteloos hoe ze verder moeten gaan omdat het basisstation van de genprox-analisten voor Hobogey's middelen een maatje te groot is. Om meer informatie in te winnen volgen ze enkele genprox-explorers in een gebied dat voor de analisten bijzonder interessant schijnt te zijn. Daar ontmoeten ze Gresken die zich vreemd gedragen. Rhodan beseft dat deze wezens de emanaties zijn. Een van de hagedissen voert de Terraan naar een schuilplaats waarin Sharband zich verstopt - hij is het opperhoofd van alle Gresken en hij bezit sterke telepathische krachten. Hij kan zich met Rhodan verstaanbaar maken en deelt hem mede dat hij alles over de plannen van de genprox-analisten weet en dat hij Rhodan's ridderaura bespeurt. Hij beschouwt Rhodan als een vriend omdat hij de Gresken voor de analisten wil waarschuwen. Van Sharband verneemt Rhodan dat de Gresken door het element der duisternis zijn beïnvloed en dat het element spoedig zal terugkeren om de Gresken mee te nemen. Tot het zover is staan Rhodan en Hobogey onder Sharband's bescherming.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende