< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2429 • 1752    DE TERMINALE BEVING


In het voorjaar van 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis. De terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar heerschappij gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen. Hun doel is de hulpbronnen van de Melkweg te exploiteren, om het bestaan van de negasfeer in Hangay te waarborgen: een oord, waar gewone levende wezens niet kunnen leven en gewone natuurwetten eindigen.

De strijd tegen TRAITOR wordt op veel fronten en door veel levende wezens gevoerd: zo is Perry Rhodan in het verste verleden op zoek naar het geheim van de 'retroversie'. Zijn weg voert hem in het kielzog van de superintelligentie ARCHETIM tot in de galaxie Tare-Scharm. Daar komt hij terecht op de planeet Ata Thageno, alleen onder vreemdelingen en dienaars van de chaotarchen en bovendien nadert de terminale beving ...


Arndt Ellmer, auteur van de volgende aflevering, doet in deel twee van de dubbele aflevering verder verslag van de gebeurtenissen op Ata Thageno en de genmonster analyses van de genprox-analisten.


Oorspronkelijke titel: Das Terminale Beben

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: ze zijn genprox-analisten – ze documenteren zeldzame veranderingen.


Locatie en tijdsruimte: Ata Thageno – 20.059.813 v. Chr.


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan bevindt zich op de vlucht voor Ekatus Atimoss en Glinvaran. Hobogey – De wreker onthult zijn identiteit aan Perry Rhodan. Ish Conart – Een genprox-analist wordt overgeplaatst.Als Perry Rhodan en Hobogey in veiligheid zijn proberen ze met elkaar te communiceren. Ironisch genoeg moeten ze TraiCom gebruiken, het idioom van de gemeenschappelijke vijand, omdat alleen TRAITOR's taal hen beide bekent is. Rhodan verneemt niet alleen Hobogey's motieven maar ook wat zich in de worm verbergt: dit is niet een levend wezen maar een hoog ontwikkeld transportmiddel voor een maar 80 centimeter kleine humanoide die lichamelijk met de biomechanische worm is versmolten. Hobogey (of Hobo Gey) is het laatste wezen van het Sarti volk dat door de vibra-psi werd vernietigd. De genprox-analisten hebben het uitroeiingsproces toegelaten en niet ingegrepen - het ging hen alleen maar om het evalueren van data. Rhodan en Hobogey raken in gevaar door een terminale beving, die het gevolg is van de aanstaande vereniging van twee chaotische cellen tot één chaotisch netwerk. De wetten van ruimte en tijd schijnen niet meer te gelden. Als het beven afneemt bereiken de bondgenoten het koepelvormige basisstation van de genprox-analisten. Ze kunnen daar voorlopig niet verder want Ekatus Atimoss en Glinvaran arriveren daar net voor hen met een antigraaf-platform.

De genprox-analisten zijn een volk van methaanademers, zo groot als Siganezen, met vier armen en een sikkelvormig hoofd waarin zich vier ogen bevinden. Met hun genprox-explorers, die tevens zijn uitgerust met genprox-jets als sloepen, verkennen ze de door vibra-psi getroffen planeten waarop ze worden afgezet door traitanks. Ze zoeken vooral naar de zo genoemde emanaties. Deze benaming geven ze aan paranormaal begaafde wezens die door de invloed van het vibra-psi ontstaan en in de negasfeer gelden als bijzonder bekwame dienaars voor de terminale colonne. Het centrum van hun beschaving is het basisstation IROTHAK. De 'garnizoenen', ook wel genprox-explorers genoemd, vormen autarke delen van dit station. Ish Conart is een genprox-analist die als nieuwe commandant van het garnizoen Thalongron wordt ingezet. Als hij begint op te treden tegen de heersende ongedisciplineerdheid in Thalongron maakt hij vijanden. Samenzweerders zorgen ervoor dat zijn genprox-jet gedurende het terminale beven midden in gevaarlijk gebied neerstort. Een gemuteerde vogel beschadigt Ish's beschermende pak zodat hij aan de voor hem giftige zuurstofatmosfeer van de planeet wordt blootgesteld.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende