< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2427 • 1750    HULP VOOR AMBRIADOR


In het voorjaar van 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening staat de mensheid voor de grootste bedreiging in haar geschiedenis: de terminale colonne TRAITOR heeft de Melkweg bezet en alle bewoonde planeten onder haar controle gebracht.

De gigantische ruimtevloot staat in dienst van de zogeheten chaotarchen, wier doel het is de voorraden van de Melkweg te exploiteren, om daarmee het bestaan van de negasfeer in Hangay te beschermen: een oord waarin normale levende wezens niet kunnen bestaan en traditionele natuurwetten eindigen.

Momenteel wordt de strijd met TRAITOR op vele fronten gevoerd: in een ver verleden zoekt Perry Rhodan naar het geheim van de 'retroversie', in Hangay zelf komt Atlan de machtigen binnen de colonne op het spoor, Reginald Bull verdedigt het Sol-stelsel... Ondertussen bewerkstelligt Perry Rhodan’s zoon Kantiran een koerswijziging van een neutrale organisatie, die haar invloed op vele sterreneilanden doet gelden. De vredesvaarders verlenen bijstand in Pinwheel en Andromeda en hulp voor Ambriador ...


In het volgende deel gaan we verder met de avonturen van Perry Rhodan - en daarmee in het verre verleden. De Terraan werd gevangen genomen en ontvoerd door de duaal Ekatus Atimoss. Hoe kan Rhodan nu getuige zijn van de retroversie die hem inzicht moet geven in de mogelijkheden om in het heden te handelen? Horst Hoffmann rapporteert hierover in Perry Rhodan 2428.


Oorspronkelijke titel: Hilfe für Ambriador

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): ringruimteschip van de Shoor'zai door Oliver Johanndrees

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: de vredesvaarders op een missie – schaak voor de terminale colonne.


Locatie en tijdsruimte: Andromeda, Ambriador – 14 juli - 10 oktober 1346 NGT (4933 na Chr.)


Hoofdpersonen: Kantiran Rhodan – Perry Rhodan’s zoon brengt het bericht over van een solaire-maarschalk. Polm Ombar – De vredesvaarder luistert de colonne-radio af en zet een actie op touw. Het Moduul – Eén van de beste piloten van de vredesvaarders bewijst zijn kunnen. Anton Ismael – De bestuurder van imperium Altera probeert om de aartsvijanden van zijn volk te helpen.De vredesvaarders Polm Ombar en het Moduul bezoeken het Haloeter-Terraanse steunpunt in Andromeda, terwijl Kantiran und Cosmuel Kain op weg zijn naar Altera, nadat hun OREON-capsule in Ambriador een supersterke rondrazende hyperstorm heeft doorstaan. De terminale colonne is al sinds geruime tijd in beide galaxies actief. In Andromeda werden drie naamloze onbewoonde planeten tot VULTAPHER's kabinetten omgevormd (men vermoedt dat zich daar Hathor nalatenschappen hebben bevonden die voor TRAITOR interessant zijn), in Ambriador ligt hetzelfde lot voor de deur van de hoofdwerelden van de sterrenrijken aldaar.

De THEREME bereikt Altera op 17 juli 1346 NGT. Het stelsel wemelt van TRAITOR's eenheden in alle grootte en mate, er zijn ook zes colonne-MACHINES en een colonne-fort aanwezig. De 32 chaos-eskaders vormen een strijdmacht waar de Alteranen, die nog steeds onder de nawerkingen van de Posbi-oorlog lijden, niet iets tegenover kunnen zetten. Kantiran en Cosmuel Kain bevrijden de staatsmaarschalk Khong Wokong, die in een vesting gevangen zit om spoedig te worden verhoord, want alleen hij kent de geheime verblijfplaats van de bestuurder Anton Ismael. Inderdaad ontmoet Ismael op een dag de eveneens ondergedoken eerste hetran Kat-Greer om hem te winnen als bondgenoot voor het verzet tegen TRAITOR. De Lare is echter niet in dit voorstel geïnteresseerd, hij beoogt vooral om handel te drijven met de terminale colonne. Weliswaar vermoedt hij niet dat zijn plannen worden verijdeld: de tweede hetran Bran-Dor heeft de opdracht om de duale kapitein Romukan te laten beïnvloeden door de Hyptons van de An'Gal'Dharan-kolonie op Caligo, maar Romukan blijkt helaas immuun tegen de mentale beïnvloeding en vernietigt de Hyptons.

Op 19 juli overhandigt Kantiran de bestuurder Reginald Bull's begroetingsboodschap en maakt hem de hele omvang duidelijk van TRAITOR's bedreiging. Hij stelt de Alteraan de structuurbrander-torpedo's ter hand en maakt weliswaar duidelijk dat deze torpedo's van Alteraanse schepen moeten worden afgevuurd – de vredesvaarders mogen niet herkenbaar in actie treden. Ook de Posbi's zijn geen hulp want de Tachtigzonnenwereld word door ontelbare traitanks afgegrendeld. Met de weinige, nauwelijks slagvaardige, schepen die de Alteranen ter beschikking staan vliegt Ismael terug naar Altera, waar de inzet van de torpedo's dreigt te mislukken. Dan verschijnt TRAGTDORON en deze verschaft Ismael genoeg tijd om de wapens toch nog naar het doel te brengen zodat Altera niet meer tot kabinetten kan worden omgevormd. Op veilige afstand van het Altera-stelsel wordt er contact gemaakt met Nano de Aluminiumhovenier en Vhatom Q'Arabindon. De vredesvaarders en de Alteraan vernemen dat THERMIOC zich weliswaar dankbaar wil tonen voor de eerder verleende hulp, maar in het vervolg niet meer zal ingrijpen. De mislukte poging om TRAITOR met BARDIOC's Nul te beschadigen was voor de superintelligentie een gelezen les. Bovendien zal TRAGTDORON elders nodig zijn.

Intussen hebben Polm Ombar en het Modul op Rakusa contact gemaakt met een verzetsorganisatie van Andromeda's volkeren. Ze vernemen dat de duale kapitein Romukan weet waar VULTAPHER zal ontstaan. Romukan reist door de galaxies van de lokale groep om de activiteiten te controleren van de colonne-geomatici. De vredesvaarders willen Romukan ontvoeren om aan zijn informatie te komen. Tot het zover is moet eerst de omvorming tot kabinetten worden verhinderd van twee planeten. De inzet van de structuurbrander-torpedo's op 17 augustus bij Tefrod en op 5 september bij Kepekin II zijn succesvol. Dan wordt op 10 oktober Polm Ombar persoonlijk actief om Romukan, een bijeengebracht duaalwezen van een Beest-afstammeling en een Ganschkaar, gevangen te nemen op Thetus in het Sulvy-stelsel. Hij overweldigt hem en diens lijfwacht bij een bezoek in Mirona's toren, bedwelmt het wezen en brengt het in de MODUL. Toch is deze actie een fiasco want Romukan wordt door zijn laboraatklauw gedood voordat hij meer kan zeggen na de geheimzinnige woorden "honderd keer…"


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende